W 2018 r. zakończył się pierwszy rok szkolny (2017/2018) obowiązywania reformy ustroju szkolnego w Polsce.

W jej wyniku nastąpiły zmiany w systemie oświaty Miasta Poznania, a ponad 106 tys. uczniów poznańskich szkół rozpoczęło naukę na nowych zasadach. Głównymi zmianami były:

  • utworzenie 8-letniej szkoły podstawowej (zamiast 6-letniej),
  • zlikwidowanie gimnazjów (stopniowe wygaszanie),
  • wydłużenie o rok nauki w liceach (z 3 do 4 lat) i technikach (z 4 do 5 lat),
  • przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w szkoły branżowe (I stopnia oraz II stopnia – od 2019 r.).

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiły duże zmiany w strukturze szkolnictwa w mieście, w tym zmiana obwodów szkolnych. 42 dotychczasowe gimnazja:

  • włączono do: szkół podstawowych (22), liceów ogólnokształcących (5), techników i szkół branżowych (4),
  • przekształcono w szkoły podstawowe (8), licea ogólnokształcące (3).

Szacuje się, że koszty reformy systemu oświaty w Poznaniu w pierwszym roku jej obowiązywania pochłonęły 16 mln zł, na co składają się m.in. dostosowanie placówek do nowej roli, zapewnienie niezbędnego wyposażenia, odpowiedni system informacji oraz adekwatne do nowych potrzeb zmiany kadrowe.