Na koniec grudnia 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało 209 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

W rejestrze REGON na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się 112,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 2 tys. więcej niż w 2016 r. (wzrost o 1,8%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.).

Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach:

  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • Informacja i komunikacja
  • Obsługa rynku nieruchomości
  • Administrowanie i działalność wspierająca.

Gospodarka Poznania oparta jest na mikro- i małych przedsiębiorstwach, które stanowiły 92,2% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON.

Na koniec grudnia 2017 r. w mieście było zarejestrowanych ponad 4 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Stanowiły one 3,6% działających w mieście podmiotów gospodarczych.

Zatrudnienie w sektorze usług nowoczesnych w 2017 r. wzrosło o ok. 18% i na koniec 2017 r. wynosiło 16,5 tys. osób.

Przedsiębiorczość w największych miastach Polski
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 2090 1805 1353 2463 1882
Podmioty na 1 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 351 299 234 422 314
Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 159 155 109 202 163
Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 267 257 189 345 272
Podmioty wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 111 98 95 119 101
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 tys. ludności 123 110 92 131 113
Udział podmiotów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON w % 5,3 5,4 7,0 4,8 5,4
Źródło: GUS

 

na wykresie widać liczbę podmiotów gospodarczych w Poznaniu w latach 2000-2017

Pobierz dane XLS