W 2019 r. podejmowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”.

Aby ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do wymogów Uchwały organizowano spotkania konsultacyjne, udzielano indywidualnych porad, przygotowano ponad 50 wizualizacji, a także wydano ulotkę „Jak legalnie umieścić szyld na budynku w Parku Kulturowym?”.

Wyznaczony pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków regularnie bierze udział w kontrolach przeprowadzanych przez strażników miejskich Miasta Poznania. Pracownik ten jest w stałym kontakcie z właścicielami lokali w obrębie Parku Kulturowego, udziela im wsparcia merytorycznego, odpowiada na maile, telefony, umawia się na spotkania indywidualne.

Park Kulturowy – czyli jak dbać o estetykę miasta?

Zorganizowano także 2 spotkania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z referatem Stare Miasto Straży Miejskiej Miasta Poznania, podczas których wraz z prezentacją dokumentacji zdjęciowej omawiano pojawiające się w poszczególnych przypadkach problemy.

Przykłady dostosowania szyldów do wymogów uchwały, zdjęcia przed i po dostosowaniu

arch. UMP

 

Przedsiębiorcom wyróżniającym się w swoich działaniach reklamowych zgodnością z zasadami uchwały, wysoką dbałością o estetykę elewacji, aranżacji witryny oraz otoczenia lokalu wręczono certyfikaty Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W ramach podsumowania pierwszego pół roku obowiązywania zasad uchwały o Parku Kulturowym na Wolnym Dziedzińcu UMP zorganizowano wystawę zdjęć.

Zaobserwowano duże zainteresowanie tematem parku kulturowego. W 2019 r. otrzymano wiele zapytań zarówno ze strony urzędów, jak i mieszkańców odnośnie funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto.

Zmiany zachodzące na terenie objętym uchwałą są systematycznie relacjonowane profilu Parku Kulturowego na Facebooku: www.facebook.com/parkkulturowypoznan.

Więcej o Parku Kulturowym “Stare Miasto”