Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury.

Do miejskich jednostek kultury należą:

Więcej o Poznańskim Centrum Dziedzictwa na badam.poznan.pl

W 2020 r. w Poznaniu pojawiły się nowe miejsca umożliwiające prowadzenie działalności kulturalnej oraz rekreacyjno-edukacyjnej:

  • kompleksowo zagospodarowana przestrzeń ogrodu przy budynku Domu Kultury Stokrotka – nowy ogród stał się przyjaznym miejscem dla dzieci, rodziców i seniorów; pierwszymi wydarzeniami, które odbyły się w nowej przestrzeni, były pokazy kina plenerowego;
  • przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna w plenerze Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – w nowo zaaranżowanej przestrzeni umieszczono makietę z metaloplastyki prezentującą gród poznański w XI wieku, ławeczki do odpoczynku oraz piaskownicę archeologiczną z kopiami zabytków do odkopywania.

Przy Rezerwacie Archeologicznym Genius loci pojawiła się ponadto rzeźba „Przekrój P(p)oznania” wpisująca się w nurt instalacji artystycznych podejmujących dialog z dziedzictwem kulturowym. Rzeźba ukazuje skalę inwestycji, jaką była budowa fortyfikacji grodu wzniesionego przez Mieszka I. Do jej stworzenia wykorzystano fragmenty tysiącletnich dębów pochodzących z badań archeologicznych, stanowiących budulec najstarszego Poznania. Obiekt wykonano w ramach projektu „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”.

W 2020 r. otwarto także wyremontowaną filię nr 4 Biblioteki Raczyńskich przy ul. Lodowej oraz zakończono prace konserwatorskie wnętrz zachodniego skrzydła dawnego Zamku Cesarskiego.

 

Instytucja kultury Liczba projektów/wydarzeń kulturalnych Liczba uczestników Liczba projektów/wydarzeń odwołanych z powodu pandemii
Biblioteka Raczyńskich 732 13 855 + 200 897 wyświetleń online 0
Centrum Kultury ZAMEK 875 173 403 16
Centrum Sztuki Dziecka 13 61 967 0
Dom Kultury Stokrotka 140 8 286 5
Estrada Poznańska 12 70 456 7
Galeria Miejska Arsenał 33 549 000 4
Muzeum Archeologiczne 25 23 714 6
Poznański Chór Chłopięcy 12 1 000 000 7
Teatr Animacji 10 6 000 9
Teatr Muzyczny 20 200 000 10
Teatr Ósmego Dnia 40 245 420 4
Teatr Polski 118 33 518 3
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 11 50 200 18
Wydawnictwo Miejskie Posnania 153 772 248 14
Źródło: Miejskie instytucje kultury

 

Liczba projektów kulturalnych zorganizowanych przez miejskie instytucje kultury w wersjach stacjonarnej i online w 2020 r. – 2 194

Liczba realizowanych przez miejskie instytucje kultury projektów kulturalnych odwołanych z powodu pandemii COVID-19 – 103

Liczba uczestników oraz wyświetleń online projektów kulturalnych zorganizowanych przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. – 3 408 964

Liczba projektów kulturalnych zorganizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. – 268

Liczba projektów kulturalnych odwołanych/niezrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 – 24

Liczba uczestników projektów kulturalnych zorganizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. w ramach dotacji konkursowych – ponad 66 761

Źródło: UMP

na badam.poznan.pl więcej o:

Poznański Program dla Kultury
Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Nagrody i stypendia Miasta Poznania z zakresu kultury
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność miejskich instytucji kultury w Poznaniu