Statystyki miejskie - Grudzień 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z grudnia 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Grudzień 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 69
małżeństwa cywilne 60
małżeństwa konkordatowe 9
Śluby poza lokalem USC 3
Urodzenia 758
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Maja 21 Zofia 19 Julia 12
Najczęściej nadawane imiona męskie Aleksander 20 Ignacy 17 Jan 16
Zgony 668
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 4745
Liczba wydanych kart OK Poznań Poznańska Złota Karta 261
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 56
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 56
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 165
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 18
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 74
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 151
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 42
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 36
Liczba przyjętych depozytów 18
Liczba wydanych depozytów 12
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Grudzień 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3524
liczba osób do 25 roku życia 201
liczba osób powyżej 50 roku życia 1101
liczba osób pobierających zasiłek 675
Stopa bezrobocia 1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw dane kwartalne
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Grudzień 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) dane kwartalne
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 15
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 25
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 67
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 55
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 110
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Grudzień 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 211
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 521
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 1
Zagrożenia w ruchu drogowym 3406
Zagrożenia życia i zdrowia 506
Zakłócenia porządku publicznego 246
Zwierzęta 251
Pozostałe naruszenia 305
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 11
Liczba wyjazdów OSP do akcji 26
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów brak danych
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych brak danych
Liczba wystawionych mandatów brak danych
Liczba pouczeń brak danych
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 45
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 18
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 154
Przybyłe koty do schroniska 20
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 30
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 377
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 37
Liczba wypuszczonych małych ssaków 23
Liczba przyjętych ptaków 273
Liczba wypuszczonych ptaków 226
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów dane kwartalne
Liczba miejscowych zagrożeń dane kwartalne
Liczba fałszywych alarmów dane kwartalne

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Grudzień 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 12696
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 15316
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 6387
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 5755
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 8567
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 3356
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 3170
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 3950
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 4000
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 3813
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 8130
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 4425
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 7940
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 6961
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 10273
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 9064
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 6398
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 7933
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 5969
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 7962
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 6510
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 2905
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 12018
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 4181
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 6102
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 9008
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 4455
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 5459
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 6397
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 5608
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 13541
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 9432
Liczba przejazdów Malta Pd. 6033
Liczba przejazdów Kórnicka/Miliana 4196
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Grudzień 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 6756
Liczba spektakli 48
Teatr Polski Liczba widzów 2268
Liczba spektakli 20
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 4
Liczba uczestników 167
Liczba wydarzeń 6
Liczba uczestników 239
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 25
Liczba uczestników 10584
Kino Muza Liczba seansów kinowych 383
Liczba widzów 12084
Teatr Nowy Liczba spektakli 29
Liczba uczestników 5064
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 55
Liczba uczestników 4206
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 10550
Liczba wydarzeń 83
Liczba seansów kinowych 184
Liczba uczestników seansów kinowych 4246
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 124
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 2365
Liczba wydarzeń 25
Liczba uczestników wydarzeń 703
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 44
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3101
Liczba wydarzeń 10
Liczba uczestników wydarzeń 300
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 843
Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników wydarzeń 60
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 5
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 8
Liczba słuchaczy 5665
Liczba koncertów Pro Sinfonika 68
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4352
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 102363
na zewnątrz 98430
na miejscu 3933
Liczba uczestników wydarzeń 4254
Liczba wydarzeń 137
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 12
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 60
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 2
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 6
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 5
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 284

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 12
Liczba uczestników 120
Liczba zajęć plastycznych 6
Liczba uczestników 120
Liczba wydarzeń okolicznościowych 4
Liczba uczestników 250
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 8
Liczba uczestników 200
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 11 558
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 2919
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 25600
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 8875
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 13431
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 13631
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 13898
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 8841
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 14438
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1150,5
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 332
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 153118
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 19
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 10
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 6
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Grudzień 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 366178
Liczba wizyt na stronie 1097109
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 66164
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 8665
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5182
Zobacz dane z listopada 2023.