Dane z Poznania - Sierpień 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według sierpień 2021 lipiec 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 143 1 156
Małżeństwa 281 196
Małżeństwa cywilne 152 83
Małżeństwa konkordatowe 129 113
Śluby poza lokalem USC 21 15
Zgony 591 563
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zuzanna 25 Maja 17 Helena 17 Lena 16 Amelia 16 Zofia 16 Laura 20 Zofia 20 Pola 18 Zuzanna 17 Antonina 17 Maria 16 Hanna 16 Julia 16 Oliwia 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 30 Antoni 27 Leon 26 Aleksander 24 Franciszek 24 Wojciech 23 Franciszek 30 Jan 29 Antoni 27 Stanisław 22 Ignacy 19 Leon 19 Nikodem 19 Aleksander 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 45 41
Przybyłe koty do schroniska 116 127
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 11 5
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 28 12
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 142 129
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 327 262
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 967 7 275
Liczba osób pobierających zasiłek 989 1 080
Liczba osób do 25 roku życia 405 450
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 973 2 040
Stopa bezrobocia 2% 2,1%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - -
Mieszkania oddane do użytkowania
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 28
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 11 13
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 75 83
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 77 92
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 169 220
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 42 67
Liczba przyjętych depozytów 21 38
Liczba wydanych depozytów 10 83
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 203 881 177 021
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 160
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 13
Liczba wystawionych mandatów 68
Liczba pouczeń 8
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 60
Liczba wyjazdów OSP do akcji 36
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 19
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 9
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 22
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 107 148
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 385 389
Pozostałe naruszenia 473 400
Zagrożenia pożarowe 5 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 798 3 408
Zagrożenia życia i zdrowia 527 512
Zakłócenia porządku 518 610
Zwierzęta 770 970

Ruch rowerowy

siepień 2021 lipiec 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 759 Półwiejska 669 Dworzec Autobusowy 548 Kórnicka 826 Półwiejska 696 Plac Wolności 629
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 378 Półwiejska 340 Kraszewskiego 296 Kórnicka 673 Półwiejska 393 Plac Wiosny Ludów 372
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kórnicka 9 Plac Wiosny Ludów 8 Półwiejska 8 Rondo Śródka 7 Park Wilsona 7 Bukowska/ Kolorowa 7 Grunwaldzka/ Wojskowa 7 Plac Wiosny Ludów 15 Ewangelicka 10 Kórnicka 9 Małe Garbary 9 Murawa/ Słowiańska 9 Termy 9
Liczba wypożyczeń 38 419 49 793
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 21 979 28 256
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 15 478 20 312
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 326 469
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 70 69
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 566 687
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 36 700 42 378
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 34 421 40 054
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 44 504 56 715
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 26 205 30 712
 

Kultura i turystyka

 
według sierpień 2021  lipiec 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 10 283 7 744
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 711 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 3
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 96 620 108 061
na zewnątrz 95 136 106 763
na miejscu 1 484 1 298
Liczba uczestników wydarzeń 3 596 3 851
Liczba wydarzeń 51 58
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 28 233 20 921
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według sierpień 2021 lipiec 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 329 200 323 330
Liczba wizyt na stronie 860 200 837 293
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 63 388 65 112
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 973 1 429
Liczba wydanych Kart Seniora 193 133
Liczba klientów 4 459 2 998
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 8 185 11 188
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 370 6 334