W sezonie 2023 r. nad Wartą funkcjonowały 4 plaże miejskie: Wilda, Rataje, Chwaliszewo i Szeląg. Na terenie plaż oraz innych zorganizowanych nadrzecznych miejsc do relaksu odbywały się imprezy edukacyjne, proekologiczne i kulturalne, np. cykl kulturalno-przyrodniczy pn. „Rzeka Żywa”. Po Warcie kursował tramwaj wodny, a na jej brzegach funkcjonowały także strefy biwakowe, wypożyczalnia motorówek, łodzi wioślarskich i kajaków.

W 2023 r. w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym oraz Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu”. Prace objęły wymianę umocnień na odcinku 2,5 km oraz remont istniejących schodów, slipów, tarasów oraz wylotów kanalizacyjnych, a także wykonanie ścieżki szutrowej wzdłuż linii brzegowej po obu stronach rzeki. Celem projektu było zabezpieczenie brzegów rzeki przed erozją. Z obecnego ekosystemu zostały wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczały wchłanianie wody do gruntu. Działanie to miało na celu uelastycznienie brzegów rzeki  oraz zwiększenie jej retencji. W rezultacie podjętych działań na wskazanym odcinku rzeki nastąpi wzrost objętości retencjonowanej wody o 255 tys. m3.

Zakończono „Budowę Wartostrady pieszo-rowerowej”, czyli ciągu pieszo-rowerowego po obu stronach rzeki Warty. W 2023 r. zbudowano łącznik z drogą rowerową w ul. Hetmańskiej po południowej stronie Mostu Przemysła I o długości 0,3 km (droga pieszo-rowerowa, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie).

Prace przy łączniku ul. Chwaliszewo z Wartostradą

łącznik Chwaliszewo

Źródło: UMP (fot. PIM)

Zrealizowano także projekt pn. „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”.

Wieża widokowa kładki w Owińskach

owińska 2

Źródło: UMP

Kontynuowano realizację projektu pn. „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”. W okolicach Bramy Poznania funkcjonował Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa (w którym zorganizowano 35 spotkań z mieszkańcami) oraz Edukacyjna Ścieżka Ekologiczna o długości ok. 1,5 km prowadząca przez 12 oznakowanych przystanków, z których każdy prezentuje inne zagadnienie związane z nadrzecznym ekosystemem.

Nad Cybiną powstał Rzeczny Ogród EkoEdukacji

Ogród ekoEdukacji

Ogród ekoEdukacji 2
Źródło: UMP (fot. PCD/Ł.Gdak)

Otwarty w 2023 r. Rzeczny Ogród EkoEdukacji przy Bramie Poznania stał się nową przestrzenią dla edukacji oraz miejscem wypoczynku i wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców.

We wrześniu 2023 r. odbyła się druga edycja akcji „Warta warta posprzątania”. W czasie 2 dni 750 uczestników zebrało ponad tonę odpadów na brzegach Warty. Z kolei w ramach akcji „Wiosenne Porządki”, zorganizowanej przez Miasto przy współpracy z Fundacją Ratuj Ryby, wolontariusze sprzątali zarówno brzegi, jak i wody rzeki Warty – łącznie zebrano około 5 ton odpadów.

Wspólne sprzątanie terenów Warty

Sprzatanie Poznania

warta warta posprzatania

Źródło: UMP

W 2023 r. trwały roboty ziemne związane z budową tzw. mostów Berdychowskich przez rzeki Wartę i Cybinę, obejmujące m.in. budowę fundamentów podpór obiektów, a także prace związane z infrastrukturą podziemną (np. przebudowa sieci uzbrojenia terenu). Mosty Berdychowskie to inwestycja, która ułatwi komunikację okolic kampusu Politechniki Poznańskiej z południowym rejonem Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną częścią miasta, w tym ze Starym Rynkiem.

Mosty Berdychowskie na etapie prac ziemnych

mosty bedrychowskie

Źródło: UMP (fot. PIM)