Za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, Rada Miasta Poznania w 2018 r. przyznała 316 nagród o charakterze finansowym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o łącznej wartości ponad 230 tys. zł.

Egzamin maturalny

W majowej sesji egzaminów maturalnych w Poznaniu udział wzięło 5,4 tys. uczniów. Czterech na pięciu zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.

Z danych opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wynika, iż w poznańskich szkołach w sesji wiosennej egzaminu maturalnego w 2018 r. najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z języków obcych nowożytnych, przy czym, niezależnie od wybranego języka, lepsze wyniki uzyskali na poziomie podstawowym niż rozszerzonym.

Na poziomie podstawowym wyniki z języków obcych oscylowały od 74,7% z języka niemieckiego do 99% z języka włoskiego, natomiast na poziomie rozszerzonym od 54,11% z języka hiszpańskiego do 77,81% z języka włoskiego.

Najsłabiej wypadła matura z języka polskiego, z której uczniowie uzyskali średnio 57,47% punktów. Nieco wyższy średni wynik wynoszący 58,92% poznańscy maturzyści osiągnęli z matematyki.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego w Poznaniu są różne dla poszczególnych typów szkół, jak i samych szkół. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie liceów ogólnokształcących, w tym:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. G. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej,
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza,
  • Technikum Komunikacji im. H. Cegielskiego.

Egzamin gimnazjalny

Najwyższym poziomem wiedzy podczas egzaminu podsumowującego naukę w gimnazjum w 2018 r., poznańscy gimnazjaliści wykazali się na testach z języka rosyjskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, na którym uzyskali maksymalną liczbę punktów.

Podobnie jak w latach ubiegłych poznańscy uczniowie najsłabiej napisali testy z matematyki oraz  przedmiotów przyrodniczych, pomimo, iż w przypadku matematyki odnotowano 5-punktowy wzrost średnich wyników w porównaniu do ubiegłorocznego egzaminu.

Według informacji opublikowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu przeciętne wyniki z egzaminu gimnazjalnego  w poznańskich szkołach wahały się od 58,49% z matematyki do 70,02% z języka polskiego.

W części językowej na poziomie podstawowym oscylowały one w granicach od 62,33% z języka niemieckiego do 91,09% z języka francuskiego, a na poziomie rozszerzonym od 63,98% z języka angielskiego do 89,00% z języka rosyjskiego.

Niższe wyniki uczniowie uzyskali z matematyki i języków obcych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz z rozszerzonego języka francuskiego.

Porównując średnie wyniki procentowe uzyskane przez gimnazjalistów i maturzystów poznańskich z poszczególnych przedmiotów, na tle innych dużych miast (tj. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi i Gdańska) osiągnięcia poznańskich uczniów plasują Poznań między 4. a 6. miejscem pod względem wyników testów, nieco powyżej średniej krajowej.

Osiągnięcia poznańskich uczniów

Za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, Rada Miasta Poznania w 2018 r. przyznała 316 nagród, o charakterze finansowym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich o łącznej wartości ponad 230 tys. zł.

W edycji 2018 „Rankingu szkół” miesięcznika „Perspektywy” w kategorii najlepszych szkół w Polsce w TOP30 sklasyfikowano 2 poznańskie szkoły:

  • II LO im. G. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej – na 28. miejscu (docenione także w rankingu „szkół olimpijskich”),
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza – na 30. miejscu (zwłaszcza za dobre wyniki matur).

rankingu najlepszych techników w Polsce na 6. miejscu, sklasyfikowano Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego. Szkoła ta co roku osiąga bardzo dobre wyniki matur, które stawiają ją zaraz obok najlepszych liceów ogólnokształcących w Poznaniu.  

Ogólna liczba poznańskich olimpijczyków klasyfikuje miasto niezmiennie na 5. miejscu wśród największych polskich miast.