Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. W 2022 r. swoją siedzibę posiadały tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS oraz filia Collegium Humanum).

W roku akademickim 2021/2022 w mieście studiowało łącznie ok. 102 tys. osób, w tym ponad 64 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Ponad 70 tys. studentów pobierało naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiowało blisko 32 tys. osób. Blisko 80% studentów to osoby spoza Poznania, a ok. 35% pochodziło spoza województwa wielkopolskiego.

Poznańskie uczelnie oferowały ok. 300 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA).

Największą liczbę studentów gromadziły profile: biznesu i administracji, medyczne, językowe, społeczne, pedagogiczne, inżynieryjno-techniczne, technologii teleinformacyjnych oraz prawne.

Uczelnie poznańskie dokonywały zmian w ofercie kształcenia, otwierając nowe specjalności i kierunki nauczania. Prowadzonych było także blisko 70 kierunków w językach obcych.

W 2022 r. uruchomione zostały m.in. takie nowe kierunki, jak:

 • Filologia angielsko-chińska, Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 • Analityka danych ekonomicznych, Przemysł 4.0 (Uniwersytet Ekonomiczny);
 • Lotnictwo, Zielona energia (Politechnika Poznańska);
 • Skrzypce jazzowe (Akademia Muzyczna);
 • Lingwistyka współczesna (Collegium da Vinci).

Największą uczelnią był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), w którym kształciło się blisko 30% poznańskich studentów. Poznańscy studenci mieli do dyspozycji 38 domów studenckich, w których przebywać mogło ponad 9,8 tys. osób.

Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Widok na front budynku auli UAM, widoczny fragment placu i pomnik Adama Mickiewicza

Źródło: UMP

Szkoły wyższe prowadziły nauczanie także w filiach i oddziałach zamiejscowych, gdzie kształciło się około 16 tys. osób.

Poznańskie uczelnie należały do największych pracodawców w regionie zatrudniając ponad 14 tys. osób, w tym ponad 8 tys. nauczycieli akademickich, z których 0,9 tys. posiada tytuł profesora.
Na poznańskich uczelniach uczyły się osoby z ok. 120 krajów świata. Studiowały one głównie na UAM-ie, Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Poznańskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej. W roku akademickim 2022/2023 w Poznaniu na pełnych programach studiów kształci się 6,8 tys. studentów z zagranicy, w tym najwięcej pochodzi z: Ukrainy (2,5 tys.), Białorusi (1,3 tys.), Turcji, Chin, Tajwanu, Nigerii, Azerbejdżanu, Indii, Rwandy, i Kanady.

Blisko 1 tys. osób z zagranicy studiowało w ramach okresowych wymian typu „Erasmus+”, najwięcej z Turcji, Hiszpanii, Kazachstanu, Francji, Włoch i Portugalii.

Ok. 0,85 tys. poznańskich studentów odbywało część nauki na uczelniach zagranicznych w ramach czasowej wymiany, głównie w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

Poznańskie szkoły wyższe w 2021 r. (najnowsze dostępne dane) ukończyło 24,5 tys. absolwentów z tytułem zawodowym licencjata lub magistra, w tym 3/4 osób pobierało naukę w szkołach publicznych, a blisko 2/3 kończyło studia stacjonarne.

Studia podyplomowe w 2022 r. ukończyło ok. 5,7 tys. osób, najwięcej na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Medycznym oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Na 3 uczelniach funkcjonowały także studia podyplomowe typu MBA, które w 2022 r. ukończyło ok. 100 osób. Około 2,1 tys. osób kontynuowało naukę na studiach doktoranckich.

Pozycję Poznania jako silnego ośrodka akademickiego potwierdzają coroczne rankingi, nagrody oraz przyznane akredytacje. Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2022”:

 • UAM był 4. najlepszą uczelnią w Polsce, 3. wśród uniwersytetów akademickich;
 • Uniwersytet Przyrodniczy – zajął 2. miejsce w kategorii uczelni rolniczych;
 • Uniwersytet Ekonomiczny – zajął 3. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych;
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny z siedzibą w Warszawie (posiadający wydział zamiejscowy w Poznaniu) – zajął 2. miejsce w kategorii szkół niepublicznych nauczających na poziomie magisterskim.

Poznańskie szkoły wyższe kontynuowały inwestycje w bazę dydaktyczno-naukową:

 • Uniwersytet Medyczny oddał do użytku Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem, który powstał na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Bukowską, Rokietnicką, Weigla i Polną;
 • Politechnika Poznańska utworzyła nowy kampus na terenie dawnego lotniska Kąkolewo; na kampusie będą realizowane m.in. zadania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezzałogowych statków powietrznych i załogowych statków powietrznych;
 • Uniwersytet Medyczny kontynuował budowę Collegium Pharmaceuticum przy ul. Rokietnickiej, nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego; trzy połączone ze sobą budynki będą miały 16 tys. m2 powierzchni; dwa pierwsze budynki oddano do użytku w 2021 r., a trzeci budynek ma zostać ukończony w 2024 r. ;
 • Uniwersytet Medyczny kontynuował budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Marcelińską i Przybyszewskiego, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 r., jednak poszczególne moduły będą oddawane etapami, w związku z powyższym planuje się, że nowy szpital rozpocznie swoją działalność częściowo w 2024 r.;
 • UAM kontynuował budowę Domu Studenckiego „Poznań Morasko” z 400 miejscami noclegowymi; przewidywane zakończenie inwestycji to 2023 r.; w ramach Wydziału Prawa i Administracji trwa przebudowa powojskowego „Koszarowca” przy al. Niepodległości na obiekt naukowo-badawczy oraz na siedzibę Wielkopolskiej Biblioteki Prawniczej;
 • Uniwersytet Przyrodniczy prowadził prace projektowe Infocentrum przy Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego.