Tradycje akademickie Miasta Poznań sięgają XVI w., kiedy to biskup poznański założył pierwszą uczelnię wyższą w stolicy Wielkopolski – Akademię Lubrańskiego.

Momentem przełomowym w historii poznańskiego szkolnictwa wyższego był rok 1919. Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim przyniosło wolność i możliwość utworzenia długo wyczekiwanych uczelni, na które wcześniej nie pozwalał zaborca.

W poniższym raporcie skupiono się na 7 poznańskich uczelniach:

  • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
  • Uniwersytecie Przyrodniczym
  • Uniwersytecie Medycznym
  • Akademii Wychowania Fizycznego
  • Politechnice Poznańskiej
  • Uniwersytecie Artystycznym
  • Akademii Muzycznej

Dla każdej z tych szkół wyższych rok 2019 był okazją do świętowania 100-lecia przyjęcia pierwszych studentów i studentek w mury swojej siedziby. Dokument opisuje historię każdej uczelni, a także wydarzenia towarzyszące obchodom jubileuszu.

Raport – 100-lecie poznańskich uczelni w 2019 roku