Kontynuowano badania archeologiczne na obszarze płyty Starego Rynku, w piwnicach Pałacu Działyńskich oraz przy ul. Święty Marcin.

Archeolodzy odkopali piwnice Nowego Ratusza

widok na wykop w płycie Starego Rynku

Źródło: UMP

Na koniec 2022 r. w poznańskim Rejestrze zabytków figurowało: 513 obiektów nieruchomych, 194 zabytki ruchome, w tym wpisany do rejestru w 2022 r. dwór i park dworski na Pokrzywnie w Poznaniu. W gminnej ewidencji zabytków znajdowało się łącznie 5616 obiektów.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udzieliło 8. tzw. „małych grantów” fundacjom i stowarzyszeniom, w ramach których przeprowadzono szereg działań, m.in.:

  • spacery i warsztaty „Fach zaklęty w ulicach”;
    cykl warsztatów, spotkań i wycieczek upowszechniających wiedzę o zabytkach Poznania skierowanych do przedszkolaków;
  • stworzenie gry architektonicznej promującej zabytki na terenie „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu;
  • cykl spotkań i warsztatów „Legendarne zabytki Pyrlandii”.

W ramach konkursu otwartego fundacja Made In Art zrealizowała dwa filmy w cyklu reportaży o poznańskich zabytkach pn. „Inspiruje nas dziedzictwo” – jeden dotyczący Pałacu Górków (obecne Muzeum Archeologiczne), a drugi Fary Poznańskiej.