W 2021 r. Urząd Miasta Poznania rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań.

Otwieranie danych o Poznaniu

BADAM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście. Otwarte Dane na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne, dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania.

Portal został podzielony na 4 zakładki:

 • 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne opracowania na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Poznania; powstanie strony i zakładki jest związane z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018, poz. 130); na jej podstawie, wprowadzone zostały zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, które zobligowały Prezydenta Miasta Poznania do przedstawiania Radzie Miasta co roku do 31 maja raportu o stanie miasta; Raport o stanie miasta Poznania, zamiast tradycyjnej formy drukowanej, jest publikowany na portalu BADAM; raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego;
 • 02_Tematy – w tym miejscu publikowane są informacje o różnych tematach przewodnich związanych z rozwojem miasta;
 • 03_ Biuletyn – w tej zakładce prezentowane są w ujęciu miesięcznym dane statystyczne pozyskane z różnych instytucji w mieście;
 • 04_Publikacje – tutaj zamieszczane są raporty, opracowane przez UMP, różne instytucje i firmy, które zawierają dane o mieście z różnych obszarów jego funkcjonowania.

Baza powstała przy współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, biznesu oraz pozarządowymi.

Portal jest skierowany do mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, samorządowców, działaczy miejskich i wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują informacji i danych o Poznaniu. Z portalu można nieodpłatnie pobierać dane do dalszego ich wykorzystania.


Polityka Otwartych Danych Miasta Poznania

Wytyczne dotyczące standardów interoperacyjności i standardów otwartości danych zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Polityki Otwartych Danych na terenie miasta Poznania.

Miasto Poznań w ramach zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City realizuje politykę otwartych danych, której celem jest utworzenia Miejskiej Platformy Danych (MPD). Wspólna platforma informacyjno-usługowa MPD daje każdemu użytkownikowi możliwość łatwego pobrania najwyższej jakości danych publicznych lub integracji poprzez otwarte API Platformy, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Użytkownicy korzystają z otwartych danych na potrzeby tworzenia statystyk, aplikacji, prac naukowych i wytwarzania zaawansowanych narzędzi we wszystkich dziedzinach życia.
Zasady i warunki wykorzystania danych określone zostały w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 15/2017/K z 13 kwietnia 2017 r.

MPD budowana jest systematycznie poprzez rozszerzanie API i dostęp do kolejnych zasobów, jak m.in.:

 • zasoby poznan.pl (treści i usługi);
 • zasoby bip.poznan.pl (treści);
 • wybrane zasoby Systemu Informacji Przestrzennej (dane przestrzenne);
 • Web Services (możliwość integracji gotowych pakietów informacyjno-usługowych);
 • API e-usług;
 • przekierowania do stron miejskich jednostek i partnerów, gdzie publikowane są zasoby do ponownego wykorzystania.

Dodatkową wartością jest prezentacja projektów na mapie.

W 2021 r. strona Otwarte Dane ulegała kolejnym modyfikacjom (panel aktualności, raporty do publikacji i pobrania, informacja o zespole i projektach). Strona daje możliwość upublicznienia statystyk wortali stron miejskich MIM i BIP w różnych konfiguracjach.

Do aplikacji wykorzystujących dane poznan.pl należą:

 • Aplikacja Smart City Poznań – aplikacja zawiera aktualne komunikaty o utrudnieniach, awariach, ostrzeżenia meteorologiczne, raporty smogowe; możliwość zgłoszenia dowolnego problemu służbom miejskim lub zaproponowania nowej inicjatywy; wdrożono nową kategorię powiadomień COVID-19; w kategorii zgłoszeń Porządek została dodana nowa podkategoria deratyzacja; uzyskane efekty: ok. 630 zgłoszeń dodanych przez użytkowników aplikacji miesięcznie; 84% obsłużonych zgłoszeń; Miasto wysłało przez aplikację ok. 2100 powiadomień (komunikatów);
 • Kroniki C-19  – aplikacja jest kroniką czasów pandemii; użytkownik może posłuchać opowieści osób relacjonujących osobiste doświadczenia, nagrać własne refleksje, a także przekazać podziękowania dla medyków, szpitali, osób wspierających; wybrane treści są dostępne dla osób niesłyszących w formie napisów; nawigacja jest także dostosowana do standardu czytników ekranów dla osób z dysfunkcjami wzroku;
 • Wywozik – w związku z wystąpieniem Miasta Poznania ze Związku Międzygminnego “Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” podjęto rozmowy w sprawie dostosowania do potrzeb miejskich aplikacji zawierającej harmonogram odbioru odpadów oraz informacje o segregacji odpadów; aplikacja dostępna jest bezpłatnie, bez konieczności rejestracji, dla użytkowników platformy iOS, Android oraz w przeglądarce internetowej;
Logo aplikacji Wywozik

logo aplikacji wywozik

arch. UMP
 • EBOK Aquanet S.A. – bezpłatna aplikacja pozwala podać stan wodomierza za pomocą zdjęcia, opłacić faktury bez prowizji, kontrolować zużycie wody oraz kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Aquanet S.A.;
 • Interwencje – aplikacja mobilna Urzędu Miasta Poznania, zintegrowana z wykorzystywanym od kilku lat internetowym systemem zgłaszania interwencji do służb miejskich oraz instytucji związanych z Poznaniem;
 • SmartZOO-Poznań  – aplikacja z informacjami dla odwiedzających Nowe ZOO, zawierająca m.in.: interaktywną mapę ZOO z możliwością śledzenie własnego położenia oraz odnajdowania wybiegów zwierząt na terenie ZOO, wyznaczanie trasy prowadzącej do wybranych atrakcji w ZOO;
 • Czysty Fyrtel – aplikacja z funkcjonalnościa ankiety na temat opinii o czystości lokali będących w gestii Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.; w aplikacji mieszkańcy oceniają pracę dozorców; ocena trafia do pracowników ZKZL, dzięki czemu mogą reagować na wszelkie zaniedbania na ocenianych posesjach;
 • myMPK – aplikacja, która informuje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej; działa w oparciu o system Voice Assistant, co oznacza, że może być wykorzystywana przez osoby z dysfunkcjami wzroku; aplikacja posiada również przycisk szybkiego łączenia z Biurem Poznań Kontakt, które służy pomocą w zakresie szeroko rozumianej informacji pasażerskiej;
 • Czynaczas  – aplikacja pokazuje autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej na mapie w czasie rzeczywistym na podstawie sygnału GPS, informuje o utrudnieniach, wylicza opóźnienie każdego autobusu i tramwaju oraz jego pozycję na trasie; w aplikacji można sprawdzić wyposażenie pojazdu; aplikacja dostępna także na stronie internetowej;
 • Bimba – aplikacja wyświetla aktualne czasy odjazdów autobusów oraz tramwajów komunikacji miejskiej w Poznaniu;
 • NaviParking – bezpłatna aplikacja do parkowania pomagająca znaleźć najtańszy bezpieczny parking w pobliżu; aplikacja parkingowa jest zintegrowana z nawigacją, by zapewnić prosty i dogodny dojazd do wybranego parkingu; w aplikacji zostały udostępnione dane miejskie o parkingach wraz z informacją o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym;
 • Take&drive  – aplikacja łączy nowoczesną mobilność współdzieloną z komunikacją miejską; lokalizuje położenie i wskazuje najbliższe miejskie auta, skutery, rowery i hulajnogi na minuty oraz podaje godzinę przyjazdu komunikacji miejskiej do najbliższego przystanku; aplikacja posiada też funkcję planer podróży, który łączy komunikację miejską z pojazdami na minuty;
 • BusLive  – lokalizator autobusów i tramwajów  – aplikacja zbiera najprzydatniejsze informacje do poruszania się publicznym transportem;
 • Tram Monitor – aplikacja służy do monitorowania pozycji i czasu odjazdu poznańskich pojazdów komunikacji miejskie na podstawie systemu GPS;
 • Kiedy pojadę – PEKA – aplikacja informuje o dokładnym czasie odjazdu autobusu czy tramwaju; dane pochodzą m.in. z systemu ITS montowanego w pojazdach MPK czy na przystankach; dane aktualizowane są na bieżąco z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drodze;
 • BusCheck – aplikacja umożliwia użytkownikom sprawdzenie lokalizacji autobusów, tramwajów i przystanków na mapie; BusCheck jest dostępny w 5 wersjach językowych;
 • Moovit  – aplikacja łączy w sobie mobilność miejską i przejazdy transportem zbiorowym; zapewnia łatwy dostęp do rozkładów jazdy pociągów i autobusów, map czy czasu przyjazdu pojazdów w czasie rzeczywistym;
 • Kiedy Pojadę – aplikacja prezentuje przyjazdy autobusów i tramwajów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym; aplikacja jest dostępna w 4 wersjach językowych;
 • Mobilny Poznań – aplikacja zawiera monitor rozkładu jazdy wraz z wyszukiwarką przystanków i wizualizacją ich na mapie, interaktywną mapę biletomatów i parkomatów; prezentuje aktualności i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz imprez;
 • News & Events Poznań – aplikacja jest bezpłatnym źródłem informacji o najnowszych aktualnościach i nadchodzących wydarzeniach w Poznaniu;
 • Poznań news – aplikacja prezentująca informacje z kanałów RSS pochodzących z poznańskich serwisów;
 • Poznań Maraton – aplikacja umożliwia zapisanie się na biegi przez telefon, szybki dostęp do aktualności, regulaminu, mapy oraz profilu trasy imprez; aplikacja to także duże ułatwienie dla mieszkańców Miasta Poznania, którzy posiadając przy sobie mapę trasy, mogą z łatwością poruszać się po mieście omijając zamknięte ulice;
 • Adresy Poznania – aplikacja zawiera bazę ponad dwóch tysięcy ulic i prawie 60 tysięcy poznańskich adresów; umożliwia znalezienie konkretnego adresu, wszystkich adresów dla wybranej ulicy lub w pobliżu lokalizacji wskazanej na mapie;
 • Piękne kościoły w Poznaniu – aplikacja zawiera historię każdego z kościołów i galerię zdjęć; może pełnić funkcję przewodnika dla turystów i mieszkańców;
 • Poznań w pigułce – aplikacja prezentuje zbiór przydatnych informacji o zabytkach i infrastrukturze miasta; skierowana jest do turystów i mieszkańców Poznania chcących skorzystać z jego bogatej oferty kulturalno-rekreacyjnej;
 • Sakralny Poznań – aplikacja powstała podczas hackathonu API poznan.pl dla osób planujących odwiedzić groby swoich bliskich.

Miejskie serwisy informacyjne Poznania

Mieszkańcy Poznania w 2021 r. mogli korzystać z e-usług oferowanych przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne.

Strona poznan.pl

W 2021 r. na stronie poznan.pl wprowadzono nowe oraz zmodyfikowano internetowe systemy wsparcia spraw i procedur.
Katalog e-usług w ramach e-urzędu został poszerzony o:

 • portal Przyjazne Deklaracje – za pomocą intuicyjnego kreatora można składać elektroniczne informacje i deklaracje podatkowe, m.in. podatków od środków transportu, podatku rolnego, czy informacji dotyczących podatku od nieruchomości; połączenie usługi z platformą ePUAP i systemami dziedzinowymi umożliwiło w pełni elektroniczne składanie dokumentów do Urzędu przez profil zaufany; usługa została rozszerzona o deklaracje odpadowe po przejęciu przez Miasto Poznań obowiązków Związku Międzygminnego w zakresie gospodarowania odpadami; portal umożliwił elektroniczne składanie deklaracji odpadowych – 44% deklaracji zostało złożone w tej formie;
Przyjazne deklaracje

grafika przyjznych deklaracji przedstawiająca psa i mężczyznę wyrzucającego śmieci

arch. UMP
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie elektronicznej;
 • rozbudowę elektronicznej rezerwacji wizyt; rozwinięty został serwis rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta; nowy układ strony umożliwia wyświetlanie spraw według wydziału oraz tematu w formie intuicyjnych kafli z ikonami.
Miejski Informator Multimedialny (MIM)

Statystyki MIM za rok 2021:

Wortale uruchomione w 2021 r.

Prace nad udoskonaleniem MIM były ukierunkowane na jak najszerszy dostęp do merytorycznych zasobów Miasta.


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Statystyki BIP za rok 2021:

 • liczba unikatowych użytkowników: 2 276 655;
 • najczęściej używane frazy w wyszukiwarkach internetowych: Oferty pracy, Wydział Komunikacji Poznań, Urząd Stanu Cywilnego;
 • najczęściej poszukiwane sprawy w BIP:
  • Sprawa – Dodatek osłonowy;
  • Sprawa – Wydanie dowodu osobistego  – w urzędzie;
  • Sprawa – Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu .

W ramach strony publikowano informacje dotyczące Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych oraz prac Rady Miasta Poznania.

W 2021 r. zostały uruchomione trzy nowe platformy:

 • video.poznan.pl – platforma filmowa Miasta Poznania umożliwia dostęp do materiałów filmowych dotyczących miasta i tworzonych przez miejskie jednostki, zapewniając szeroki dostęp do kultury, edukacji i biznesu; dodatkową korzyścią jest wzmocnienie wizerunku Poznania, jako miasta wspierającego twórców oraz organizatorów wydarzeń;
 • dialog.poznan.pl – platforma przeznaczona jest do prowadzenia spotkań online przez pracowników UMP; platforma jest dostępna pod adresem dialog.poznan.pl zarówno w sieci zewnętrznej, jak i wewnętrznej Urzędu; aplikacja wykorzystywana jest w ramach dyżurów skargowo-wnioskowych zastępców PMP z mieszkańcami; przyjęcie zainteresowanych osób następuje za pomocą platformy do wideokonferencji dialog.poznan.pl, umożliwiającej zdalny kontakt wizyjny w czasie rzeczywistym pomiędzy wnoszącym skargę a zastępcą PMP; UMP umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego w celu odbycia takiego spotkania bądź wysyła link do mieszkańca, który z domu może połączyć się z ZPMP; za pomocą platformy do wideokonferencji prowadzone są również spotkania PMP z mieszkańcami osiedli;
 • projekt „Prosty język w UMP” – Baza Tekstów Urzędowych (BTU). Podpisano trójstronne porozumienie między UMP – Uniwersytetem im. A. Mickiewicza – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym o współpracy w zakresie rozwiązań technologicznych, informatycznych oraz komunikacyjnych związanych z procesami upraszczania języka urzędowego; efektem tej współpracy jest narzędzie do upraszczania pism – Baza Tekstów Urzędowych (BTU); podstawową jego funkcjonalnością jest stworzenie bazy pism urzędowych z różnych wydziałów w jednym miejscu oraz możliwość wprowadzania zmian bezpośrednio w przeglądarce internetowej; w ramach projektu zlecono konsultacje tekstów na stronę internetową www.poznan.pl/odpady. Treść strony została opracowana zgodnie z zasadami prostej komunikacji.

W 2021 r. w 80 kategoriach tematycznych udostępniane były w sieci dokumenty bez konieczności składania wniosku o dostęp do informacji publicznej:

 • plany zagospodarowania przestrzennego;
 • mapy komunikacji publicznej;
 • informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza;
 • ewidencje dróg publicznych, obiektów mostowych;
 • wykazy przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów, ścieków etc.;
 • wykaz szkół i placówek opiekuńczych prowadzonych na terenie miasta;
 • rejestr wniosków / inwestycji realizowanych z budżetu obywatelskiego;
 • rejestr inwestycji prowadzonych przez miasto;
 • zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania;
 • biura, wydziały oraz jednostki organizacyjne;
 • prowadzone sprawy;
 • wykaz radnych, komisji, klubów;
 • interpelacje;
 • posiedzenia komisji i dyżury radnych;
 • uchwały Rady Miasta Poznania;
 • archiwum sesji Rady Miasta Poznania i archiwum audio sesji RMP;
 • rady konsultacyjne;
 • jednostki pomocnicze;
 • zamówienia publiczne, zamówienia podprogowe i dialog techniczny;
 • plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • oferty pracy;
 • komunikaty i ogłoszenia;
 • kontrole jednostek i wydziałów Urzędu Miasta;
 • wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego;
 • rejestr umów;
 • petycje do Prezydenta Miasta Poznania oraz petycje do Rady Miasta Poznania;
 • Biuro Rzeczy Znalezionych;
 • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych;
 • Zintegrowana Polityka Transportowa Miasta Poznania;
 • struktura organizacyjna miasta Poznania;
 • Statut Miasta Poznania;
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania;
 • Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Poznania;
 • Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania;
 • Miejska Strategia Polityki Społecznej;
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania;
 • Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania;
 • Strategia informatyzacji Miasta Poznania;
 • Plan Zdrowotny Miasta Poznania;
 • Raport o stanie miasta;
 • ocena ratingowa Poznania;
 • majątek Miasta;
 • wykaz obiektów na terenie miasta Poznania wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych;
 • kontrole i audyty;
 • Rada Miasta Poznania;
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych;
 • Rejestr Instytucji Kultury (RIK);
 • kontrola zarządcza;
 • wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy;
 • wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
 • wykazy wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych;
 • informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności;
 • nieodpłatna pomoc prawna;
 • stanowiska i interpretacje przepisów stosowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury;
 • wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 • wieloletnie programy polityki zdrowotnej Miasta Poznania;
 • wyszukiwarka adresów i ulic;
 • wyszukiwarka grobów;
 • stacje rowerów miejskich;
 • punkty sprzedaży biletów;
 • biletomaty;
 • parkomaty;
 • przystanki ZTM;
 • rozkłady jazdy GTFS-RT;
 • linie MPK (dane historyczne – aktualizowane do 30.06.2014);
 • dane wyborcze – wybory do rad osiedli (dane dla Wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznań 2015);
 • dane wyborcze  – wybory samorządowe 2014 (dane dla Wyborów samorządowych 2014);
 • Bezprzewodowy Poznań (wireless.poznan.pl aktualizacja 15.12.2014);
 • rejony szkół;
 • samorządy pomocnicze;
 • parafie;
 • serwisy mapowe Poznania;
 • nieruchomości na sprzedaż POI (Wydział Gospodarki Nieruchomościami);
 • turystyka;
 • urbanistyka – MPZP (Wydział Architektury i Urbanistyki);
 • urbanistyka – wnioski i decyzje POI (Wydział Urbanistyki i Architektury);
 • środowisko – wnioski i decyzje POI (Wydział Kształtowania i Ochrony środowiska).

W 2021 r. w ramach systemu poznan.pl i Biuletynu Informacji Publicznej zrealizowano następujące prace udoskonalające i rozszerzające funkcjonalność:

 • implementacja zaleceń związanych z dostępnością serwisu BIP /MIM;
 • implementacja mechanizmu zapisu/przechowywania oraz prezentacji danych z systemu kolejek telefonicznych;
 • implementacja rozszerzenia funkcjonalności mechanizmu „dynamiczne wortale”;
 • PBO 2022 – dostosowanie oprogramowania do prezentacji projektów po zamknięciu etapu;
 • PBO 2022 – głosowanie wraz z raportowaniem i analizą oddanych głosów;
 • import oraz prezentacja danych przestrzennych dla warstw awarii wodno-kanalizacyjnych Aquanet oraz stref parkowania w Poznaniu;
 • aktualizacja prezentacji na stronie głównej poznan.pl – prezentacja panelu aktualności oraz wyszukiwarki;
 • Internetowy Asystent Radnego Osiedlowego, zapewnia wdrożenie modelu komunikacji między Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta a Radami Osiedli;
 • parkingi „Park&Ride” – implementacja mechanizmu importu danych parkingowych dla parkingów miejskich;
 • implementacja nowych funkcjonalności oraz przebudowa wyglądu usługi „Atmosfera dla Poznania”;
 • reorganizacja głównej strony www.poznan.pl z aktualizacją prezentacji w górnym pasku strony.

Elektroniczne usługi partycypacyjne Miasta Poznania

W 2021 r. kontynuowano prowadzenie usług elektronicznych związanych z Poznańskim Budżetem Obywatelskim. Serwis umożliwia podejmowaniu decyzji w formie demokracji płynnej poprzez wspólne składanie propozycji projektów i poddawanie ich pod głosowanie. W 2021 r. po raz pierwszy zastosowano metodę głosowania za pomocą kodu sms. Przystępując do głosowania, należało dodatkowo podać numer telefonu komórkowego, na który przesłany został weryfikujący kod sms umożliwiający potwierdzenie oddania głosu w Serwisie PBO22.

Logo PBO 2022

logo POBO

arch. UMP


Aplikacja Smart City Poznań 

Aplikacja Smart City Poznań zawiera aktualne komunikaty o utrudnieniach na drogach i awariach, ostrzeżenia meteorologiczne, raporty smogowe. Umożliwia zgłoszenie dowolnego problemu służbom miejskim, w tym: nieprawidłowo zaparkowanego auta, wraku samochodu, nielegalnego wysypiska śmieci, uszkodzonego chodnika/sygnalizację świetlną/oświetlenie drogowego, nieprawidłowego stanu powietrza. Mieszkańcy mogą też zaproponować nową inicjatywę kulturalną, pomysł na obiekt sportowy, zieleń czy małą architekturę. Użytkownicy mogą popierać zgłoszenia innych użytkowników, co jest sygnałem dla rad osiedli czy wydziałów i miejskich jednostek, jakie pomysły cieszą się największą popularnością. Aplikacja umożliwia łatwe połączenie z Biurem Poznań Kontakt.

Aplikacja Smart City Poznań

grafika aplikacji Smart City

arch. UMP

Po zainstalowaniu, użytkownicy otrzymują powiadomienia z najnowszymi informacjami, przypisanymi do jednej z siedmiu kategorii: alarmy (dotyczące sytuacji nadzwyczajnych), bezpieczeństwo (np. ostrzeżenia meteorologiczne), awarie (np. wodociągowe i kanalizacyjne), osiedla (komunikaty dotyczące osiedli oraz komunikaty kierowane od poszczególnych rad osiedli), powietrze (raporty smogowe, przekroczenie norm pyłów zawieszonych, darmowa komunikacja), transport (prace drogowe, utrudnienia komunikacyjne) oraz COVID-19.
Smart City Poznań umożliwia też zgłaszanie spraw, którymi powinny zająć się służby miejskie. Zgłoszenie należy zakwalifikować do jednej z pięciu kategorii: porządek, środowisko, zwierzęta, pojazdy deratyzacja (dostępna od 2021 r.).
Poprzez aplikację mieszkańcy mogą też zaproponować własne inicjatywy – m.in. pomysły na wydarzenia kulturalno-społeczne, obiekty rekreacyjno-sportowe czy placówki oświatowe. Użytkownik ma stały podgląd na status zgłoszonej przez siebie sprawy.
Aplikacja pozwala na udział w ankietach i sondażach, tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli. Dzięki temu mieszkańcy w prosty sposób mogą zabrać głos w tematach ważnych dla miasta i swojego najbliższego otoczenia.
Dodatkową funkcjonalnością aplikacji są mobilne linki – odnośniki do najważniejszych stron i portali miejskich oraz projektów.
Uzyskane efekty w 2021 r.:

 • ok. 630 zgłoszeń dodanych przez użytkowników aplikacji miesięcznie;
 • 84% obsłużonych zgłoszeń;
 • Miasto wysłało przez aplikację ok. 2100 powiadomień (komunikatów).