Miasto Poznań realizuje inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców oraz wzrostu znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej.

Prezentowane inwestycje zostały pogrupowane tematycznie ze względu na korzyści, jakie płyną dla mieszkańców z ich realizacji, niejednokrotnie wykraczając poza schemat kompetencji poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania, a także klasyfikacji budżetowej. Kryterium wyboru danej inwestycji stanowiła kwota wydatkowana w 2020 r. 

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, 2020 r. dla wielu dziedzin gospodarki był rokiem szczególnym. Część zadań inwestycyjnych została wstrzymana, pojawiły się nowe przedsięwzięcia, przede wszystkim w służbie zdrowia, związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta wpłynęła na jakość życia mieszkańców, w tym w szczególności na polepszenie:

 • dostępu do opieki medycznej;
 • jakości edukacji;
 • warunków życia rodzin;
 • dostępu do opieki społecznej;
 • jakości środowiska, w tym ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznej;
 • dostępu do usług sportu i rekreacji;
 • dostępu do usług kultury;
 • warunków życia w przestrzeniach miejskich;
 • dostępności transportowej;
 • bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Polepszenie dostępu do opieki medycznej

W zakresie polepszenia dostępu do opieki medycznej największe wydatki, powyżej 1 mln zł, w 2020 r. przeznaczono na:

 • rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej (ZOLIRM) o nowe skrzydło budynku głównego przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu; w 2020 r. zrealizowano: pomocnicze działania zakupowe przy udzielaniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, wycinkę drzew i wykop pod fundamenty, zbrojenie i betonowanie ław i stóp fundamentowych, instalację sanitarną podposadzkową, konstrukcję, architekturę, instalacje sanitarne (kanalizację podposadzkową), instalacje elektryczne (odgromową i uziemiającą), instalacje wewnętrzne oraz instalacje teletechniczne, opracowanie dokumentacji dla optymalizacji inwestycji i zmian w budynku ZOLIRM; 
 • zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia – w 2020 r. przeprowadzono remonty oraz malowanie pomieszczeń szpitala zalecone przez Sanepid oraz utworzono wieloprofilową salę operacyjno-zabiegową (hybrydową) – jedną z najnowocześniejszych sal operacyjnych w kraju (wyposażenie sali umożliwia współpracę zespołów kardiologów i kardiochirurgów oraz ułatwia jednoczesne operowanie serca i dużych naczyń krwionośnych, a operacje mogą być przeprowadzane bez użycia skalpela na nowoczesnym ruchomym stole chirurgicznym; wyposażenie sali pozwala lekarzom na prowadzenie oraz transmisję precyzyjnych zabiegów naczyniowych);
 • przebudowę Oddziału Toksykologii im. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej Szpitala Miejskiego im. F. Raszei – w 2020 r. wykonano dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie;
 • zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei – środki wydatkowano na zakup autoklawy (2 szt.) na potrzeby Centralnej Sterylizacji, endoskopu (głowice) EUS, enteroskopu dwukanałowego, endoskopu laryngologicznego, ultrasonografu (USG) dla Oddziału Patologii Ciąży, streamera parowego do wstępnej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych w Centralnej Sterylizacji, aparatu USG dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, myjki dezynfekatora Topic 20 dla Oddziału Diabetologii, myjki dezynfekatora Topic 20 dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej, lampy szczelinowej oraz aparatu ultrosonograficznego dla bloku operacyjnego Oddziału Chirurgicznego.

Polepszenie jakości edukacji

W zakresie polepszenia jakości edukacji największe wydatki, powyżej 2 mln zł, w 2020 r. przeznaczono na:

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami

zdjęcie przedstawia boisko do siatkówki i koszykówki sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na Os. Pod Lipami pod Lipami

arch. PIM
Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu po modernizacji

zdjęcie przedstawia budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu po przeprowadzonej modernizacji

arch. PIM
 • modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 121 na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola – inwestycja pozwoliła dwukrotnie zwiększyć liczbę dzieci, jaką może przyjąć placówka (do 125 osób); w 2020 r., przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, powstał nowy dwukondygnacyjny gmach przedszkola z kompletnym zapleczem kuchennym, socjalno-sanitarnym oraz technicznym, na jego dachu przygotowano taras, który ma pełnić funkcję edukacyjnego placu zabaw; prowadzono również przebudowę i remont budynku, w którym przedszkole funkcjonowało do tej pory; odbiór końcowy prac miał miejsce w I kwartale 2021 r.;
Przedszkole nr 121 po rozbudowie i modernizacji

zdjęcie przedstawia budynek Przedszkola nr 121 po rozbudowie i modernizacji

arch. PIM
 • budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego wraz z częścią dydaktyczną – na parterze budynku, oprócz sali gimnastycznej, powstały: szatnie, umywalnie i toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), pokój trenerów, sala korekcyjna i pomieszczenie do rehabilitacji oraz magazyn sprzętu; na pierwszym piętrze powstały balkon sali gimnastycznej, biblioteka z czytelnią, sale dydaktyczne, toalety oraz gabinety dyrekcji i pedagoga, a na drugim piętrze – 4 sale dydaktyczne; piwnice zostały przeznaczone na pomieszczenia techniczne; w 2020 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku, prowadzono prace elewacyjne i wykończeniowe, zakończono montaż instalacji wewnętrznych; przewidziany termin oddania do użytkowania to II kwartał 2021 r.;
 • budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 z boiskiem o wymiarach 24×18 m, 4 zespołami szatniowymi z zapleczami sanitarnymi, pomieszczeniem trenera, magazynem oraz pomieszczeniem technicznym; powstał również łącznik komunikacyjny pomiędzy salą a starym budynkiem szkoły; obiekt przystosowany został do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami; w 2020 r. inwestycja została zakończona.
Nowy budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5

zdjęcie przedstawia nowy budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5

arch. PIM

Polepszenie warunków życia rodzin

W zakresie polepszenia warunków życia rodzin, największe wydatki w 2020 r., powyżej 4 mln zł, przeznaczono na kolejny etap standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 r. rozpoczęto budowę nowej siedziby Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” przy ul. Perzyckiej, obejmującej:

 • budynek mieszkalny przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, który posiada: jedno- i dwuosobowe pokoje dla 14 wychowanków, salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnię z jadalnią, pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze;
 • budynek administracyjny, w którym poza pomieszczeniami dla administracji znajduje się strefa pedagogiczna z gabinetami pedagoga, psychologa, logopedy i pracownika socjalnego.
Nowe budynki siedziby Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” przy ul. Perzyckiej

zdjęcie przedstawia nowe budynki nowej siedziby Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda" przy ul. Perzyckiej

arch. PIM

W 2020 r., w ramach wykonanych prac, odebrano stan surowy zamknięty budynku administracyjnego oraz opiekuńczo-wychowawczego, prowadzono roboty elewacyjne oraz instalacyjne wewnętrzne, a także prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane zakończono w I kwartale 2021 r.

Polepszenie dostępu do opieki społecznej

W zakresie polepszenia dostępu do opieki społecznej największe wydatki w 2020 r., przeznaczono na budowę nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej nr 1, zlokalizowanego dotychczas przy ul. Bukowskiej. Nowa siedziba powstaje przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Nowoczesny i funkcjonalny gmach, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowany jest zgodnie z europejskimi standardami opieki nad seniorami. W budynku, poza pomieszczeniami socjalnymi, biurowymi i administracyjnymi, będzie znajdował się gabinet doraźnej pomocy medycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. W placówce będzie mogło mieszkać 100 pensjonariuszy. W 2020 r. zakończono prace konstrukcyjne, prowadzone były roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Przewidziany termin oddania do użytkowania to IV kwartał 2021 r.

Budowa Domu Pomocy Społecznej nr 1 

na zdjeciu budowa Domu Pomocy Społecznej nr 1 

arch. PIM

Polepszenie jakości środowiska, w tym ochrona przyrody i zwiększanie różnorodności biologicznej

W zakresie polepszania jakości środowiska, w tym ochrony przyrody i zwiększania różnorodności biologicznej, największe wydatki, powyżej 2 mln zł, w 2020 r. przeznaczono na:

 • budowę nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole – schronisko budowane jest zgodnie z europejskimi wzorcami; zlokalizowane jest na powierzchni ok. 5 ha i będzie mogło przyjąć maksymalnie 300 psów i 300 kotów; dzięki połączeniu nowoczesnej architektury z funkcjonalnością obiekt zapewni zdecydowanie większy komfort trafiającym do niego zwierzętom i pozwoli na ograniczenie ich stresu; wszystkie zwierzęta będą miały dostęp do ogrzewanych pomieszczeń i obszernych wybiegów; w nowym obiekcie utworzone zostanie nowoczesne zaplecze weterynaryjne wraz z częścią szpitalną podzieloną na strefy dla zwierząt chorych i zdrowych, co ograniczy rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych; zaplanowano też dodatkową przestrzeń na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, specjalistycznych kursów oraz spotkań z behawiorystami, a także osobne zaplecze socjalne przeznaczone dla licznego grona wolontariuszy; w związku z potencjałem i wielkością terenu przeznaczonego pod budowę zaplanowano, że w przyszłości nowy obiekt ma być częścią większego kompleksu, który zaoferuje szeroki katalog usług dla posiadaczy zwierząt;
Schronisko dla zwierząt

na zdjęciu schronisko dla zwierzat na ukonczeniu budowy

arch. Usługi Komunalne
 • budowę całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego Zoo  – dwukondygnacyjny budynek zlokalizowany w pobliżu jednej z najbardziej nowoczesnych w Europie słoniarni, wioski afrykańskiej i strumienia Kaczeniec, to najbardziej reprezentacyjny element nowego, całorocznego wybiegu dla żyraf i nosorożców, pod koniec 2020 r. trwały prace wykończeniowe, instalacyjne i drogowe; gotowy obiekt przekazano do użytkowania w lutym 2021 r.;
Budowa nowego pawilonu dla nosorożców i żyraf

na zdjeciu budowa nowego pawilonu dla zyraf i nosorozcow 1

arch. UMP
 • ochronę powietrza w Poznaniu poprzez dofinansowanie inwestycji mających na celu likwidację źródeł niskiej emisji; w 2020 r. zlikwidowano 799 pieców opalanych drewnem lub węglem, co pozwoliło zredukować ilość spalanego opału o 2,7 tys. ton; modernizacja systemu ogrzewania opartego o spalanie paliw stałych w 2020 r. została przeprowadzona w 577 lokalach, w tym 107 lokali podłączono do miejskiej sieci cieplnej, 437 lokali podłączono do instalacji gazowych (dodatkowo w 1 lokalu dokonano zmiany na instalację gazową wraz z elektryczną), w 12 lokalach dokonano zmiany na ogrzewanie elektryczne, w 8 lokalach zamontowano pompę ciepła; dodatkowo w 7 lokalach zamontowano instalację fotowoltaiczną i solarną wraz z instalacją gazową, w 3 instalację fotowoltaiczną i solarną wraz z pompą ciepła, a w 2 instalację fotowoltaiczną i solarną wraz z ogrzewaniem elektrycznym;
 • ochronę powietrza w Poznaniu poprzez modernizację budynków komunalnych, w tym m.in.: termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Rybaki i ul. Małeckiego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ulicach Staszica, Wawrzyniaka, Zeylanda, Fabrycznej, Przemysłowej, wraz z podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej (zlikwidowano 204 paleniska), wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych przy ul. Kraszewskiego, ul. Staszica i ul. Wawrzyniaka;
 • budowę i modernizację parków i zieleńców – w ramach zadania w 2020 r. sfinansowano projekt zagospodarowania fragmentu Parku Rataje – wykonania odwodnienia w Ogrodzie Zmysłów;
 • rewaloryzację Parku Drwęskich – w 2020 r. dokończono wykonywanie alejek z kruszywa mineralno-żywicznego oraz schodów i placów zabaw, zamontowano elementy małej architektury – ławki, kosze, leżanki oraz hotele dla owadów i budki dla ptaków, oczyszczono murki kamienne i pergole, odnowiono pompę, dokończono nasadzenia roślin, w tym nasadzenia traw ozdobnych na skarpie przy ul. Niedziałkowskiego i zakładanie trawników.
Park Drwęskich

zdjęcie przedstawiające rewaloryzowanyPark Drweskich

arch. UMP

Polepszenie dostępu do usług sportu i rekreacji

W zakresie polepszenia dostępu do usług sportu i rekreacji największe wydatki w 2020 r., powyżej 2 mln zł, przeznaczono na:

 • budowę krytej pływalni na os. Zwycięstwa z 2 basenami – pływackim z 6 torami (dla maksimum 60 osób) oraz rekreacyjnym (dla kilkunastu osób), zespołem saun oraz salą fitness; obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami; pływalnia została udostępniona użytkownikom od 1 marca 2021 r.;
Basen na Os. Zwycięstwa

zdjęcie przedstawia basen pływacki krytej pływalni na Os. Zwycięstwa

arch. PIM 
 • wielobranżową modernizację obiektów kompleksu Golęcin z wymianą nawierzchni na stadionie lekkoatletycznym, umożliwiającą organizację imprez sportowych wyższej rangi oraz budową nowego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej i poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej jako stadionu rozgrzewkowego dla istniejącego obiektu głównego; w 2020 r. oba obiekty zostały oddane do użytku;
Kompleks Golęcin

zdjęcie przedstawia obiekty sportowe kompleksu Golecin

arch. PIM
 • modernizację Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta – prace objęły modernizację wieży sędziowskiej oraz budynku multimedialnego, znajdujących się na terenie Toru Regatowego Malta; odnowione budynki spełniają wymogi niezbędne do organizowania imprez o charakterze międzynarodowym;
Wieża sędziowska na terenie Toru Regatowego Malta po modernizacji

zdjęcie przedstawia zmodernizowaną wieżę sędziowską na terenie Toru Regatowego Malta

arch. PIM
 • modernizację Ośrodka Przywodnego Rataje na os. Piastowskim – przeprowadzono gruntowną modernizację budynku głównego Oddziału Rataje Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, obejmującą wzmocnienie posadowienia budynku, adaptację pomieszczeń na cele sportowe (KKS Sporty Walki) oraz administracyjne i szkoleniowe; przeprowadzono także remont tarasu widokowego oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
Wizualizacja wzmocnienia budynku Ośrodka Przywodnego Rataje na os. Piastowskim

zdjęcie przedstawia wizualizację prac modernizacyjnych budynku Ośrodka Przywodnego Rataje

arch. PIM
 • realizację projektu Plażojada-2 Park wodny i miejsce spotkań – inwestycja jest kontynuacją projektu finansowanego z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego mającego na celu podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan; w 2020 r. zrealizowano budowę wodnej strefy sportu i rekreacji (w tym realizację małej architektury i monitoringu) nad jeziorami: Kierskim, Strzeszyńskim, Rusałką; 
 • realizację projektu Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek z innowacyjnym sposobem zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich – w 2020 r. kontynuowano budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Leśnictwa Antoninek, w tym: dokończono budowę ścieżki w koronach drzew oraz przygotowano dokumentację projektową wieży przeciwpożarowej; 
 • modernizację stadionu przy ul. Droga Dębińska w celu dostosowania obiektu do rozgrywania meczów piłkarskich w najwyższych ligach – docelowo ma powstać stadion z zadaszoną trybuną i budynkiem; w 2020 r. zrealizowano budowę sztucznego oświetlenia stadionu; 
Oświetlenie stadionu przy ul. Droga Dębińska

zdjęcie przedstawia oświetlenie stadionu przy ul. Droga Dębińska

arch. PIM
 • budowę Parku rekreacji Starołęka Mała – prace objęły budowę oświetlonego i monitorowanego kompleksu boisk: wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią oraz do gry w siatkówkę, a także placów zabaw i urządzeń na świeżym powietrzu.

Polepszenie dostępu do usług kultury

W zakresie polepszenia dostępu do usług kultury największe wydatki w 2020 r., powyżej 2 mln zł, przeznaczono na:

 • Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu i wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Martineum (Historicum) w Poznaniu  – inwestycja realizowana jest w celu uruchomienia w dawnym budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin Centrum Szyfrów Enigma – stałej ekspozycji poświęconej trójce wybitnych kryptologów: M. Rejewskiemu, J. Różyckiemu i H. Zygalskiemu, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej; placówka będzie multimedialnym centrum edukacyjnym, w którym poza eksponatami muzealnymi będą dostępne nowoczesne, interaktywne stanowiska dla zwiedzających; w 2020 r. kontynuowano funkcjonowanie przed Centrum Kultury ZAMEK pawilonu multimedialnego „Pogromcy Enigmy”, który pełni funkcje m.in. promocyjną i informacyjną przyszłej inwestycji, wykonano prace projektowe Centrum Szyfrów Enigma, a także prowadzono prace budowlane oraz związane z utworzeniem ekspozycji; w ramach przebudowy budynku Collegium Martineum, oprócz nowej aranżacji wnętrz i remontu instalacji, zostanie poprawiona jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami; 
Wizualizacja wnętrz Centrum Szyfrów Enigma

zdjęcie przedstawia wizualizacja wnętrza Centrum Szyfrów Enigma

arch. UMP, New Amsterdam
 • renowację i adaptację Fortu VII (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości) w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – w 2020 r. dokonano rozbiórki oraz przeprowadzono prace remontowo-renowacyjne elewacji i murów fosy, wykonano renowację pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu w obrębie prawego majdanu i prawej podwaliny prowadzącej na prawy majdan; 
 • realizację projektu „Tu się wszystko zaczęło – utworzenie ekspozycji świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – projekt ma na celu poprawę dostępności dla szerszej grupy odbiorców i odpowiednie wyeksponowanie (m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i artystycznych form przekazu) dziedzictwa kulturowego na Ostrowie Tumskim; w ramach projektu przeprowadzone będą renowacja, konserwacja i udostępnienie wnętrza zabytkowego Kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim; w 2020 r. trwały prace nad utworzeniem ekspozycji dotyczących palatium Mieszka I;
 • budowę nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości) w celu upamiętnienia i rozpowszechnienia wiedzy o powstaniu wielkopolskim; w ramach realizacji zadania w 2020 r. wykonano: prace nad dokumentacją techniczną, opracowanie kompleksowej wielobranżowej koncepcji architektonicznej w oparciu o decyzję o lokalizacji inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej projektu ekspozycji do konkursu (II etap), działania promocyjne – utworzono stronę internetową oraz opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską;
Wizualizacja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Zdjęcie przedstawia wizualizację Wielkopolskiego Muzeum Narodowego wykonaną przez WXCA

arch. WMN, WXCA
 • konserwację reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu (Centrum Kultury ZAMEK) i ich adaptację w celu efektywniejszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, tj. rozszerzenia dotychczasowej działalności kulturalnej – w 2020 r. przeprowadzono prace w zakresie specjalności architektonicznej, prace instalacyjne w dziedzinie elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej oraz prace w zakresie konserwacji zabytkowych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz, zakupiono sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej, przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne, a także wykonano instalację w celu zabezpieczenia objętej projektem części zamku przed kradzieżą i włamaniem;
 • modernizację Centrum Kultury ZAMEK – w 2020 r. pracami objęto: konstrukcję więźby dachowej w Masztalarni, instalację kanalizacyjną w piwnicy gmachu głównego, pomieszczenia gmachu głównego, system parkingowy przy wjeździe na Dziedziniec Różany.

Polepszenie warunków życia w przestrzeniach miejskich

Polepszenie warunków życia w przestrzeniach miejskich dotyczyło przeprowadzanych rewaloryzacji publicznych ulic i placów, których celem jest zarówno podniesienie jakości tych przestrzeni, jak również wpływ na aspekt społeczny poprzez ożywienie tych miejsc i stworzenie warunków do funkcjonowania w nich nowych podmiotów gospodarczych. Zrealizowane przebudowy wprowadzają ład przestrzenny, poprawiają walory estetyczno-widokowe oraz polepszają funkcjonalność i dostępność poszczególnych przestrzeni miasta dla wszystkich użytkowników – rodzin z małymi dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Działania ta przyczyniają się także do polepszania warunków społeczno-ekonomicznych społeczności lokalnych i podnoszenia atrakcyjności turystycznej miasta.

W zakresie polepszania warunków życia w przestrzeniach miejskich największe wydatki w 2020 r., powyżej 1 mln zł, przeznaczono na:

 • rewaloryzację placu Kolegiackiego – projekt ma na celu ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze placu Kolegiackiego poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, obejmującą zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne, estetyczne i techniczne; plac Kolegiacki stanie się placem publicznym i strefą ruchu pieszego; układ komunikacyjny w postaci drogi zachowany zostanie jedynie po południowej stronie placu, a reszta przestrzeni dostępna będzie bez ograniczeń dla pieszych; płaszczyzna pozbawiona zostanie barier architektonicznych, by zapewnić komfort osobom z niepełnosprawnościami; pojawi się nowa zieleń, fontanna, zegar historii oraz miejsce pod kawiarniane ogródki;  plac Kolegiacki stanie się przestrzenią stanowiącą nowe oblicze tej części miasta – będzie to przestrzeń otwarta, przyjazna pieszym, ulubione miejsce spotkań i wypoczynku poznaniaków; w 2020 r. kontynuowane były prace budowane, które uległy wydłużeniu do III kwartału 2021 r. ze względu na odkryte relikty archeologiczne podczas prowadzonych prac i związaną z tym konieczność wprowadzenia zmian projektowych w celu ochrony tych zabytków;
Wizualizacja placu Kolegiackiego w Poznaniu

zdjęcie przedstawia wizualizację Placu Kolegiackiego w Poznaniu po rewaloryzacji

arch UMP, Urbantech
 • przebudowę Rynku Łazarskiego – projekt obejmuje rewitalizację centralnej przestrzeni publicznej Łazarza, w szczególności targowiska, wraz z przebudową układu drogowego oraz uspokojeniem ruchu samochodowego; na Rynku Łazarskim powstanie nowoczesne oraz zadaszone targowisko, wymieniona zostanie nawierzchnia i infrastruktura podziemna, przybędzie drzew i zieleni niskiej, pojawi się także przestrzeń na kawiarniane ogródki i organizację kameralnych wydarzeń oraz fontanna i miejsce zabaw dla dzieci; w 2020 r. w ramach zadania utworzono tzw. targowisko tymczasowe pomiędzy ul. Głogowską i ul. Kasprzaka, gdzie został przeniesiony handel na czas prowadzenia robót budowlanych, oraz rozpoczęto roboty budowlane na terenie Rynku Łazarskiego i Skwerze im. K. Nowaka; planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2021 r.;
Wizualizacja Rynku Łazarskiego

zdjęcie przedstawia wizualizację Rynku Łazarskiego po rewitalizacji

arch. UMP, Autorska Pracownia Architektoniczna – Jacek Bułat
 • rewitalizację i ochronę dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury – istniejące wnętrza budynków dostosowane zostały do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej, m.in. poprzez zmianę ich przeznaczenia oraz przystosowanie do bieżących wymagań; prace objęły również modernizację ogrodu jordanowskiego (najstarszego w Poznaniu) z boiskami sportowymi, placami zabaw (również dla dzieci z niepełnosprawnościami), przestrzenią dla prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej, fontanną oraz makietą z opisem w alfabecie Braille’a;
 • przygotowania do rewaloryzacji przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury – celem projektu jest stworzenie nowej jakości użytkowania zasobu dziedzictwa Starego Rynk, poprzez przebudowę i modernizację nawierzchni rynku, oraz wzmocnienie jego walorów kulturalnych dzięki adaptacji fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb realizacji w przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych; w 2020 r. zakończono prace nad aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego, wprowadzono szczegółowe rozwiązania dla przebudowy wszystkich sieci infrastruktury podziemnej, podpisane zostały porozumienia z ich gestorami o wspólnej realizacji przebudowy rynku, zaktualizowano koncepcję nawierzchni płyty Starego Rynku, na której – w miejscu projektowanego największego zbiornika retencyjnego – rozpoczęto wyprzedzające badania archeologiczne, ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę etapu Projektuj/Buduj oraz na Inżyniera Kontraktu dla całości zadania przebudowy Starego Rynku; zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2023 r.
Wizualizacja rewaloryzacji płyty Starego Rynku

Wizualizacja Starego Rynku po rewaloryzacji

arch. PIM, Graphit

Polepszenie dostępności komunikacyjnej

W zakresie polepszenia dostępności komunikacyjnej największe wydatki w 2020 r., powyżej 10 mln zł, przeznaczono na:

 • przebudowę trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej –  w 2020 r. oddano do użytku nową pętlę tramwajowo-autobusową przy ul. Unii Lubelskiej i nowy odcinek trasy tramwajowej od ronda Żegrze do nowej pętli; wzdłuż torowiska, na odcinku od ronda Żegrze do nowej pętli, powstała nowa jezdnia, która została przedłużona do rejonów osiedla przy ul. Falistej – z jednej strony są tam nowe chodniki oraz droga rowerowa, a z drugiej – ciąg pieszo-rowerowy; przebudowano również fragment ul. Unii Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej; w 2020 r. trwała aktualizacja uzgodnień, kosztorysów dokumentacji projektowej odcinka I (tzw. trasa Kórnicka wraz z fragmentem Ringu Łacina); planowany termin zakończenia całego projektu to IV kwartał 2023 r.;
Pętla przy ul. Unii Lubelskiej

na zdjeciu widok z lotu ptaka na petle przy. ul Unii Lubelskiej

arch. UMP
 • przebudowę ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Czerwonak – projekt jest częścią inwestycji związanych z budową i rozbudową dróg dla potrzeb spalarni odpadów, czyli Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK); inwestycja ma na celu poprawę warunków i płynności ruchu, a także zwiększenie jego bezpieczeństwa, m.in. poprzez realizację drogi z dwupasmowymi jezdniami, wprowadzenie rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i ul. Piaskową w Koziegłowach, przebudowę i budowę nowych zjazdów, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, a także przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej; w 2020 r. dokonano odbioru końcowego; 
 • odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w celu poprawy bezpieczeństwa, niezawodności, prędkości, komfortu podróży, coraz lepszego dostosowania infrastruktury dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zadanie obejmuje przebudowę, modernizację, a także rozbudowę takich elementów infrastruktury, jak: torowiska tramwajowe, podstacje trakcyjne, elementy zasilania podstacji, kable trakcyjne, sieć trakcyjna, dworce autobusowe, przystanki tramwajowe oraz autobusowe wraz z wyposażeniem; projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem; planowany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2025 r.;
 • korektę funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje – projekt realizowany w celu rozwoju czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego; planowany zakres prac obejmuje: rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa, budowę odwodnienia torowiska i urządzeń podczyszczających; przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej oraz budowę i przebudowę odwodnienia drogi; wprowadzone zostaną także zmiany w dotychczas funkcjonującej organizacji ruchu oraz zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca z zakresu małej architektury (wiaty, ławki, kosze na śmieci); w 2020 r. wykonano roboty budowlane, sanitarne oraz teletechniczne w zakresie wymiany nawierzchni na Dworcu Rataje, który wyposażono w nową infrastrukturę towarzyszącą (ławki, kosze) oraz monitoring, prowadzone były roboty torowe i drogowe w ul. Jana Pawła II oraz na tarczy ronda; planowany termin zakończenia projektu to II kwartał 2022 r.;
 • budowę trasy tramwajowej od pętli Wilczak na Naramowice – projekt obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego od istniejącej pętli Wilczak na Naramowice, o łącznej długości dwutorowej trasy ok. 3 km wraz z układem drogowym; dotychczas oddano do użytkowania rozbudowaną pętlę Wilczak; w 2020 r. prowadzono prace na wszystkich odcinkach zadania – trwała m.in. budowa konstrukcji torowiska wraz z montażem szyn oraz budowa układu dróg wraz z nowym węzłem Lechicka/Naramowicka; planowany termin zakończenia całego projektu to IV kwartał 2022 r., a uruchomienie pierwszego odcinka nowej trasy tramwajowej do przystanku Włodarska – I połowa 2021 r.;
 • budowę dróg rowerowych – w 2020 r. podejmowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i infrastruktury rowerowej, realizowanej wzdłuż fragmentów ulic: Grunwaldzkiej, Złotowskiej, Dolna Wilda, Półwiejskiej, Mieszka I, Sienkiewicza, Szpitalnej/Dąbrowskiego, Cienistej, Nowina, skrzyżowania ul. Hetmańskiej z ul. Dmowskiego, Szymanowskiego; wdrożenie stałej organizacji ruchu w centrum miasta na ul. Czereśniowej, ul. Góreckiej, ul. Sieradzkiej, ul. Soboteckiej, ul. Świebodzińskiej, ul. Kórnickiej, ul. Hetmańskiej, ul. Droga Dębińskia, ul. Szeligowskiego, ul. św. Michała/Termalnej; w ramach projektów Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym: „Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań”, „Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy”, „Rowerowa integracja Jeżyc, Łazarza i Wildy”, „Rowerowe Rataje – Wygodnie do centrum”, „Bezpieczna droga rowerowa”, „Wygodnie rowerem po Mieszka I – Piątkowo”, „Wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego”, „Wartostrada – Wilda: wygodnie pieszo i rowerem”, „Rowerowa Wilda”;
Droga rowerowa przy ul. Dolna Wilda

na zdjęciu droga rowerowa przy ul. Dolna Wilda

arch. PIM
 • przebudowę utwardzonych ulic gminnych – w 2020 r. podejmowano działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, obejmujące tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”; zadania te realizowane były dla fragmentów ulic Czechosłowackiej i Hetmańskiej oraz dla poszczególnych ulic zlokalizowanych na terenie dzielnic:
  • Grunwald: ul. Radyńska, ul. Kordeckiego, ul. Rzepińska, ul. Brossa, ul. Wierzejewskiego, ul. Zielewicza, ul. Hrynakowskiego, ul. Budziszyńska, ul. Srebrna, ul. Gryfińska, ul. Wyszomierska, ul. K. Hrynakowskiego, skwer Eki z Małeki, ul. Iłłakiewiczówny, ul. Babimojska, ul. Wołczyńska, ul. Głogowska;
  • Jeżyc: w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska, ul. Poznańska, ul. Jeżycka, ul. Rzeszowska, ul. Dukielska, ul. Krynicka, ul. Elbląska, ul. Wyłom, ul. Kaczmarka, ul. Bociania, ul. Plebańska, ul. Grudzieniec, ul. Mrowińska, ul. Przybrodzka, ul. Nałęczowska, ul. Maczka, ul. Słupska, ul. Lednicka, ul. Lotnicza;
  • Nowe Miasto: ul. Zdrojowa, ul. Sypniewo, ul. Solecka, ul. Tomaszewska, ul. Ćmielowska, u. Lubartowska i ul. Klimontowska, ul. Krańcowa, ul. Św. Rocha, ul. Baranowska, ul. Miłowita, ul. Zamenhofa, ul. Ostrowska, ul. Żelazna, ul. Bożeny/Wandy;
  • Stare Miasto: ul. Półwiejska, ul. Rumiankowa, ul. Mleczowa, ul. Boranta, ul. Karpia-Dworska;
  • Wilda: ul. Łozowa, ul. Kunickiego, ul. Sucharskiego, ul. Kołłątaja, ul. Dolna Wilda;
 • Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej – projekt obejmuje przebudowę 4 odcinków istniejących i budowę 7 nowych odcinków wzdłuż rzeki Warty wraz z rewitalizacją zieleni – od Mostu Lecha do Mostu Przemysła; w 2020 r. m.in. oddano do użytku nowy, 1,3-kilometrowy odcinek Wartostrady pomiędzy Mostem Królowej Jadwigi a schodami i pochylnią przy parku w Starym Korycie Warty, ok. 0,5 km odcinek łączący okolice wiaduktu kolejowego z Mostem Mieszka I, którym można dojść lub dojechać do tarasy przy Bramie Poznania ICHOT, zakończono również roboty budowlane związane z powstaniem łącznika Wartostrady w rejonie tzw. Cypla i Mostu Bolesława Chrobrego, dzięki czemu piesi i rowerzyści łatwiej dostaną się od ul. Estkowskiego nad rzekę, w rejon zaplecza przystani w Starym Porcie; oprócz tego trwały też prace projektowe dotyczące przebudowy kolejnego, liczącego ponad 1,8 km długości, odcinka Wartostrady wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I; po przebudowie, zaplanowanej na 2021 r., będzie on bardziej bezpieczny i komfortowy dzięki m.in. nowej nawierzchni oraz zamontowaniu monitoringu, oświetlenia i małej architektury;
Wartostrada

zdjęcie przedstawia Wartostradę - ciąg pieszo-rowerowy

arch. PIM
 • przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych – w 2020 r. realizowano inwestycje mające na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej wzdłuż fragmentów następujących ulic: ul. Warszawskiej, ul. Chartowo/Wiatracznej, ul. Żegrze/Bobrzańskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzkiej, ul. Wyspiańskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. B. Krzywoustego, ul. Św. Wawrzyńca, ul. Dąbrowskiego.

Polepszenie bezpieczeństwa ludzi i mienia

W zakresie polepszenia bezpieczeństwa ludzi i mienia największe wydatki w 2020 r., powyżej 1 mln zł, przeznaczono na:

Nowe budynki na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

Zdjęcie przedstawia nowe budynki na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

arch. PIM
 • budowę nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) nr 4 w Poznaniu;
 • dofinansowanie Funduszu Wsparcia PSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz modernizację, rozbudowę i przebudowę obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej (KM) PSP w Poznaniu, w tym: zakup sprzętu i wyposażenia JRG, zakup sprzętu specjalistycznego, dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, wykonanie robót budowlanych i systemu monitoringu w pomieszczeniach, prace budowlane na terenie przy siedzibie KM PSP oraz JRG nr 7, roboty budowlane w pomieszczeniach starej wspinalni, prace projektowe, nadzór i roboty budowlane w strażnicy JRG nr 6, montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach stacji pogotowia gazowego KM PSP, wykonanie projektów i kosztorysów robót budowlanych dla KM PSP oraz JRG nr 8;
 • infrastrukturę Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, w ramach której m.in. zainstalowano 33 nowe kamery na terenie miasta.