Poznańskie placówki wychowania przedszkolnego w 2020 r. objęły opieką 21,8 tys. dzieci.

Oferta opieki przedszkolnej

W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało łącznie 336 placówek oferujących opiekę i wychowanie przedszkolne. Z ich oferty skorzystało 21,8 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2020 r. rodzice złożyli 4,9 tys. wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w tym 3,8 tys. do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań.

Miasto Poznań w 2020 r. prowadziło 118 ogólnodostępnych przedszkoli, w dyspozycji których znajdowało się 13,9 tys. miejsc zorganizowanych w 597 oddziałach. Uczęszczało do nich 13,6 tys. dzieci.

Ponadto opiekę przedszkolną zapewniało 127 przedszkoli niesamorządowych z 419 oddziałami, z których skorzystało 6,5 tys. dzieci.

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniuwykres Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Poznańską ofertę opieki nad dziećmi, obok przedszkoli ogólnodostępnych, w 2020 r. uzupełniało:

 • 59 szkół podstawowych (w tym 43 prowadzonych przez Miasto Poznań), w których utworzono ogólnodostępne oddziały przedszkolne opiekujące się 1,2 tys. dzieci (w tym 823 dzieci w oddziałach prowadzonych przez Miasto Poznań);
 • 18 punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty prywatne, z oferty których skorzystało 276 dzieci.

Dla dzieci wymagających szczególnych warunków opieki przygotowano miejsca w przedszkolach specjalnych. W 2020 r. do 8 przedszkoli specjalnych (w tym 3 prowadzonych przez Miasto Poznań) uczęszczało 147 dzieci (w tym 54 dzieci uczęszczało do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań). Dodatkowo 3 szkoły podstawowe (w tym 2 prowadzone przez Miasto Poznań) przygotowały miejsca w specjalnym oddziale przedszkolnym. Funkcjonowały również 3 przedszkola przyszpitalne, w których przebywało łącznie 117 dzieci.

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli odbywała się za pośrednictwem internetowego systemu Nabór”. Średnia liczba dzieci na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2020 r.  wynosiła 0,95 osoby. W 2020 r. do najchętniej wybieranych przedszkoli należały:

Poprawa warunków opieki przedszkolnej

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (rozwój małego dziecka) jest jednym z obszarów prac Zespołu Problemowego opracowującego Polityką Oświatową Miasta Poznania.

W ramach dodatkowych środków pozyskiwanych z budżetu Miasta w 2020 r. przedszkola organizowały dla dzieci zajęcia dodatkowe. Najczęściej były to zajęcia: taneczne, ruchowe, artystyczne, teatralne, sportowe i nauki języka obcego. Zajęcia te rozwijały umiejętności wykraczające ponad podstawę programową i były realizowane w czasie bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolu.

Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła również na edukację przedszkolną. Czasowo ograniczony był dostęp do przedszkoli – początkowo ze względu na zawieszenie ich funkcjonowania, a w późniejszym czasie – ze względu na ograniczenie liczby dzieci mogących przebywać w placówkach. Kontynuowanie działalności wymagało wprowadzenia specjalnych procedur, nowej organizacji pracy oraz zasad opieki nad dziećmi i funkcjonowania placówek uwzględniających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja wymagała szybkich i skutecznych decyzji, w podejmowaniu których czynnie uczestniczył Zespół Doradczy ds. Oświaty Przy Prezydencie Miasta Poznania. Dla rodziców najmłodszych dzieci przygotowano poradnik, w którym można było znaleźć szczegółowe informacje dotyczące powrotu dzieci do przedszkoli.

Inwestycje w placówkach przedszkolnych

W 2020 r. kontynuowano modernizację i rozbudowę Przedszkola nr 121 na Strzeszynie. Łączny koszt inwestycji to 7,6 mln zł, w tym 5,7 mln wydatkowano w 2020 r. Dzięki inwestycji przedszkole zyska dodatkowe sale (gabinety terapeutyczne dla psychologa i logopedy), własną kuchnię i interaktywny plac zabaw na dachu. Po rozbudowie przedszkole będzie mogło przyjąć 125 dzieci (obecnie 50). Zakończenie prac zaplanowano na początek 2021 r.

Ponadto w 2020 r. przeprowadzono:

 • remonty w 7 placówkach:
  • remont pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną w Przedszkolu nr 45;
  • remont kuchni oraz podłóg w Przedszkolu nr 89;
  • częściowy remont elewacji budynku Przedszkola nr 73;
  • remont sanitariatów w Przedszkolu nr 124;
  • remont dachu wraz z dociepleniem w Przedszkolu nr 117;
  • remont lekkiej hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;
  • remont sanitariatów oraz pionów kanalizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;
 • modernizacje w 3 placówkach:
  • modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu nr 82;
  • modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 82 w związku z przeniesieniem Przedszkola nr 31;
  • modernizacja instalacji sanitarnej zewnętrznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;
 • termomodernizacje w 3 placówkach:
  • modernizacja kotłowni z wymianą urządzeń w Przedszkolu nr 69;
  • częściowa wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 6;
  • termomodernizacja patio w budynku Przedszkola nr 117.

W 2020 r. kontynuowano realizację Programu rozbudowy i modernizacji placów gier i zabaw w przedszkolach, w ramach którego za łączną kwotę 654 tys. zł wykonano modernizację placów zabaw w przedszkolach nr: 10, 13, 16, 45, 58, 68, 100, 112, 114, 124, 158, 171, 182. Ponadto zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi oraz przy Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Łącznie na modernizację placów zabaw w 2020 r. przeznaczono kwotę 955 tys. zł.

Natomiast w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano takie zadania, jak:

 • „Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli” – w Przedszkolu nr 116, Przedszkolu nr 127, Przedszkolu nr 129, Przedszkolu nr 131, Przedszkolu nr 140;
 • „Nowoczesna Szkoła Zespół Szkolny nr 7 Zwycięstwa – Społeczna Dwójka Wichrowe” – utworzenie sali wielofunkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Zespole Szkół nr 7 (od 01.09.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12);
 • „Edukacja, sensoryka, sport Miasteczko Oświatowe” – w Przedszkolu nr 24, Przedszkolu nr 35, Przedszkolu nr 148, Przedszkolu nr 163;
 • „Remont sali gimnastycznej Zespół Szkolny nr 2” – w Zespole Szkół nr 2 (od 01.09.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki na Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13);
 • „Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” – zakup sprzętu edukacyjnego, oczyszczaczy powietrza, generatora ozonu  i defibrylatora oraz utworzenie naturalnej i sensorycznej strefy zabawy w Przedszkolu nr 7, Przedszkolu nr 8, Przedszkolu nr 36.