Dane z Poznania - Wrzesień 2019 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według wrzesień 2019 sierpień 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1242 1208
chłopcy 677 620
dziewczynki 579 612
Małżeństwa 329 303
małżeństwa cywilne 177 129
małżeństwa konkordatowe 152 174
Śluby poza lokalem USC 20 14
Zgony 591 584
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 25
Julia 23
Antonina 21
Zuzanna 20
Amelia 19
Zofia 26
Maria 23
Antonina 21
Hanna 20
Zuzanna 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 31
Aleksander 31
Antoni 31
Stanisław 29
Franciszek 27
Stanisław 28
Leon 24
Mikołaj 24
Jan 22
Wojciech21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 55 63
Przybyłe koty do schroniska 63 85
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 24 27
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 27 34
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 148 152
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 254 244
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 3 921 4124
liczba osób pobierających zasiłek 797 863
liczba osób do 25 roku życia 258 261
liczba osób powyżej 50 roku życia 1185 1212
Stopa bezrobocia 1,10% 1,10%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 533,20zł 5 525,93zł
Mieszkania oddane do użytkowania 469 885
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 20
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 24 30
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 89 90
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 53 79
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 247 235
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów b/d 293 117
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według wrzesień 2019 sierpień 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka
Półwiejska
Rondo Rataje
Kórnicka
Rondo Rataje
Półwiejska
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Dworzec Autobusowy
Aleje Solidarności
Rynek Jeżycki
Dworze Autobusowy
Rynek Jeżycki
Zielona
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne os. Sobieskiego
Dmowskiego/Stablewskiego
Rynek Łazarski
Kurpińskiego
Rynek Wildecki
Nasienna
Liczba wypożyczeń 97 886 147 576
wypożyczenia 3G (na stacjach) 80 375 123 399
wypożyczenia 4G (na stacjach) 6692 11 172
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 275 372
wypożyczenia rowerków dziecięcych 64 252
wypożyczenia rowerów z fotelikami 1879 4230
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 8601 8151
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 30 662 42 973
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 15 674 b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według wrzesień 2019 sierpień 2019
Teatr Animacji Liczba widzów 1037 b/d
Liczba wydarzeń 11 b/d
Teatr Polski Liczba widzów 3026 b/d
Liczba spektakli 25 b/d
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 106 b/d
Liczba wydarzeń 2 b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 439 478
Liczba uczestników 16 491 23 264
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 5 193 12067
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 675 581
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 18 9
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 55 300
Liczba wydarzeń 2 3
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 35 198
Liczba wydarzeń 1 12
Liczba zwiedzających 2081 3094
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 6168 4707
Liczba wydarzeń 133 129
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 3972 7658
Liczba wydarzeń 29 37
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 148 907 148 558
na zewnątrz 135 040 137 320
na miejscu 13 867 11 238
Liczba uczestników wydarzeń 3657 1925
Liczba wydarzeń 110 53
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 175 245
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 5 5
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 14 550 23 412
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 31 069 119 589
 

Kanały komunikacji z UMP

według wrzesień 2019 sierpień 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 232 215 225 955
Liczba wizyt na stronie 592 365 574 264
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 56 164 54 342
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 17 435 18 297
Liczba wydanych Kart Seniora 728 660
Liczba klientów 8851 14 957
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d