Aktywność organizacji pozarządowych

W 2017 r. z budżetu Miasta Poznania przyznano organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych 1187 dotacji jednorocznych i 73 dotacje wieloletnie. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb społecznych, w oparciu o uchwalany cyklicznie „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz uchwalony po raz pierwszy w 2016 r. „Wieloletni Program Współpracy […]

Read More…

Dialog społeczny i partycypacja obywatelska

arch. UMP W 2017 r. w Poznaniu rozwijano dialog społeczny i partycypację publiczną. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla. W 2017 r. dysponowały one środkami finansowymi w wysokości ponad 25,3 mln zł (w 2016 r. – 24,3 mln zł), w tym środki naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania wyniosły blisko 20,9 mln zł, środki na konkurs grantowy – 3,5 […]

Read More…