W 2022 r. liczba przestępstw zwiększyła się o 4,2%. Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (86,5%). Udział przestępstw o charakterze gospodarczym wyniósł 8,4%, a przestępstwa drogowe stanowiły 1,4%. Nastąpił wzrost liczby przestępstw kryminalnych o 7,2% oraz spadek przestępstw gospodarczych o 14,4%. W 2022 r. liczba stwierdzonych przestępstw osób nieletnich wzrosła prawie dwukrotnie i wyniosła 628.

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2022 r. stwierdzono 13,6 tys. przestępstw.

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Poznaniu wyniósł 44,5%. W przypadku przestępstw kryminalnych wskaźnik był niższy i ukształtował się na poziomie 38,7%, podczas gdy wykrywalność sprawców przestępstw gospodarczych osiągnęła 76,8 %, a drogowych 99,1 %.

Policja na terenie miasta podjęła 78,1 tys. interwencji – nieznacznie mniej niż w 2021 r.

W 2022 r. Policja odnotowała 6,5 tys. kolizji, tj. o 9,3% mniej niż przed rokiem. W 551 wypadkach drogowych, rannych zostało 625 osób, a 17 poniosło śmierć. W ciągu roku liczba wypadków zwiększyła się o 16,2%, a liczba rannych wzrosła o 14,7%.

Średni czas dojazdu policji do zdarzeń pilnych wyniósł 10 minut 32 sekundy, a do zdarzeń zwykłych 42 minuty 54 sekundy.

Policja otrzymała z budżetu Miasta środki finansowe w kwocie 7 mln zł na finansowanie płatnych patroli, nagród dla policjantów, zakup materiałów, bieżące doposażenie komisariatów oraz na wydatki inwestycyjne (m.in. na budowę Laboratorium Kryminalistycznego, zakup pojazdów , radiowozów, modernizację i remont komisariatów).

Od 20 września 2016 r. do 31 grudnia 2022 r. na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie Poznania zgłoszono 38 267 zagrożeń. Najczęściej nanoszonymi kategoriami zagrożeń w aglomeracji były:

  • przekraczanie dozwolonej prędkości – 24 973 zagrożenia;
  • nieprawidłowe parkowanie – 13 662 zagrożenia;
  • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 9406 zagrożeń.

W 2022 r. potwierdzono 2839 zagrożeń, a wyeliminowano 2224 zgłoszone zagrożenia.