Miasto Poznań prowadziło różnorodne działania obejmujące działalność szkoleniową i promocyjną skierowaną do przedsiębiorców.

Obejmowały one wsparcie na różnych etapach prowadzenia działalności, m.in. przygotowanie do rozpoczęcia działalności oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie organizacyjnym, księgowym, finansowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, prawnym.

W 2018 r. zorganizowano liczne szkolenia, warsztaty, prelekcje i konferencje. Ich tematyka była dostosowywana do aktualnych zmian i potrzeb lokalnego rynku, w tym m.in. obejmowała zagadnienia dotyczące zatrudniania obcokrajowców i zakładania przez te osoby działalności gospodarczej oraz zmian w ochronie danych osobowych. Ze szkoleń i warsztatów skorzystało 15,7 tys. osób.

Pomocą dla przedsiębiorców były portale informacyjne: Poznań Biznes Partner oraz +jeden, które odwiedziło ponad 130 tys. osób.

Formy wsparcia działalności gospodarczej

Liczne formy wsparcia przedsiębiorców obejmowały działalność szkoleniową i promocyjną wśród uczniów szkół podstawowych, zawodowych i średnich oraz studentów.

Dla uczniów poznańskich szkół zorganizowano szkolenia z zakładania działalności gospodarczej i cykl warsztatów uzupełniających nauczanie przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”. Dla studentów oraz pracowników naukowych zorganizowano cykl semestralnych zajęć z przedsiębiorczości. W 2018 r. odbyły się 20 szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyło 327 uczniów i 288 studentów.

Zwiększyła się liczba konsultacji, szkoleń i spotkań, kampanii promocyjnych mających na celu wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W 2018 r. w Poznaniu zorganizowano ponad 400 wydarzeń na rzecz tworzenia przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości. Szacuje się, że skorzystało z nich prawie 21 tys. osób.

We współpracy Miasta Poznania z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji, w ramach projektu Strefa Pracy Wspólnej „+jeden” w budynku przy ul. Za Bramką, udostępniana była nieodpłatnie przestrzeń dla mieszkańców, przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących w systemie pracy zdalnej. Udostępniono także 7 mikrobiur oraz przestrzeń na wynajem biurek – biurkownia (powierzchnie w pełni umeblowane z dostępem do Internetu). Powierzchnia biurkowni dedykowana jest dla młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych najmem samodzielnego stanowiska pracy.

Oferta w ramach projektu „+jeden”obejmowała:

  • bezpłatną przestrzeń do pracy,
  • biurka na wynajem oraz mikrobiura,
  • darmowy dostęp do WiFi,
  • biblioteczkę z literaturą branżową i fachową,
  • miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń,
  • warsztaty, szkolenia, konferencje, doradztwo, mentoring,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

W 2018 r. ze Strefy “+jeden” skorzystało 4966 zarejestrowanych użytkowników, głównie osób związanych z branżą IT, architektów, studentów, licealistów. W przestrzeni zorganizowano 99 wydarzeń w których uczestniczyło 5276 osób. W ramach wsparcia środowiska startupowego realizowano nowy program mentoringowy „Startupy dla startupów”, w którym uczestniczyło 8 Mentorów i 5 uczestników. Zorganizowano także cykl 3 warsztatów “Od pomysłu do startupu”  w którym uczestniczyło 21 osób, w tym 12 osób ukraińsko- i rosyjskojęzycznych.