na zdjęciu widać uśmiechniętą rodzinę grającą w piłkę nożną

arch. UMP

 

W 2017 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej w Poznaniu wyniosła 22,3 tys. osób.

Instytucjonalna pomoc społeczna

W 2017 r. wsparcie osobom znajdującym się w trudniej sytuacji udzielały instytucje pomocy społecznej prowadzone lub dofinansowywane przez Miasto Poznań w ramach umów wieloletnich, jednorocznych lub małych grantów. Należą do nich:

 • centra pomocy – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ), Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS), Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR)
 • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej – zapewniało krótkoterminowe schronienie w Hostelu Interwencji Kryzysowej, Hostelu Drugi Dom, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Mieszkaniu Integracji Środowiskowej oraz prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, Telefon Zaufania, Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, a także tzw. „Niebieską Linię”
 • domy pomocy społecznej – 4 jednostki miejskie przy ulicach: Bukowskiej, Konarskiego (z Oddziałem na ul. Zamenhoffa), Niedziałkowskiego i Ugory oraz prowadzone przez organizacje 3 jednostki publiczne przy ulicach: Pokrzywno, Sielskiej i św. Rocha
 • dzienne domy pomocy – miejski Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej z 5 filiami: Filia nr 1 „Klub Centrum”, Filia nr 2 „Klub Ogrody”, Filia nr 3 „Klub Promień”, Filia nr 4 „Klub Starówka”, Filia nr 5 „Klub Winogrady” oraz Dzienny Dom Pomocy „Słoneczna Przystań” prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej; łącznie z ich pomocy skorzystało 420 osób
 • środowiskowe domy samopomocy – 9 placówek prowadzonych przez stowarzyszenia; objęły one pomocą 386 osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub w kryzysie psychicznym
 • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny – objął opieką 35 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
 • ośrodki dla bezdomnych
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze – 9 miejskich (placówka opiekuńczo-wychowawcza w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3) i 6 rodzinnych domów oraz 4 działające na zlecenie Miasta (2 placówki socjalizacyjne: Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej i Ochronka „Jurek”, 2 placówki wielofunkcyjne: Dom Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni, Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio); w placówkach tych przebywało łącznie 189 dzieci i młodzieży
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców – miejska jednostka organizacyjna Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 oraz 20 placówek (świetlice, kluby itp.) prowadzonych przez inne podmioty; placówki te objęły wsparciem 543 osoby.

Działalność podmiotów należących do Miejskiego Centrum Informacji Kryzysowej:

 • 81 – liczba osób, które skorzystały z pobytu w Hostelu Interwencji Kryzysowej
 • 3,3 tys. – liczba zgłoszeń przyjętych przez Punkt Interwencji Kryzysowej
 • 1,3 tys. – liczba zgłoszeń przyjętych przez Telefon Zaufania
 • 722 – liczba porad udzielonych telefonicznie przez psychologów i prawników w trakcie dyżurów Telefonu Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
 • 6 – liczba miejsc w Mieszkaniu Integracji Środowiskowej
 • 31 – liczba osób, które skorzystały ze schronienia w Hostelu Drugi Dom
 • 64 – liczba osób, które skorzystały ze schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • 130 – liczba udzielonych porad w ramach dyżurów „Niebieskiej Linii”

Pobierz plik XLS

na wykresie widać główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2016 r.

Pobierz dane XLS