W 2022 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 548,2 tys. pojazdów, z tego:

 • samochodów osobowych: 431,2 tys.;
 • samochodów ciężarowych: 66,3 tys.;
 • motocykli: 20,7 tys.

Według GUS-u na koniec 2021 r. (najnowsze dostępne dane) na 1000 mieszkańców Poznania przypadało 778 samochodów osobowych (najwięcej w Polsce, po Warszawie). W 2022 r. wydano 86 235 dowodów rejestracyjnych – o 15 221 mniej niż w 2021 r. Było to spowodowane zmianą przepisów, w myśl których nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na pieczątki z badania technicznego. W 2022 r. wydano 11 590 praw jazdy. W Poznaniu działało 60 ośrodków szkolenia kierowców i 52 stacje kontroli pojazdów.

Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu
Liczba pojazdów 2010 2015 2020 2021 2021/2010 (%)
Ogółem 285 411 338 984 415 382 424 183 148,6
Na 1000 mieszkańców 514 625 758 778 151,5
Źródło: GUS

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego oraz dostosowania infrastruktury drogowej do obowiązujących przepisów, a także uporządkowania zasad parkowania i poprawy jakości podróżowania mieszkańców, podczas prac inwestycyjno-remontowych wprowadzono 357 nowych stałych i 1219 tymczasowych organizacji ruchu. Miasto Poznań konsekwentnie wspierało alternatywne formy transportu, jak rower czy komunikacja publiczna.

W 2022 r. kontynuowano wdrażanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Poznania do roku 2035”. Na podstawie raportu udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów na koniec 2022 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 1599 samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, które były zwolnione z opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania (SPP). Według danych pochodzących z Urzędu Dozoru Technicznego na dzień 31.12.2022 r. w Poznaniu funkcjonowały 73 stacje134 punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy korzystali także z ok. 5,5 tys. współdzielonych pojazdów elektrycznych. Miasto spełniało wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowiły 37% floty znajdującej się w posiadaniu Urzędu Miasta Poznania. Spółka z udziałem MiastaMiejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (MPK) zakończyła w 2022 r. projekt pn. „Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu”. W jego ramach wprowadzono do eksploatacji 37 autobusów elektrycznych i zbudowano stacje ładowania pojazdów. Łącznie w mieście znajdowało się 79 punktów ładowania dla 58 elektrobusów.

W 2022 r. poszerzono SPP – od października płatnym parkowaniem objęte zostały ulice: Berdychowo, Piotrowo i Świętego Rocha, czyli obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Krzywoustego oraz korytami Warty i Cybiny. Ponadto zmienione zostały granice istniejących stref parkowania na Łazarzu i Starym Mieście. W obszar płatnego parkowania została włączona północna strona ul. Hetmańskiej, wschodnia strona ulic Reymonta i Przybyszewskiego, ul. Pułaskiego i Armii Poznań, fragmenty ul. Cichej, al. Niepodległości i rejon w sąsiedztwie dworca PKP Poznań Garbary.

Od poniedziałku 3 października Strefa Płatnego Parkowania uległa poszerzeniu o obszar w okolicach Politechniki Poznańskiej 

Widok na ulicę z zaparkowanymi samochodami. Na pierwszym planie nowy parkomat owinięty czarną folią z naklejoną żółtą etykietą z napisem "Powiększamy Strefę Płatnego Parkowania"

Źródło: UMP (fot. ZDM)
Miejski system parkowania
Liczba miejsc postojowych 2021 2022
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 12 670 14 201
Liczba miejsc postojowych na parkingach buforowych 1174 1174
Liczba miejsc postojowych w systemie Park&Ride 337 337
Łączna liczba miejskich miejsc parkingowych 14 181 15 712
Źródło: UMP

Od sierpnia 2022 r. godziny funkcjonowania SPP w Poznaniu zostały wydłużone o 2 godziny na terenie Łazarza, Wildy, części Jeżyc oraz Śródki, Zagórza i Ostrowa Tumskiego. Wysokość opłat w SPP nie zmieniła się. Prowadzone były przygotowania do wdrożenia e-kontroli w SPP w 2023 r.

Funkcjonowanie SPP uzupełniało 9 parkingów buforowych na obrzeżach strefy i parkingi Park & Ride (P&R) przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do centrum miasta. W 2022 r. średnia zajętość dzienna (procentowy stosunek dziennej liczby wjazdów do pojemności obiektu) parkingów P&R wynosiła odpowiednio: 58,5% przy ul. Świętego Michała, 26,7% przy ul. Szymanowskiego, 22,9% na rondzie Starołęka i 7,3% przy ul. Biskupińskiej. Do bezpłatnego pozostawienia auta na parkingach (w godzinach otwarcia) uprawniała karta PEKA, Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z ważnym biletem okresowym na strefę „A”.

W 2022 r. spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zakończyła budowę 3-poziomowego, ogólnie dostępnego parkingu podziemnego na około 600 samochodów osobowych wraz z placem przeznaczonym na organizację wydarzeń nad parkingiem.

W 2022 r. długość dróg rowerowych w Poznaniu wynosiła 333,53 km, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej.

Na podstawie danych z 33 automatycznych liczników rowerowych, zainstalowanych w 26 lokalizacjach, szacuje się, że udział ruchu rowerowego wyniósł ponad 10% wszystkich podróży po mieście.

W Poznaniu jest klimat na rowery 

Droga rowerowa nad rzeką Wartą, a na niej ludzie na rowerach i z przyczepką z dziećmi. Ludzie noszą kaski. Na pierwszym planie licznik rowerowy.

Źródło: UMP (fot. Rowerowy Poznań)

W 2022 r. ważniejsze inwestycje w infrastrukturę rowerową obejmowały m.in:

 • budowę 8 km dróg rowerowych z infrastrukturą (wiaty i stojaki na rowery) w ramach budowy tramwaju na Naramowice;
Budowa drogi rowerowej na Naramowice

roboty drogowe, maszyny wyrównują masę bitumiczną, z boku pas wysypany piaskiem. Na drodze pracują robotnicy w pomarańczowych odblaskowych strojach i kaskach ochronnych na głowach

Źródło: UMP (foto PIM)
 • budowę nowych dróg rowerowych po obu stronach ul. Krzywoustego, na odcinku od ronda Rataje do mostu Królowej Jadwigi (łącznie 1,2 km) w ramach przebudowy ronda Rataje i przyległych ulic;
 • budowę drogi dla rowerów na ul. Zwierzynieckiej oraz nowego przejazdu rowerowego na rondzie Kaponiera; koszt 3,8 mln zł;
Budowa drogi rowerowej na ul. Zwierzynieckiej

roboty drogowe na jednej z dużych ulic. Obszar budowy pokryty piaskiem, linia obszaru robót wytyczona biało-czerwonymi słupkami. W tle koparka. Na pierwszym planie tablica informacyjna " ul. Zwierzyniecka. Budujemy bezpieczny układ drogowy"

Źródło: UMP (foto PIM)
 • budowę Wartostrady pieszo-rowerowej po obu stronach rzeki Warty na odcinku od mostu Lecha do mostu Przemysła – w 2022 r. zakończyły się prace nad ostatnim odcinkiem projektu (w Parku nad Wartą pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I); całkowita wartość projektu: 28,0 mln zł, dofinansowanie UE: 20,6 mln zł, okres realizacji: 2015–2022;
 • budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Roosevelta do ronda Skubiszewskiego; koszt: 0,9 mln zł;
 • przebudowę skrzyżowania ul. Hetmańskiej i ul. Jarochowskiego;
 • budowę drogi rowerowej na ul. Szymanowskiego (projekt Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego – PBO), koszt: 1,5 mln zł;
 • budowę brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Złotowskiej; koszt: 1,8 mln zł;
 • budowę drogi rowerowej przy pętli Ogrody na ul. Dąbrowskiego;
 • budowę dwukierunkowej drogi rowerowej na ul. Kórnickiej (projekt PBO); koszt: 0,8 mln zł;

 • budowę drogi rowerowej na ul. Literackiej (projekt PBO); koszt 0,7 mln zł;
 • montaż nowych liczników rowerowych (zwiększając ich liczbę do 33 liczników).

System Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) obejmował w 2022 r. 186 stacji i 1829 rowerów (dokonano 294 816 wypożyczeń), a jego utrzymanie kosztowało 8,7 mln zł brutto. Zmniejszające się zainteresowanie użytkowników PRM, przy jednoczesnym zwiększeniu się podróży prywatnymi rowerami spowodowało, że Miasto podjęło decyzję o likwidacji systemu i przekierowaniu środków finansowych przeznaczonych na jego utrzymanie na inwestycje w infrastrukturę, z której skorzystają wszyscy rowerzyści.

O północy z 30 listopada na 1 grudnia zakończył się sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego i był to zarazem ostatni dzień funkcjonowania systemu po prawie 11 latach

Widok na kostkę brukową przypruszoną śniegiem oraz stojaki na rowery miejskie. część z nich jest pusta, a do niektórych przypięte są rowery

Źródło: UMP