Mając na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Poznania, Miasto corocznie przekazuje dotacje na remonty i konserwację poznańskich zabytków.

Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2021 r.
Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia  Sanktuarium MB Różańcowej przy ul. Szewskiej 18 konserwacja witraży 37 000
Kamienica przy ul. Mielżyńskiego 27 renowacja stolarki okiennej 45 000
Kamienica Rynek Łazarski 7/ Małeckiego 20 remont elewacji frontowej od Rynku 123 000
zespół dworsko parkowy przy ul. Wykopy 11 remont dachu 70 000
Relikty grobów Mieszka I i Bolesława Chrobrego konserwacja i zabezpieczenie reliktów grobów 20 000
Turbina wietrzna ul. Milczańska 2 wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych 105 000
Klasztor ul. Działowa 25 remont południowo-wschodniej górnej i dolnej połaci dachu kościoła nawy głównej i bocznej wraz z częścią elewacyjną 140 000
Kamienica przy ul. Niegolewskich 10 remont i konserwacja łącznika, osuszanie i izolacja ścian fundamentowych 35 000
Kościół ul. św. Rocha 10 remont trzech witraży południowej strony prezbiterium 15 000
Kościół ul. Mariacka 10 remont dachu 100 000
Kamienica ul. Wodna 22 remont drzwi wejściowych 20 000
Kamienica ul. Strzelecka 25 renowacja wystroju plastycznego klatki schodowej 14 000
Kamienica ul. Roosevelta 6/7 ul. Krasińskiego 2 renowacja detalu architektonicznego elewacji zachodniej i remont elewacji 150 000
Kościół ul. Garbary 22 renowacja elewacji frontowej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe 270 000
Kościół ul. Garbary 22 renowacja elewacji prezbiterium od strony południowej – kontynuacja prac 50 000
kamienica ul. Roosevelta 2/ Zacisze 2 remont i konserwacja elewacji frontowej 350 000
Kamienica Wyspiańskiego 10/ Chełmońskiego renowacja elewacji secesyjnej kamienicy 250 000
Kościół ul. Ogrodowa renowacja schodów zewnętrznych 6 000
Kościół ul. Franciszkańska 2 konserwacja i restauracja wnętrz oraz elementów wyposażenia i wystroju kościoła Franciszkanów 1 400 000
źródło: UMP
 
Kamienica na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Chełmońskiego w Poznaniu przed remontem elewacji.
Kamienica na ul. Wyspiańskiego przed remontem
arch. UMP
Kamienica na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Chełmońskiego w Poznaniu po remoncie elewacji.
Kamienica na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i ul. Chełmońskiego po remoncie elewacji
arch. UMP
Remont dachu klasztoru przy ul. Działowej 25 w Poznaniu.
remont dachu klasztoru przy ul. Działowej 25
arch. UMP

Pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków prowadzono także wiele innych remontów i konserwacji obiektów zabytkowych w Poznaniu, w tym:

 • kolejne etapy remontu Fortu VII;
 • modernizację rynku Łazarskiego, Projekt Centrum ulice: pl. Wolności, ul. św. Marcin, al. Marcinkowskiego oraz wnętrz Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy placu Wolności 19;
 • rewaloryzację płyty Starego Rynku;
 • remont i konserwację Willi Flora przy ul Grunwaldzkiej 3 oraz kamienicy Zielona Perła na skrzyżowaniu ulic Matejki i Niegolewskich;
 • odsłonięcie i konserwację polichromii na sklepieniu w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta na placu Kolegiackim;
 • remont elewacji Wagi Miejskiej na Starym Rynku oraz willi przy ul. Czarnieckiego 5;
 • przebudowę pomieszczeń na magazyn książek w pałacu Działyńskich.

Do najważniejszych prac archeologicznych i wykopaliskowych podjętych w Poznaniu w 2021 r. należy zaliczyć:

 • badania archeologiczne na obszarze płyty Starego Rynku – prace wyprzedzają inwestycję polegającą na rewaloryzacji płyty Starego Rynku wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych; prace są w trakcie realizacji; dotychczas natrafiono na liczne zabytki takie jak przedmioty metalowe i ceramika.

Na koniec grudnia 2021 r. rejestr zabytków znajdujących się na terenie Poznania obejmował 512 zabytków nieruchomych oraz 194 zabytki ruchome.

Do wykazu zabytków w 2021 r. dodano dwa zabytki nieruchome. Jednym z nich jest kamienica przy ul. Franklina Roosevelta 2, która jest przykładem dobrze zachowanego budynku mieszkalnego spółdzielczego z końca XIX wieku. Drugim, jest nieznacznie przekształcony przepust na rzece Bogdance przy ul. Pułaskiego z 1910 r., prezentujący technologie stosowane w budownictwie hydrotechnicznym na początku XX wieku. Zabytkiem ruchomym dodanym do wykazu w 2021 r. są barokowe i XIX-wieczne balustrady komunijne w kościele A. Paderewskiego przy ul. Franciszkańskiej.

W 2021 r. wydano:

 • 1263 pozwolenia konserwatorskie;
 • 324 decyzje konserwatorskie;
 • 13 nakazów konserwatorskich;
 • 196 postanowień konserwatorskich.

W 2021 r. kontynuowano upowszechnianie zasobów znajdujących się w archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków poprzez ich skanowanie i udostępnianie na platformie cyryl.poznan.pl.

Biuro MKZ we współpracy z fundacją Made In Art w ramach serii reportaży o poznańskich zabytkach „Inspiruje nas dziedzictwo” zrealizowało pierwszy film prezentujący zabytki na terenie Poznania, którego głównym bohaterem został Ratusz.

W ramach promocji historycznej obiektów biuro MKZ przekazało Międzynarodowym Targom Poznańskim zbiory dotyczące Areny, Hipodromu Wola,  Meridianu – Portu Sołacz oraz obiektów targowych. Rozpoczęto również współpracę z Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w związku z pracami nad wystawą główną.