W 2020 r. nakłady na inwestycje oraz prace modernizacyjno-remontowe w poznańskich placówkach oświatowych wyniosły 51,6 mln zł. Środki te przeznaczono na budowę, rozbudowę, modernizację i remonty bieżące budynków szkolnych i przedszkolnych oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Budowa i rozbudowa obiektów

Do największych inwestycji realizowanych w 2020 r. w poznańskiej oświacie należały m.in.:

 • budowa szkoły na Strzeszynie o łącznej wartości 35,5 mln z, z których 49,2 tys. zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. rozpoczęto prace nad wykonaniem prac projektowych koncepcji obiektu szkolnego; zakończenie inwestycji jest planowane na 2024 r.
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich o łącznej wartości 17,5 mln zł, w tym 277,3 tys. wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. zakończono prace wyburzeniowe oraz prace związane z wykopami i fundamentami budynku dydaktycznego; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.
 • budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 o łącznej wartości 9,1 mln zł, w tym 4,6 mln zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku, rozpoczęto prace elewacyjne i wykończeniowe oraz zakończono montaż instalacji wewnętrznych; zakończenie prac zaplanowano na 2021 r.
Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68

na zdjęciu budowa sali gimnastycznej wraz czescia dydaktyczna w szkole podstawowej nr 68

arch. PIM
 • budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 o łącznej wartości 5,8 mln zł, w tym 2,5 mln zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. zakończono budowę sali gimnastycznej;
 • modernizacja budynków oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej III Liceum Ogólnokształcącego o łącznej wartości 10,5 mln zł, w tym 1,9 mln zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. zakończono prace dekarskie na wszystkich budynkach, wykonano pokrycie dachu łącznika między budynkami C i D, rozpoczęto roboty konstrukcyjne, zakończono prace modernizacyjne w zapleczu sanitarnym budynku D, rozpoczęto prace instalacyjne i wykończeniowe w pozostałych budynkach; zakończenie prac zaplanowano na 2021 r.;
 • budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem o łącznej wartości 10,4 mln zł, w tym 7,95 mln zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. zakończono budowę sali gimnastycznej;
 • budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 o łącznej wartości 220 tys. zł; w 2020 r. wydatkowano 22,9 tys. zł, zakończono budowę drogi dojazdowej; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r.;
 • modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 121 o łącznej wartości 7,6 mln zł, w tym w 2020 r. wydano 5,7 mln zł; w 2020 r. zakończono roboty budowlane związane z rozbudową oraz modernizacją istniejącej części budynku przedszkola; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r.;
Sala Przedszkola nr 121 wyremontowana w I etapie prac

na zdjęciu nowa sala w przedszkolu nr 121

arch. UMP
 • budowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 o wartości blisko 5 mln zł, w tym 30 tys. zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.
 • renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 o łącznej wartości 4,6 mln zł, w tym 156,6 tys. zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. wykonano renowację części schodów zewnętrznych, izolację fundamentów ścian zewnętrznych oraz drenaż od stron południowej, zachodniej i północnej; zakończenie prac zaplanowano na 2021 r.
 • modernizacja i rewitalizacja zabytkowych elewacji budynku Zespołu Szkół nr 5 o łącznej wartości 3,2 mln zł, w tym 1,5 mln zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. wykonano renowację części elewacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej od strony ul. Różanej i ul. Niedziałkowskiego wraz ze stolarką okienną i drzwiową; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r.;
 • renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych o łącznej wartości 1,7 mln zł, w tym 1,1 mln wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. wykonano renowację elewacji budynku szkoły od strony dziedzińca oraz renowację ogrodzenia; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r.
 • modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej o wartości 3 mln zł, w tym w 2020 r. wydatkowano 478 tys. zł; w 2020 r. przebudowano pomieszczenia piwniczne przyziemia na potrzeby stołówki i sanitariatu szkolnego; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2021 r.
Poznańska Szkoła Chóralna po remoncie

na zdjeciu Poznanska Szkola Choralna arch PIM

arch. PIM
 • budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 o wartości 5,2 mln zł, w tym 68 tys. zł wydatkowano w 2020 r.; w 2020 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 r.

Modernizacje i remonty bieżące

W 2020 r. na modernizacje i remonty bieżące przeprowadzone w budynkach szkół i innych placówkach oświatowych Miasto Poznań wydatkowało ponad 23,5 mln zł.

Prace modernizacyjne i remontowe objęły m.in.:

 • remont sanitariatów;
 • remont bloków sportowych i modernizację bloków żywienia;
 • naprawę dachów i dokończenie remontów elewacji;
 • modernizację i remont pomieszczeń, sal dydaktycznych oraz ciągów komunikacyjnych;
 • przebudowę i adaptację pomieszczeń do nowych funkcjonalności;
 • remont nawierzchni dziedzińców szkolnych (w tym utworzenie stref relaksu) i ogrodzeń;
 • naprawę i modernizację instalacji elektrycznych i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;
 • modernizację monitoringu wizyjnego.

Remontami objęto niemal wszystkie placówki oświatowe. Największy zakres prac zrealizowano w następujących placówkach:

 • przedszkola nr: 45, 89, 73, 82, 124, 117;
 • szkoły podstawowe nr: 4, 7, 19, 20, 28, 51, 57, 63, 66, 71, 74, 80, 82, 83, 88, 89, 90, Szkole Specjalnej nr 107;
 • zespoły szkolno-przedszkolne nr 2, 7 i 10 oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1;
 • licea ogólnokształcące nr: II, V, VII, IX, XI, XII, XIV, XXV, XXXVII, XXXVIII, Mistrzostwa Sportowego, Marii Magdaleny;
 • zespoły szkół: Ekonomicznych, Elektrycznych nr 2, Gastronomicznych, Budownictwa nr 1, Geodezyjno-Drogowych, Handlowych, Mechanicznych, Zawodowych nr 1 i 2, Ogólnokształcących nr 2, 4, 7 i 8;
 • Technikum nr 19;
Modernizacja sali gimnastycznej w Technikum nr 19

na zdjęciu wyremontowana sala gimnastyczna w Technikum nr 19

arch. UMP
 • Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

W 2020 r. nie realizowano kompleksowych termorenowacji budynków oświatowych. Kontynuowano natomiast program częściowej termorenowacji, obejmujący m.in. ocieplenie ścian i dachów budynków, wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni, węzłów cieplnych i instalacji grzewczych. Zadania te prowadzono w przedszkolach nr 6, 69 i 117, Szkole Podstawowej nr 78 oraz Zespole Szkół Samochodowych.

Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej

W 2020 r. na modernizację boisk w szkołach i placówkach oświatowych oraz rozbudowę i modernizację placów gier i zabaw w przedszkolach Miasto Poznań wydatkowało środki finansowe w wysokości 1,7 mln zł. Boiska sportowe zmodernizowano w szkołach podstawowych nr 7, 46, 60, 63. Ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przeprowadzono wymianę nawierzchni kortu tenisowego, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33 wykonano ścieżkę edukacyjną – miasteczko rowerowe. Modernizację placów zabaw w ramach „Programu rozbudowy i modernizacji placów gier i zabaw w przedszkolach” wykonano w przedszkolach nr: 13, 16, 45, 58, 68, 100, 112, 158, 171, 182. Place gier i zabaw zmodernizowano ponadto w przedszkolach nr 10, 114 i 124, a także przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej nr 47 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7

na zdjęciu nowe boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7

arch. UMP

Projekty obywatelskie

Działania w placówkach oświatowych były realizowane także w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO). Łączne nakłady finansowe na zadania przeprowadzone w placówkach oświatowych w 2020 r. w ramach PBO wyniosły blisko 4,9 mln zł.

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

 • „Modernizacja terenów zielonych Winogradzkich przedszkoli” w przedszkolach nr 116, 127, 129, 131, 140;
 • „Edukacja, sensoryka, sport – Miasteczko Oświatowe” w przedszkolach nr 24, 35, 148, 163;
 • „Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” w przedszkolach nr 7, 8, 36 (zakup sprzętu edukacyjnego, oczyszczaczy powietrza, generatora ozonu i defibrylatora, utworzenie naturalnej i sensorycznej strefy zabawy) oraz Szkole Podstawowej nr 78 (zakup oczyszczaczy powietrza, generatora ozonu i defibrylatora, remont pomieszczeń szkoły oraz zakup mebli modułowych i sprzętu w celu utworzenia multifunkcjonalnych przestrzeni integracji międzypokoleniowej);
 • „Nowoczesna Szkoła – Zespół Szkół nr 7 Zwycięstwa – Społeczna Dwójka Wichrowe” (utworzenie sali wielofunkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w Zespole Szkół nr 7, który od 1.09.2020 r. funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12);
 • „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2”, który od 01.09.2020 r. funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13;
 • „Boisko dla Wildy” przy Szkole Podstawowej nr 5;
 • „Os. Lecha. Remont Szkoły Podstawowej nr 51” (remont korytarzy);
 • „Przestrzeń pełna uśmiechu” (powiększenie przestrzeni budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 58);
 • „Podolany Szkoła Podstawowa nr 62: malowanie klas c.d.”;
 • „Szkoła jak z Finlandii” (remont instalacji elektrycznej oraz modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 77);
 • „Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna” (utworzenie nowoczesnej strefy odpoczynku z ławkami, lampą hybrydową, elektroniczną tablicą LED z zegarem, prezentującą poziom czystości powietrza; wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań społecznych w małej architekturze w Szkole Podstawowej nr 78).