fbpx

Promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Poznania

Miasto Poznań podejmowało liczne inicjatywy w celu wzmocnienia pozycji Poznania jako miejsca lokalizacji inwestycji z branży ICT. Poznań jest oceniany jako bardzo dobre lub dobre miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT – 84% przedsiębiorstw uznaje, że w Poznaniu dobrze prowadzi się firmę w branży IT, a 80% pozytywnie ocenia wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm pracowników IT. Ponad połowa firm twierdzi, że Poznań ma duży, lecz jeszcze […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w Poznaniu w 2020 r. W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych ponad 118 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w dużych miastach Polski Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poznań 200,6 204,5 209,0 208,2 215,8 222,5 Gdańsk  158,6 162,6 167,1 165,1 169,6 176,2 Kraków  171,1 175,8 180,5 182,2 188,6 195,7 Łódź  131,5 133,1 135,3 135,0 138,4 141,9 Wrocław  […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 118,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,3 tys., tj. o 2,9%.  Podmiot gospodarczy („przedsiębiorca”) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Prawo polskie za podmioty gospodarcze uważa osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby prawne. Prowadzą […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

W 2019 r. odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. Dni Przedsiębiorczości Poznań W 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. W ramach wydarzenia odbyły się następujące imprezy: Gala Finałowa Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której ogłoszono Laureatów XVI edycji Konkursu oraz rozdano nagrody i wyróżnienia arch. UMP Startup Poznań – impreza […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

W końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON w Poznaniu zarejestrowanych było 115,4 tys. podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,8 tys., tj. o 3,4%. Podmioty gospodarcze w Poznaniu pobierz dane XLS Poziom wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. ludności w ciągu roku zwiększył się o 3,5%.  Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców Miasto  2015 2016 2017 2018 2019 Poznań 200,6 […]

Read More…

Promowanie przedsiębiorczości w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi liczne działania wspierające i promujące rozwój przedsiębiorczości. Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Jedną z form promowania przedsiębiorczości w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej jest konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości“. Konkurs organizują wspólnie Prezydent Poznania i Starosta Poznański. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 r. W 2018 r. nagrody (4) i wyróżnienia (16) wręczono firmom w 4 kategoriach: średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz w kategorii „Startup”. W edycji 2018 wystartowało […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

W system wsparcia przedsiębiorczości w mieście zaangażowanych jest wiele instytucji. Instytucje miejskie działające na rzecz wsparcia przedsiębiorczości Do grupy instytucji instytucji miejskich można zaliczyć m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Obsługi Inwestorów Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.  Działalność Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego obejmowała udzielanie informacji, edukację w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji adresowana do szerokiego kręgu zainteresowanych podjęciem, prowadzeniem […]

Read More…

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło różnorodne działania obejmujące działalność szkoleniową i promocyjną skierowaną do przedsiębiorców. Obejmowały one wsparcie na różnych etapach prowadzenia działalności, m.in. przygotowanie do rozpoczęcia działalności oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie organizacyjnym, księgowym, finansowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, prawnym. W 2018 r. zorganizowano liczne szkolenia, warsztaty, prelekcje i konferencje. Ich tematyka była dostosowywana do aktualnych zmian i potrzeb lokalnego rynku, w tym m.in. obejmowała zagadnienia dotyczące zatrudniania obcokrajowców i zakładania przez te osoby […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu wskaźnik przedsiębiorczości wg wstępnych wyliczeń, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniósł 208. Na tle dużych miast wskaźnik ten dla Poznania był największy po Warszawie. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza mieszkańców odgrywa istotną rolę z  punktu widzenia przemian społeczno-gospodarczych. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestry REGON na 1 tys. mieszkańców Miasto  2015 2016 2017 2018* Poznań 201 205 209 208 Warszawa 230 239 […]

Read More…

Podmioty gospodarcze

Na koniec grudnia 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało 209 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W rejestrze REGON na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się 112,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 2 tys. więcej niż w 2016 r. (wzrost o 1,8%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.). Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Informacja i komunikacja Obsługa rynku nieruchomości Administrowanie i działalność wspierająca. Gospodarka Poznania […]

Read More…