W 2018 r. w Poznaniu nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 1 257 m2 na 1000 mieszkańców, czyli ponad 675 tys. m2.


Według danych GUS, w Poznaniu w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,8 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób).

Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły jedną czwartą poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie prowadzące sprzedaż wyrobów odzieżowych, ogólnospożywcze oraz piekarniczo-ciastkarskie i mięsne. Pracowało w nich 16,9 tys. osób. Sklepy zajmowały powierzchnię sprzedażową liczącą 698 tys. m2.

W mieście działały 22 duże domy handlowe, towarowe i hipermarkety oraz 129 supermarketów, o łącznej powierzchni sprzedażowej 253 tys. m2, zatrudniające 6 tys. osób.


Nowoczesna powierzchnia handlowa 

Według raportu CBRE „Market View: polski rynek handlowy po IV kw. 2018 r.” największe nasycenie przestrzenią handlową wśród miast powyżej 200 tys. mieszkańców występuje obecnie w Poznaniu i wynosi 1257 m2 na 1000 mieszkańców.

Największą powierzchnia handlową dysponują:

W mieście działają duże centra i obiekty handlowe należące do największych polskich i zagranicznych sieci handlowych: Auchan, Castorama, Carrefour, Decathlon, IKEA, Intermarche, Jula, Leroy Merlin, Media Markt, Neinver, OBI, Piotr i Paweł, Praktiker, Tesco.

Największymi wielkopowierzchniowymi obiektami handlu hurtowego są niemieckie Makro Cash&Carry i Selgros oraz holenderski Eurocash.

Część obiektów handlowych oferuje także usługi rekreacyjne i kulturalne. Segment FMCG reprezentuje ponad 100 dużych sieciowych sklepów spożywczych.

 

Ochrona praw konsumenta w Poznaniu

 

Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony konsumentów na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) oraz innych przepisów szczególnych.

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie z powództwami do sądu powszechnego na rzecz indywidualnych konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania,
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 • udzielanie konsumentom pomocy w innej formie
 • współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami,
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Podstawowym zadaniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. Działanie to nastawione jest na profilaktyczne informowanie konsumentów o zagrożeniach występujących na rynku oraz udzielanie porad prawnych w przypadkach naruszeń praw konsumentów. Porady udzielane są przez Rzecznika oraz pracowników w siedzibie biura, telefonicznie, a także pocztą elektroniczną.

W 2018 r. w Poznaniu zostało udzielonych 15 481 porad, informacji i wyjaśnień w indywidualnych sprawach konsumentów (z czego 3 507 porad w formie elektronicznej).

Porady prawne dotyczyły przede wszystkim uprawnień konsumenta oraz zasad postępowania w przypadkach:

 • odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,
 • nienależycie wykonywanych usług,
 • zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
 • umów zawieranych pod wpływem błędu lub podstępu ze strony przedsiębiorcy,
 • nienależycie wykonywanych usług turystycznych oraz przewozu,
 • bezpodstawnej odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń konsumenta.

Działania edukacyjne prowadzone przez Rzecznika kierowane są do wszystkich grup konsumentów (mieszkańców Poznania). W tym zakresie Rzecznik:

 • z okazji Światowego Dnia Konsumenta przeprowadził Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej. W powiatowym konkursie wzięło udział 40 uczestników z 15 poznańskich szkół ponadgimnazjalnych,
 • rozpowszechniał materiały edukacyjne przygotowane na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • za pośrednictwem mediów informował konsumentów o przysługujących im prawach, wskazywał zagrożenia występujące na rynku, przedstawiał nowe regulacje prawne,
 • brał udział w spotkaniach z mieszkańcami Poznania, podczas których przekazywał informacje z zakresu prawa konsumenckiego, mające na celu zwiększenie ich świadomości prawnej,
 • prowadził na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Poznania stronę internetową www.poznan.pl/konsument, gdzie zamieścił ważne i przydatne informacje dla konsumentów.