Do ważniejszych inwestycji w zakresie miejskich instytucji kultury należały m.in:

  • budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu – opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację formalnoprawną; szacowana wartość inwestycji: 261 mln zł, w tym dofinansowanie:110 mln zł;
Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Muzycznego

Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Muzycznego Atelier Loegler Architekc

Źródło: UMP (proj. Atelier Loegler Architekci)
  • modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych – ukończono prace remontowo-konserwatorskie, dostarczono większość sprzętu i wyposażenia, zakupiono i zamontowano 5 książkomatów (w sumie jest ich w Poznaniu 11); szacowana wartość inwestycji: 21 mln zł, w tym wartość dofinansowania: 14 mln zł;
1 września odbyło się uroczyste otwarcie Filii 35 Biblioteki Raczyńskich

Źródło: UMP
  • modernizacja i rewitalizacja budynku siedziby Galerii Miejskiej Arsenał – wykonano projekt i roboty budowlane oraz instalacyjne; szacowana wartość inwestycji: 15,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania: 2 mln zł;
  • renowacja i adaptacja Fortu VII dla zachowania dziedzictwa kulturowego – opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz regulamin konkursu na projektanta wystawy stałej; ukończono większość prac modernizacyjnych; szacowana wartość inwestycji: 24,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania:
    12,9 mln zł;
  • modernizacja siedziby Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków – przebudowa i adaptacja wejścia od ul. Klasztornej na główne wejście do muzeum pozbawione barier architektonicznych; szacowana wartość inwestycji: 650 tys. zł;
  • ekspozycja archeologicznych reliktów architektury kościoła pw. Świętej Marii Magdaleny w ramach rewaloryzacji pl. Kolegiackiego; inwestycję zakończono; szacowana wartość inwestycji: 1,2 mln zł.

Prowadzono także prace przygotowawcze do budowy gmachu nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, która będzie prowadzona przez samorząd województwa wielkopolskiego.

Wizualizacja projektu nowej siedziby Muzeum Powstania WielkopolskiegoWizualizacja projektu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego
Źródło: UMP (fot. WMN)