Liczba przestępstw ogółem stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2015-2019

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2015-2019

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem w 2019 roku, Polska = 100%

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem w latach 2015-2019 w Poznaniu, Polska = 100%

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w 2019 roku

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w latach 2015-2019 w Poznaniu

Źródło danych: GUS

Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w % w latach 2015-2019

Źródło danych: GUS

Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w % w Poznaniu w latach 2015-2019

Źródło danych: GUS

Ulice, gdzie zanotowano największą liczbę zdarzeń i kolizji drogowych w Poznaniu w 2019 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Ulice o największym zagrożeniu wypadkami i kolizjami drogowymi w Poznaniu w latach 2018-2019

ulica WYPADKI* ZABICI RANNI KOLIZJE**
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Głogowska 36 34 3 1 37 37 378 363
Hetmańska 29 36 1 1 37 39 244 270
Krzywoustego 14 13 0 0 18 20 223 239
Dąbrowskiego 25 30 3 0 25 35 195 204
Bukowska 26 31 2 0 30 34 214 195
Grunwaldzka 37 30 2 1 63 36 187 173
Warszawska 19 18 0 0 25 21 152 149
Jana Pawła II 12 14 1 0 15 15 151 152
Al.Solidarności 13 18 0 0 16 19 98 115
Lechicka 8 18 0 0 9 22 121 108
* gdy są osoby poszkodowane (ranne lub zabite)
** m.in. stłuczki
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2018-2019

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Główne miejsca pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2019 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 
Główne przyczyny pożarów w Poznaniu
w latach 2018-2019
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) w pozostałych przypadkach
wady środków transportu
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych
wady urządzeń i instalacji elektrycznych
NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym
 

 

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w latach 2018-2019

Źródło danych: Straż Miejska Miasta Poznania
zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych
osoby wylegitymowane
osoby ukarane mandatem
pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące
zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu
zalecenia porządkowe przekazane instytucjom komunalnym i innym jednostkom
sporządzone wnioski do sądu
podjęte kontrole / interwencje miejsc gromadzenia odpadów
osoby przekazane do wytrzeźwienia