Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” oraz „Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2017”. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017 W 2017 r. w ramach „Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” realizowano: projekt profilaktyki uzależnień […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło programy profilaktyczne i kampanie informacyjne na temat zdrowego trybu życia oraz promujące regularne badania kontrolne. Programy profilaktyki zdrowotnej W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło następujące programy profilaktyki zdrowotnej: „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta na lata 2016-2018”. Beneficjentami programu są […]

Read More…

Lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne były udzielane przez 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej posiadających kontrakty z NFZ. Kontrakty z NFZ Na mocy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), w 2017 r. w Poznaniu 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej udzielało ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców. 117 placówek udzielało […]

Read More…