Według danych GUS-u w 2022 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Poznaniu wyniósł ponad 40%, a stopień wykorzystania pokoi prawie 60%. Liczba turystów korzystających z noclegów wzrosła o 56% w porównaniu do 2021 r.

W 2022 r. Poznań został laureatem tytułu „Polska Marka Turystyczna”.

Jest to prestiżowy certyfikat wystawiany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną w celu popularyzacji najatrakcyjniejszych regionów w Polsce.

Liczba turystów i udzielonych noclegów
Liczba w tys. 2020 2021 2022 2022/2021 (%)
Liczba turystów ogółem 402,6 518,5 807,6 155,7
Liczba turystów zagranicznych 66,8 77,5 147,9 190,8
Liczba udzielonych noclegów ogółem 670,8 872,9 1374,8 157,5
Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym 125,0 151,0 312,0 206,6
Źródło: GUS

Z noclegów w poznańskich obiektach turystycznych skorzystało 807,6 tys. osób, w tym co szósta pochodziła z zagranicy (147,9 tys.). Łączna liczba udzielonych noclegów w Poznaniu w 2022 r. wyniosła 1 374,8 tys., z czego turystom zagranicznym udzielono 312,3 tys. noclegów. Najwięcej turystów zagranicznych przyjeżdżało z Niemiec (30%), USA (10%) i Wielkiej Brytanii (8%). Na koniec lipca 2022 r. turystyczna baza noclegowa Poznania obejmowała 9,2 tys. miejsc noclegowych w 81 obiektach. Przeważały miejsca w hotelach 3- i 4-gwiazdkowych, stanowiąc 70% ogółu dostępnych miejsc. Średnie roczne obłożenie hoteli według firmy STR sięgnęło 60,4% wobec 39,30% w 2021 r. Tym samym wróciło ono w zasadzie do poziomu z 2019 r. (60,8%). Baza noclegowa Poznania powiększyła się w 2022 r. o Hotel B&B Poznań Old Town zlokalizowany na placu Wolności 16. Oferował on 312 miejsc noclegowych w 156 pokojach w standardzie 3-gwiazdkowym.

Najnowsze dostępne dane dotyczące przemysłu spotkań i wydarzeń w Poznaniu (obejmujące 2021 r.) zostały opublikowane w raporcie Poland Convention Bureau. Liczba zorganizowanych w Poznaniu wydarzeń komercyjnych zmniejszyła się o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak liczba ich uczestników wzrosła ponad trzykrotnie. W Poznaniu większość spotkań stanowiły wydarzenia korporacyjne i motywacyjne. Odbywały się również konferencje i kongresy oraz targi i wystawy.

Przemysł spotkań w Poznaniu
Kategorie 2019 2020 2021
Liczba wydarzeń 3077 753 696
Liczba uczestników 1 408 700 135 942 424 201
Średnia liczba uczestników wydarzenia 458 180 609
Źródło: Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” w 2022 r. Polskiej Organizacji Turystycznej

Poznań uplasował się na 2. miejscu w Polsce pod względem liczby uczestników wydarzeń biznesowych oraz na 3. miejscu pod względem liczby zorganizowanych spotkań.

Były to w większości spotkania stacjonarne, jednak nadal część imprez odbywała się w formie hybrydowej lub online. Najwięcej wydarzeń dotyczyło branży handlowo-usługowej – 38%, humanistycznej – 32% i ekonomiczno-politycznej – 14%. Organizatorzy spotkań mieli do dyspozycji blisko 120 obiektów z powierzchniami konferencyjno-kongresowymi z ok. 100 tys. miejsc. Do największych należały: Poznan Congress Center (Grupa MTP) – ponad 4 tys. miejsc konferencyjnych, hotele (Novotel Poznań Centrum, IBB Andersia, Hotel Instytutu Ochrony Roślin, Hotel Restauracja Brovaria), uczelnie (Aula Uniwersytecka UAM oraz Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego), obiekty kulturalne (Cinema City Kinepolis, Centrum Kultury Zamek, Teatr Wielki i Teatr Muzyczny), obiekty sportowe (Termy Maltańskie, Stadion Poznań).

Do większych wydarzeń kongresowych i konferencyjnych, które odbyły się w Poznaniu w 2022 r. należały:

 • Impact’22 – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej; w 2022 r. podejmowano 14 tematów związanych z najważniejszymi wyzwaniami światowej polityki i gospodarki: były to m.in. cyfryzacja, przemysł, energia, mobilność, zdrowie, wyzwania współczesnych miast;
Impact’22 to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo Wschodniej

widok na salę z widownią i sceną. Na scenie 6 osób, w tle napis na czerwono-pomarańczowym tle impact'22

Źródło: UMP
 • Wastewater, Water and Resource Recovery Conference 2022 – międzynarodowa konferencja naukowa na temat usuwania i odzysku surowców z oczyszczalni ścieków;
 • „Health and education outcomes of children across Europe with congenital anomalies” – europejska konferencja genetyczna dotycząca wad wrodzonych u dzieci;
 • Kongres MOVE – International Mobility Congress – konferencja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na temat elektromobilności;
 • UFI European Conference 2022 – Europejska Konferencja Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego;
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Manufacturing 2022”;
 • XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu;
 • Number-Theoretic Methods in Cryptology NuTMiC – konferencja na temat zastosowania teorii liczb do kryptografii i krypto-analizy;
 • Ogólnopolska konferencja IATEFL – Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego;
 • 25th SPA 2022 Signal Processing – prezentacja najnowszych osiągnięć w interdyscyplinarnym obszarze przetwarzania sygnałów (głównie audio i wideo);
 • 11th International Conference on Geographic Information Science (GIScience 2020) – konferencja na temat nauk o informacji geograficznej, przestrzennej i czasowej;
 • Local Trends Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu – na temat nowej perspektywy finansowej UE, bezpieczeństwa i niezależności energetycznej samorządów, koncepcji „smart city” oraz e-mobilności, zielonej rywalizacji miast.
Local Trends powstało by stworzyć przestrzeń do debaty ponad podziałami

na scenie 4 mężczyzn siedzących na fotelach, w przemawiający do mokrofonu prezydent Jaśkowiak. Za mężczyznami napis Local Trends Europejskie Forum Samorządowe

Źródło: UMP