fbpx

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 24,5 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej, w tym na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wirusem SARS-CoV-2. Najważniejsze inwestycje sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu oraz związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19, zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2020 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), mający na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako cele szczegółowe MPPiRPA wyznaczył: propagowanie […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2020 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne Rada Miasta Poznania Uchwałą nr XXXV/628/VIII/2020 z 29 września 2020 r. przyjęła do realizacji program promocji i ochrony zdrowia pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022” dedykowany kombatantom Powstania Poznańskiego […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania na ochronę zdrowia przeznaczono 36,7 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2020 r. świadczyły w Poznaniu łącznie 542 podmioty. Zakres ich usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (116 podmiotów); stomatologa (129 podmiotów); specjalistyczną opiekę zdrowotną (160 podmiotów); […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 21,2 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę 7,7 mln zł w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala sfinansowano: remont w Poradni Okulistycznej oraz Pracowni […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2019 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), który miał na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako główne kierunki działania MPPiRPA wyznaczył: […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2019 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Nie mniej ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W zakresie zdrowia w 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało następujące programy wieloletnie: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020, którego celem jest ograniczanie zjawiska […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania przeznaczono na ochronę zdrowia 44,4 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie ambulatoryjnej pomocy, jak również na wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2019 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 569 podmiotów. Zakres usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (119 podmiotów) stomatologa (142 podmioty) specjalistyczną opiekę zdrowotną […]

Read More…

Inwestycje w placówkach medycznych w Poznaniu

W 2018 r. z budżetu Miasta Poznania sfinansowano  na kwotę 16,5 mln zł doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Do najważniejszych działań wpływających na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców należały: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę ponad 1,8 mln zł, w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala, sfinansowano: modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pomp, a także układów sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania Wody Pitnej, […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

W 2018 r. na realizację miejskich programów wsparcia oraz profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 20 mln zł, z czego największa część przypadła działaniom obejmującym walkę z uzależnieniami. Miejskie programy polityki zdrowotnej W 2018 r. realizowano 3 duże miejskie programy polityki zdrowotnej: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017 – 2020. W 2018 r. na realizację programu wydatkowano prawie 1,7 mln zł. Celem programu jest ograniczanie zjawiska niepłodności […]

Read More…