Na zdjęciu widać grupę uczniów, którzy omawiają to, co widzą na monitorze laptopa

arch. UMP, fot. D. Tryba

 

Rok szkolny 2016/2017 był ostatnim rokiem przed wprowadzeniem reformy oświaty.

Szkoły podstawowe i gimnazjalne

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowało w Poznaniu:

  • 116 szkół podstawowych, w których, w systemie 6-klasowym, uczyło się łącznie 32,3 tys. uczniów. W ciągu roku odnotowano spadek liczby uczniów o 2,4 tys. osób. Większość szkół podstawowych prowadzona była przez Miasto Poznań (84)
  • 86 gimnazjów, w których naukę pobierało 14,1 tys. uczniów. Większość tych placówek była prowadzona przez Miasto Poznań (57)
  • 6 szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych dla uczniów o szczególnych potrzebach wychowawczych z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Uczęszczało do nich 1 tys. uczniów.

W Poznaniu funkcjonowały placówki szkolne z oddziałami dwujęzycznymi, w tym 17 szkół i 5 klas gimnazjalnych z językami: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, do których uczęszczało ponad 1 tys. uczniów.

Dla uczniów uzdolnionych artystycznie w roku szkolnym 2016/2017 przygotowano miejsca w szkołach artystycznych I i II stopnia w 4 szkołach. Uczęszczało do nich około 1 tys. uczniów.

nna wykresie widać liczbę uczniów w Poznaniu w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 1999/2000-2017/2018

Pobierz dane XLS

 

Liczba mieszkańców w wieku 7-14 lat

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Poznaniu obejmowało 87 liceów ogólnokształcących,  techników i szkół zawodowych oraz szkół artystycznych ogólnokształcących. Uczęszczało do nich  łącznie 22,7 tys. uczniów. Nieco ponad połowa uczniów kształciła się w liceach ogólnokształcących. Coraz większą popularnością cieszyły się także technika.

Osoby dorosłe mogły korzystać z oferty:

  • 34 szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych, w których kształciło się 4,9 tys. osób, w tym najwięcej w liceach ogólnokształcących
  • 65 szkół policealnych, w których naukę pobierało ponad 9,7 tys. osób.

na wykresie widać liczbę uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu w latach 1999/2000-2017/2018

Pobierz dane XLS

 

Liczba mieszkańców w wieku 15-18 lat

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip

 

Rozwój szkolnictwa zawodowego

Miasto Poznań systematycznie podejmuje działania mające na celu zachęcanie do zdobywania zawodu w szkołach branżowych. W 2017 r. realizowane były m.in.:

  • projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, na który przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 8,7 mln zł w ramach ZIT. W projekcie biorą udział  szkoły branżowe, których uczniowie mogą korzystać z nowych możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, odbycia staży u pracodawców oraz zapewnienia lepszych warunków kształcenia w dobrze wyposażonych pracowniach
  • kampania „Szacun dla zawodowców”, w ramach której zorganizowano kolejne targi edukacyjne „Arena zawodów”. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowały poznańskie technika i szkoły branżowe.

Baza socjalna dla uczniów spoza Poznania

W 2017 r. 4,6 tys. uczniów spoza Poznania korzystało z 10 publicznych internatów, burs szkolnych i schronisk młodzieżowych dysponujących 882 miejscami, w tym z 2 placówek dla osób niepełnosprawnych.

Projekty edukacyjne dla przybyszów

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało rządowy program na rzecz integracji społeczności romskiej (m.in. w szkołach podstawowych nr 4, 66 i 70) oraz wspierający uczniów pochodzenia romskiego. Uruchomiono kolejne stanowiska asystentów edukacji romskiej w szkołach, gdzie uczą się dzieci pochodzenia romskiego oraz dofinansowano wyprawki szkolne.

W publicznych placówkach oświatowych uczyło się 390 uczniów – cudzoziemców, w tym 250 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, którzy mieli możliwość korzystania z dodatkowych lekcji języka polskiego. W 2017 r. największą grupę takich uczniów stanowili obywatele Ukrainy.

Liczba uczniów szkół podstawowych w Poznaniu
2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010 w %
Uczniowie szkół podstawowych w tys. 27,8 31,8 34,7 32,3 35,6 94,4
Źródło: GUS
Liczba uczniów szkół podstawowych w największych miastach Polski (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Uczniowie szkół podstawowych w tys. 32,3 41,3 35,1 108 33,5
Źródło: GUS