fbpx

Inwestycje w placówkach medycznych w Poznaniu

W 2018 r. z budżetu Miasta Poznania sfinansowano  na kwotę 16,5 mln zł doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Do najważniejszych działań wpływających na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców należały: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę ponad 1,8 mln zł, w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala, […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

W 2018 r. na realizację miejskich programów wsparcia oraz profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 20 mln zł, z czego największa część przypadła działaniom obejmującym walkę z uzależnieniami. Miejskie programy polityki zdrowotnej W 2018 r. realizowano 3 duże miejskie programy polityki zdrowotnej: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017 – 2020. W 2018 […]

Read More…

Publiczna służba zdrowia w Poznaniu

Na 2018 r. zakontraktowano w Poznaniu umowy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, na mocy których 173 podmioty udzielały ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców. Lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne Świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców Poznania obejmowały specjalistyczne usługi w poradniach lekarskich na terenie miasta. Ponadto, na mocy umów z NFZ, w 2018 r.: 120 podmiotów świadczyło […]

Read More…

Stan zdrowia mieszkańców Poznania

Ponad 10% mieszkańców Poznania choruje na choroby układ krążenia. Wraz z chorobami nowotworowymi jest to główna przyczyna zgonów.  Miasto Poznań systematycznie zwiększa środki finansowe na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców. W 2018 r. z budżetu przeznaczyło na ten cel prawie 40 mln zł. Ponadto Miasto wspiera i organizuje różne formy profilaktyki zdrowotnej i promuje aktywny tryb […]

Read More…

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” oraz „Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2017”. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017 W 2017 r. w ramach „Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” realizowano: projekt profilaktyki uzależnień […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło programy profilaktyczne i kampanie informacyjne na temat zdrowego trybu życia oraz promujące regularne badania kontrolne. Programy profilaktyki zdrowotnej W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło następujące programy profilaktyki zdrowotnej: „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta na lata 2016-2018”. Beneficjentami programu są […]

Read More…

Lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne były udzielane przez 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej posiadających kontrakty z NFZ. Kontrakty z NFZ Na mocy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), w 2017 r. w Poznaniu 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej udzielało ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców. 117 placówek udzielało […]

Read More…