fbpx

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W 2021 r. Miasto Poznań rozpoczęło realizację 3 nowych wieloletnich programów polityki zdrowotnej, tj.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” – w ramach […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2021 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 31,3 mln zł na doposażenie i modernizacje miejskich placówek ochrony zdrowia. Miasto Poznań podejmowało w miejskich placówkach ochrony zdrowia działania inwestycyjne i modernizacyjne, które miały na celu: zapewnienie poprawnego ich funkcjonowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówek tego typu; polepszenie jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia polegający na zakupach, m.in. sprzętu i wyposażenia; zwiększenie dostępności, […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Działania z zakresu profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających Miasto Poznań realizowało w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.” Liczba osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Według szacunkowych danych z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.”, w 2021 r. w Poznaniu uzależnionych od alkoholu mogło być ok. 10,6 tys. osób, […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2021 r. na ochronę zdrowia Miasto Poznań wydatkowało 59,1 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2021 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 561 podmiotów. Zakres ich usług obejmował takie formy pomocy, jak: lekarz rodzinny (115 podmiotów); stomatolog (128 podmiotów); ambulatoryjna opieka […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 24,5 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej, w tym na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wirusem SARS-CoV-2. Najważniejsze inwestycje sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu oraz związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19, zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2020 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), mający na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako cele szczegółowe MPPiRPA wyznaczył: propagowanie […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2020 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne Rada Miasta Poznania Uchwałą nr XXXV/628/VIII/2020 z 29 września 2020 r. przyjęła do realizacji program promocji i ochrony zdrowia pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022” dedykowany kombatantom Powstania Poznańskiego […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania na ochronę zdrowia przeznaczono 36,7 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2020 r. świadczyły w Poznaniu łącznie 542 podmioty. Zakres ich usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (116 podmiotów); stomatologa (129 podmiotów); specjalistyczną opiekę zdrowotną (160 podmiotów); […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 21,2 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę 7,7 mln zł w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala sfinansowano: remont w Poradni Okulistycznej oraz Pracowni […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2019 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), który miał na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako główne kierunki działania MPPiRPA wyznaczył: […]

Read More…