Najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (11 tys. zł), przemysł (8,0 tys. zł), budownictwo (6,9 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (4,5 tys. zł) oraz administracja i działalność wspierająca (5,5 tys. zł).

Według danych GUS-u, w Poznaniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7,4 tys. zł i było o 13,8% wyższe niż rok wcześniej.

W 2022 r. średnia wysokość miesięcznego świadczenia emerytalnego pobieranego przez uprawnionych mieszkańców Wielkopolski wyniosła 2,85 tys. zł, świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy – 2,2 tys. zł, świadczenia z tytułu pobierania renty rodzinnej – 2,4 tys. zł. Szacuje się, że w Poznaniu świadczenie emerytalne pobierało ponad 140 tys. osób, czyli 27% świadczeniobiorców w Wielkopolsce. W 2022 r. średni wzrost miesięcznego świadczenia emerytalnego wyniósł 9%, co oznacza szacunkową wartość przeciętnego świadczenia w Poznaniu w kwocie ponad 3 tys. zł brutto. Stanowiło to ponad 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw.