II Forum Rozwoju Miast w Poznaniu

 II Forum Rozwoju Miast w Poznaniu, fot. archiwum organizatorów

 

We wrześniu 2018 r. odbyła się druga edycja Forum Rozwoju Miast w Poznaniu, którego tematem przewodnim była logistyka miejska.


II Forum Rozwoju Miast zorganizowane zostało we współpracy Miasta Poznań i Volkswagen Poznań. Partnerami wydarzenia byli:

  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
  • Instytut Logistyki i Magazynowania,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  • Politechnika Poznańska.

Pierwszy dzień Forum Rozwoju Miast odbyły się na prelekcje polskich i zagranicznych ekspertów oraz debata, której uczestnicy zastanawiali się nad zagadnieniem współdzielenia pojazdów w transporcie ładunkowym.

W drugim dniu wydarzenia odbywały się warsztaty. Ich uczestnicy rozmawiali o konsolidacji transportu towarów i ludzi, zrównoważonej logistyce miejskiej w Poznaniu oraz o narzędziach i metodach logistyki miejskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.forumrozwojumiast.poznan.pl