fbpx
Wyszczególnienie 201820192018=100
Bezpieczeństwo publiczne
Przestępczość 
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego:12,613,2104,8
kryminalnych10,711,3105,6
gospodarczych1,21,2100,0
drogowych0,40,4100,0
innych0,30,3100,0
Liczba wypadków drogowych864940108,8
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:1 0221 079105,6
zabitych na miejscu13861,5
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w %53,853,298,9
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego:5 2165 651108,3
pożarów1 5071 48298,3
miejscowych zagrożeń2 7373 007109,9
fałszywych alarmów9721164119,5
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Wnioski złożone do sądów w tys.5,64,173,2
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys.43,243,5100,7
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł4,14,5109,8
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys.11,911,395,0
Liczba wylegitymowanych osób w tys.60,159,398,7
Liczba zatrzymanych osób201365,0
Liczba usuniętych wraków samochodowych1 21492175,9
Liczba osób skierowanych do Izby Wytrzeźwień1 5141 04569,0
Uwagi przekazane przedsiębiorstwom i innym jednostkom organizacyjnym w tys.8,57,284,7
Liczba założonych blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w tys.17,817,497,8
źródło: Urząd Miasta Poznania, GUS