W 2018 r. Urząd Miasta Poznania pracował nad Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023.

Poznański Program dla Kultury powstał na bazie  mających miejsce w 2018 r. konsultacji i negocjacji poznańskiego środowiska kultury oraz mieszkańców. W toku prac nad Programem wskazano 6 obszarów interwencji, dla których wspólnym mianownikiem jest stopniowe zwiększanie aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez takie działania jak edukacja, dialog, współpraca i partnerstwo.

Urząd Miasta Poznania w 2018 r. prowadził konkurs „Centrum warte Poznania”. Celem konkursu jest rewitalizacja centrum miasta, dzięki organizacji atrakcyjnych i dostępnych dla mieszkańców działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

W 2018 r. do realizacji wyłoniono ponad 100 projektów. Niektóre z nich stały się zaczątkiem nowych, kulturotwórczych miejsc Poznania. W 2018 r. nagrodzonych zostało 16 projektów na łączną kwotę 350 tys. zł.

Laureaci konkursu “Centrum Warte Poznania” w 2018 r.

W 2018 r. Miasto Poznań przekazało dotację Województwu Wielkopolskiemu na realizację przedsięwzięcia z zakresu kultury pn. „Projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej polskiego Radia Amadeus realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym”.

Miasto Poznań w 2018 r. kontynuowało realizację projektu „Muzeum Enigmy w Poznaniu”. Przed Centrum Kultury Zamek funkcjonuje pawilon multimedialny „Pogromcy Enigmy”, który pełni funkcje m.in. promocyjną i informacyjną przyszłej inwestycji „Centrum Szyfrów”. Wystawa „Pogromcy Enigmy” zyskała najwięcej głosów internautów, którzy wzięli udział w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2017, organizowanym przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Gala wręczenia nagród odbyła się w maju 2018 r.

Do kluczowych imprez, organizowanych przez organizacje pozarządowe i wspieranych przez Miasto Poznań w 2018 r. należały m.in.:

 • festiwale Enea Spring Break (muzyka popularna i alternatywna),
 • Malta (teatr i inne dziedziny kultury),
 • Short Waves (film),
 • Sztuka Szuka Malucha (teatr dla dzieci),
 • Poznań Design Festival (wzornictwo),
 • Pyrkon (konwent miłośników fantastyki),
 • Enter Enea Festiwal (jazz),
 • KontenerArt/Aktywator (mobilny dom kultury),
 • Poznańska Wiosna Muzyczna (muzyka współczesna),
 • Ukraińska Wiosna (festiwal kultury ukraińskiej),
 • 5 Zmysłów (edukacja).

 

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

W 2018 r. Biblioteka Raczyński zorganizowała 972 wydarzenia, w których uczestniczyło 59,9 tys. uczestników.

Biblioteka Raczyńskich prowadziła szeroką działalność służącą m.in. podnoszeniu poziomu czytelnictwa skierowaną do różnych grup odbiorców:

 • działania skierowane do dzieci m.in. Ferie w Bibliotece Raczyńskich, Lato z książką, Jesień w starej szafie, Bajkoczytanie na dywanie, Czytajkowe wtorki, Plastyczne środy, spotkania z autorami, warsztaty literackie i teatralne, a także noworoczny koncert i bal u królowej Śniegu. Łącznie z oferty skierowanej do tej grupy odbiorców skorzystało 28,4 tys. dzieci,
 • działania skierowane do młodzieży i dorosłych m.in. spotkania autorskie, dyskusje o literaturze, koncerty literackie, popularno-naukowe prezentacje z różnych dziedzin wiedzy. Łącznie z oferty skierowanej do tej grupy odbiorców skorzystało ponad 16 tys. młodzieży i dorosłych,
 • działania skierowane do seniorów m.in. wtorek dla seniora, warsztaty komputerowe dla seniorów, indywidualne konsultacje komputerowe, 60+ Kultura, Weekend seniora z kulturą. Łącznie z oferty skierowanej do tej grupy odbiorców skorzystało ponad 800 seniorów,
 • działania skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami m.in. przedstawienia muzyczne, zajęcia dla przedszkoli integracyjno-terapeutycznych, warsztaty plastyczno-literackie i lekcje biblioteczne dla dzieci autystycznych. Łącznie z oferty skierowanej do tej grupy odbiorców skorzystało niemal 100 dzieci z niepełnosprawnościami.

Biblioteka Raczyńskich w 2018 r. wprowadziła nowy projekt do swej oferty: Książka dla seniora, czyli dowóz książek do domu seniora z 4 filii rejonowych Biblioteki. Do akcji za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44) może zgłosić się osoba powyżej 60 r. życia, która z powodu wieku i złego stanu zdrowia nie może sama wybrać się do biblioteki. Podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura Poznań Kontakt zostają zapisane preferencje czytelnicze przekazane bibliotekarzom. W poniedziałki bibliotekarze wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem odwiedzają seniorów, przynoszą nowe i odbierają wypożyczone wcześniej książki. Zainteresowanie akcją sprawiło, że Biblioteka Raczyńskich uruchomiła jeszcze jedną usługę, związaną z dojazdem do czytelników.

Czytanie bez barier jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami i chorych. W tej akcji brali udział np. czytelnicy, którzy nie mieli możliwości osobiście wybrać się do biblioteki. Czytelnicy mogą wypożyczać książki, audiobooki, a także filmy wydawane z napisami i audiodeskrypcją, dzięki którym osoby z dysfunkcją słuchu i wzroku mogą pełniej korzystać z dzieł sztuki filmowej.

W związku z obchodzonym w 2018 r. 100-leciem wybuchu Powstania Wielkopolskiego Biblioteka Raczyńskich zorganizowała cykl bezpłatnych wykładów, spacerów i wystawa kończąca pt. „W drodze ku niepodległości”. Czwarta edycja organizowanego przez Bibliotekę Festiwalu słowa FRAZY przypadała na czas kulminacji obchodów stulecia niepodległości. Podczas Festiwalu zaprezentowano spektakl pt. „Niepokorni”, w wykonaniu Poznańskiej Sceny Młodych. Ponadto zorganizowano spotkanie autorskie Bartłomiejem Marcinkowskim, autorem książki „Powstanie”.

Narodowe Czytanie

arch. Biblioteka Raczyńskich

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

W Centrum Kultury Zamek w 2018 r. odbyło się 2,6 tys. wydarzeń, w których uczestniczyło 248 tys. uczestników.

Na organizowanych przez Centrum Kultury Zamek wydarzeniach przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Instytucja buduje swój program w oparciu o sprawdzone formy wyrazu (m.in. koncerty, spektakle, wystawy sztuki, spotkania literackie i pokazy filmowe), jak i prowadząc eksperymenty artystyczne.

Centrum Kultury Zamek w 2018 r. organizowało wiele ważnych dla miasta imprez kulturalnych, takich jak wystawa World Press Photo, Ethno Port Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema, Festiwal Fabuły, Poznań Poetów, Imieniny Ulicy Święty Marcin.

Centrum Kultury Zamek prowadziło także cykl corocznych projektów skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, np. Zamkowe lato dla dzieci, Zima w Zamku, Zamek Otwarty dla seniorów, zwiedzanie w języku ukraińskim.

W ramach Centrum Kultury Zamek działa Centrum Praktyk Edukacyjnych, które ma na celu tworzenie i wdrażanie nowych metod i narzędzi edukacji oraz inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy sferą kultury i edukacji szkolnej.

Centrum Kultury Zamek dla uczczenia obchodzonej w 2018 r. 100-letniej rocznicy wybuchu Powstawania Wielkopolskiego prowadziło program edukacyjny pt. „Pokój na świecie zaczyna się przy rodzinnym stole”. W ramach programu zrealizowano wystawę oraz cykl spotkań i wykładów pod wspólnym hasłem “Pochwała wolności”.

22. Międzynarodowy Festiwal Filmów dokumentalnych OFF CINEMA

arch. CK Zamek, fot.M. Kaczyński

 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

W Centrum Sztuki Dziecka w 2018 r. odbyło się 549 wydarzeń, w których uczestniczyło 49,7 tys. uczestników.

Celem organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka wydarzeń jest inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, we współdziałaniu z instytucjami, artystami, edukatorami i menadżerami kultury.

Największą imprezą organizowaną corocznie przez Centrum Sztuki Dziecka jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!, który na swą 36. edycję zgromadził 21 tys. uczestników. W programie znalazło się 139 filmów z 39 krajów. Odbyło się z 161 wydarzeń festiwalowych, w tym 126 seansów biletowanych, 2 zamknięte i 33 wydarzenia towarzyszące. Najważniejszą częścią festiwalu był międzynarodowy konkurs, prezentujący najciekawsze filmy powstałe w ostatnich 2 latach. W 2018 r. w konkursie znalazło się 28 filmów pełnometrażowych i 47 krótkometrażowych.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!

arch. Centrum Sztuki Dziecka

 

Dom Kultury Stokrotka w Poznaniu

W Domie Kultury Stokrotka w 2018 r. odbyło się 112 wydarzeń, w których uczestniczyło 10,7 tys. uczestników.

Do najważniejszych działań Domu Kultury Stokrotka w 2018 r. można zaliczyć:

 • prowadzenie edukacji kulturalno-artystycznej dla dzieci i młodzieży – zajęcia obejmują sekcje:
  • muzyczną (96 spotkań/1 250 os.),
  • plastyczną (98 spotkań/1 290 os.),
  • teatralną (42 spotkania/420 os.),
  • brydżową (54 spotkania/972 os),
 • organizacja corocznych akcji i konkursów takie jak: Zima z Kulturą (200 os.), Lato z Kulturą (400 os.), Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych, Konkurs Młode Talenty,
 • organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedla, Kwiatowego – organizacja wydarzeń kulturalnych na osiedlu położonym na peryferiach miasta daje społeczności lokalnej możliwość czynnego w nich uczestnictwa. Dom Kultury Stokrotka organizował takie wydarzenia jak: przedstawienia, koncerty, wernisaże i wystawy, festyny, spotkania oraz wykłady edukacyjne, imprezy sportowe i plenerowe,
 • prowadzenie Klubu Seniora na osiedlu Kwiatowym – Klub Seniora wspiera uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. Jest miejscem, gdzie seniorzy spotkają się z ludźmi, artystami, podróżnikami, spędzają czas w gronie znajomych i przyjaciół, korzystając jednocześnie z grupowych wyjść do teatru, kina, koncertów, przedstawień, prelekcji i spotkań ze studentami różnych kierunków, specjalistami w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia. W 2018 r. odbyło się 30 spotkań, w których uczestniczyło 1 050 osób.

W związku z obchodzonym w 2018 r. 100-leciem wybuchu Powstania Wielkopolskiego Dom Kultury Stokrotka zorganizował następujące wydarzenia:

 • rodzinna wycieczka pociągiem „Pod parą” do Wągrowca i Murowanej Gośliny, która obejmowała m.in. wizytę w Parku Dzieje połączoną z widowiskiem historycznym oraz programem rozrywkowo-integracyjnym z animatorami,
 • spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Panem W. Wierzejewskim,
 • warsztaty plastyczne pt. „Wizerunek Powstańca Wlkpolskiego oczami dzieci i młodzieży”,
 • wspólne czytanie poezji oraz śpiewanie utworów patriotycznych pt. „O Powstaniu Wielkopolskim słowem i pieśnią”,
 • koncert pieśni patriotycznych pt. „Chwała Bohaterom”.

Estrada Poznańska

Estrada Poznańska w 2018 r. zorganizowała 3,2 tys. wydarzeń, w których uczestniczyło 267 tys. uczestników.

Największą imprezą organizowaną przez Estradę Poznańską w Poznaniu jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR. W 2018 r. impreza zgromadziła 16 tys. uczestników. Festiwal zwiększył swą dostępność także dla osób z niepełnosprawnościami poprzez pokazy pełnometrażowych filmów animowanych z audiodeskrypcją.

Estrada Poznańska przeprowadziła konkurs na realizację projektów w ramach Kulturalnego Starego Rynku. W trakcie konkursu wyłoniono 7 laureatów, którzy na Starym Rynku, uliczkach oraz na Dziedzińcu Szkoły Baletowej stworzyli różnorodny program, na który składały się warsztaty, koncerty, spacery, wystawy.

W 2018 r. Estrada Poznańska zorganizowała również Sylwester miejski. Impreza przebiegała pod hasłem Hit za Hitem, zapraszając uczestników na największą imprezę taneczną w mieście. Na program składały się sety DJ-skie, występy instrumentalistów, tancerzy, koncert, a także pokaz pirotechniczny.

Estrada Poznańska w Poznaniu była także jednym z organizatorów wydarzeń kulturalnych na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania „Na Wolnym”.

W ramach organizowanych wraz z Estradą Poznańską obchodów 110-lecia Kina Muza w okresie od czerwca do grudnia 2018 r. zrealizowano 12 uroczystych seansów. Pierwsza czerwcowa projekcja filmu była zrealizowana w plenerze z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR

arch. Estrady Poznańskiej

 

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Galeria Miejska Arsenał w 2018 r. zorganizowała 106 wydarzeń, w których uczestniczyło 90,6 tys. uczestników.

Oprócz organizacji wystaw Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu przygotowywała wiele wydarzeń dodatkowych towarzyszących wystawom m.in. prowadziła cykle różnorodnych warsztatów takich jak: „Sztukmistrzowie i Sztukmistrzynie” dla grup szkolnych; „Dialogowanie Historyków Sztuki i Artystów” dla studentów; warsztaty twórcze i rękodzielnicze dla dorosłych czy warsztaty rodzinne. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizowano także półkolonie „Wakacje w Arsenale”.

W 2018 r. Galeria Miejska Arsenał we współpracy z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym w Poznaniu prowadziła cykl spotkań „Drogi integracji”. Podczas spotkań odbywały się wykłady, które miały przybliżyć sytuację Muzułmanów w Polsce poprzez zapoznanie publiczności z religią i kulturą tej grupy społecznej.

Galeria Miejska Arsenał organizowała również warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, podczas których dzieci poznawały specyfikę działania galerii sztuki, oglądały wystawę oraz rozwijały umiejętności plastyczne. Prowadzono także spotkania dla seniorów „O sztuce dla trochę starszych”, służące aktywizacji i integracji tej grupy społecznej.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Szacuje się, że w 2018 r. z 23 wydarzeń proponowanych przez Muzeum Archeologiczne skorzystało 57 tys. uczestników.

Na ofertę wydarzeń Muzeum Archeologicznego w 2018 r., w których wzięła udział największa liczba uczestników, składała się m.in. organizacja poniższych ekspozycji i pokazów:

 • „Herby, rody i rodziny. XIV Festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie” – 11 tys. uczestników, zasięg ogólnopolski
 • „Bliskie spotkania z… Figurką brązową z Niesłabina koło Śremu” – 7,2 tys. uczestników, zasięg regionalny
 • „Uratowane skarby podziemnego Lwowa” – 5,5 tys. uczestników, zasięg międzynarodowy
 • „Barbarzyńskie Tsunami” – 4,1 tys. uczestników, zasięg ogólnopolski

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu organizowało także liczne wydarzenia służące edukacji i promocji kultury wśród dzieci i rodzin, takie jak:

 • Razem przez wieki
 • Letnia Akademia Malucha
 • Dni św. Patryka
 • Poznańskie Dni Rodziny
 • Samhain- Irlandzka jesień
 • Ferie w Muzeum
 • Kino letnie

Ponadto część wydarzeń kierowanych było do grupy seniorów. Zaliczyć tu można imprezy z serii „Razem przez wieki”, które nastawione były na współdziałanie międzypokoleniowe czy „Senioralni”. W obu tych wydarzeniach wzięło udział ponad 5 tys. osób.

W ramach obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Muzeum Archeologiczne zorganizowało wystawę pt. „Orzeł polski”.

Poznański Chór Chłopięcy

Poznański Chór Chłopięcy zrealizował 62 koncerty w 2018 r. i zebrał 89,4 tys. widzów.

Teatr Animacji w Poznaniu

Teatr Animacji w 2018 r. zorganizował 416 wydarzeń, w których uczestniczyło 52,5 tys. uczestników.

W 2018 r. Teatr Animacji. dołączył do programu “Niedziele w teatrze“, ogłoszonego przez Miasto Poznań. Bilety na wszystkie spektakle w niehandlowe niedziele można było kupić za pół ceny.

Ponadto Teatr Animacji poprzez wykonanie audiodeskrypcji i tłumaczenia na język migowy przygotował spektakl „Calineczka” do odbioru przez dzieci z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

Teatr Animacji prowadził także edukację teatralną TEATR NASZ – KOŁO TEATRALNE ON/OFF. Był to projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli poznańskich szkół ponadpodstawowych. Projekt polegał na podejmowaniu przez młodzież samodzielnych działań artystycznych, rozwijających ich wyobraźnię, poszerzających wiedzę o teatrze, inspirujących twórczość w dziedzinie teatru, literatury, plastyki, muzyki. W ramach projektu młodzież przygotowała spektakl teatralny.

Teatr Animacji włączył się również w obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego poprzez przygotowanie spektakli historycznych: „Za –Polska” oraz „27/12”.

Teatr Muzyczny w Poznaniu

Teatr Muzyczny w 2018 r. zorganizował 232 wydarzenia, w których uczestniczyło 103,3 tys. uczestników.

Z początkiem 2018 r. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu wprowadzono metodę zarządzania projektami AGILE (metoda zwinna). Realizowana jest w prowadzeniu takich zadań jak premiery, wydarzenia jednorazowe, bieżąca praca działów. Metoda opierająca się na zasadach SMART pozwala koordynować i prowadzić projekty systematycznie przez cały czas ich trwania od podjęcia zadania do finału, którym jest podsumowanie wyników. Narzędziem, które zastosowano do realizacji tej metody jest aplikacja Asana, która wprowadziła cyfryzację działań (poprzez dostęp do aplikacji online wszystkich zainteresowanych członków zespołu projektowego).

W 2018 r. Teatr Muzyczny dołączył do programu “Niedziele w teatrze“, ogłoszonego przez Miasto Poznań.

Ponadto był współorganizatorem wydarzeń z cyklu Teatr Na Wolnym. Teatr Muzyczny zapewniał obsługę widza podczas wszystkich spektakli Festiwalu oraz agencji koordynującej prace zespołu, a także zrealizował własny spektakl podczas festiwalu.

W związku z obchodami 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego Teatr Muzyczny zorganizował koncerty wyjazdowe pt. „Śpiewanki Wielkopolskie”.

Przedstawienie Teatru Muzycznego

arch. Teatru Muzycznego

Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu

W 2018 r. Teatr Ósmego Dnia przygotował łącznie 114 wydarzeń. Liczbę odbiorców wydarzeń szacuje się na 24 tys. osób.

Teatr kontynuował działalność kulturotwórczą i edukacyjną organizując wydarzenia kulturalne i społeczne: festiwale, koncerty, spotkania, debaty, warsztaty, prezentacje filmów, wystawy, m.in. w ramach cyklów: „Pytania o Polskę”, „Historia pod prąd”.

Teatr angażował się w działania twórcze środowisk zagrożonych wykluczeniem z życia kulturalnego poprzez współpracę z Aresztem Śledczym w Poznaniu. Wspólnie zorganizowano V Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.

Bardzo ważnym cyklicznym wydarzeniem w programie Teatru był konkurs na Scenariusz teatralny OFF: Premiery / Prezentacje, w ramach którego odbyły się premiery młodych teatrów niezależnych.

W 2018 r. Teatr Ósmego Dnia zorganizował “Socjalny Kongres Kobiet. O wyższe płace i niższe czynsze”.

Teatr Polski w Poznaniu

Teatr Polski w 2018 r. zorganizował 404 wydarzenia, w których uczestniczyło 40 tys. uczestników.

Teatr Polski prócz swojej bieżącej działalności kulturotwórczej i edukacyjnej w 2018 r. po raz jedenasty zorganizował ogólnopolski Festiwal Teatralny Bliscy Nieznajomi z przewodnim hasłem #POLSKA.

W 2018 r. na Dużej Scenie Teatru Polskiego odbył się finał II edycji ogólnopolskiego konkursu Modjeska Calling na interpretację monologów Szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej.

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w 2018 r. zorganizowało 27 wydarzeń, w których uczestniczyło prawie 60 tys. uczestników.

W 2018 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przygotowało założenia architektoniczne budynku jego nowej siedziby oraz scenariusza wystawy. Ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt budynku. Zrealizowanie nowoczesnego muzeum spełni wymagania współczesnych zwiedzających oraz umożliwi poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Do ważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości należały:

 • festyn na zakończenie Dni Ułana – podczas wydarzenia miały miejsce inscenizacje, pokazy i zabawy edukacyjne. Impreza przyciągnęła 7,5 tys. uczestników
 • śpiew pieśni patriotycznych „Witaj majowa jutrzenko”, połączony z inauguracją sezonu honorowych odpraw wart ułańskich – plenerowy charakter wydarzenia, które odbywa się na Starym Rynku w Poznaniu przyciągał uwagę wszystkich gości tego miejsca i zwiększył frekwencję w Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Liczbę odbiorców szacuje się na 700 osób
 • „Młodzieżowy Tydzień Pamięci o Poznańskim Czerwcu’56” zorganizowany przez Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości) – wydarzenie miało charakter konferencji szkolnej, której prelegentami byli uczniowie poznańskich szkół. Elementami wydarzenia były także gra miejska, spotkania z kombatantami oraz projekcji filmu „Czerwiec’ 56”

W 2018 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowało szereg wydarzeń:

 • w ramach akcji „Senioralni” spacer tematyczny z Powstańcem Wielkopolskim po znanych i mniej znanych miejscach tej historii.
 • wystawa pt. „Wielkopolanie ku Niepodległej
 • wernisaż instalacji objazdowej (w sumie 9 miast do czerwca 2019 r.) pt. „Express do Niepodległości
 • inscenizacja historyczna pt. „Wjazd I.J. Paderewskiego do Poznania” połączona z przejazdem zabytkowym pociągiem wokół Poznania
 • inscenizacja historyczna przedstawiająca scenę walki powstańczej
 • inauguracja instalacji i wystawa w Warszawie pt. „Wielkopolanie ku Niepodległej
Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

arch. Muzeum Powstnia Wielkopolskiego

Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wydawnictwo Miejskie Posnania w 2018 r. zorganizowało 229 wydarzeń, w których uczestniczyło prawie 4,9 tys. uczestników.

W 2018 r. działalność Wydawnictwa Miejskiego Posnania obejmowała m.in:

 • realizację planu wydawniczego w zakresie publikacji periodycznych i nieperiodycznych
  • 12 numerów miesięcznika „IKS” z insertem – Afisz – kulturalny wybór
  • 4 numerów kwartalnika „Kronika Miasta Poznania
  • 12 numerów miesięcznika „POZnan*
  • 12 edycji Afisz – kulturalny wybór, w tym opublikowane w przestrzeni miejskiej w formie plakatów, tablic, ulotek, e-publikacji oraz w formie insertu do miesięcznika „IKS”
  • 139 publikacji nieperiodycznych
 • realizację projektu digitalizacyjnego CYRYL (Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań) – ogólna liczba zdigitalizowanych obiektów: 169,6 tys., z tego opublikowanych w portalu „Cyryl.poznan.pl”: 53 tys., liczba unikatowych użytkowników miesięcznie ok. 4,98 tys., celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki:
  • digitalizacji, czyli przeniesieniu na nośniki cyfrowe materiałów przechowywanych na tradycyjnych nośnikach analogowych (rękopisy, druki, książki, zdjęcia, negatywy, nagrania audio, filmy)
  • zorganizowaniu profesjonalnych repozytoriów służących do przechowywania cyfrowych wersji tradycyjnych materiałów archiwalnych (serwery);
  • upowszechnianiu zdigitalizowanych zbiorów przy pomocy portali internetowych.
 • tworzenie zasobów audiowizualnych ważnych dla dziejów Poznania „Poznańskie Archiwum Historii Mówionej
 • utworzenie i działalność Centrum Informacji Kulturalnej
  • realizacja kompleksowej informacji o ofercie kulturalnej Poznania w (tym usługi: rezerwacja i sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, sprzedaż wydawnictw, sprzedaż pamiątek)
  • prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty dla dzieci, wykłady dla dorosłych)
  • przygotowanie pomieszczenia do ekspozycji i udostępnienia Fotoplastykonu (udostępnienie nastąpi w 2019 r.)
 • rozwój projektów edukacyjnych: zorganizowanie 180 wydarzeń dla dzieci (2 tys. uczestników), 49 wydarzeń dla dorosłych (2,8 uczestników) np. warsztaty i wycieczki piesze poświęcone historii poznania oraz wydarzeniom i legendom, a także w ramach cyklu „Śladami Kroniki Miasta Poznania”, „Śladami historii Poznania”
 • organizację konkursów „Rozważni i romantyczni. Spojrzenie 100 lat później” (konkurs literacki na powieść o powstaniu wielkopolskim) oraz „Akcja Powstanie” (konkurs na pamiątki powstania wielkopolskiego)

Wydawnictwo Miejskie Posnania włączyło się w obchody 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego poprzez następujące działania:

 • komiks pt. „Dziś powstanie”- wydanie komiksu poświęconego powstaniu
 • powieść pt. „Hotel” – wydanie zwycięskiej powieści związanej z Powstaniem Wielkopolskim (laureatki konkursu na najlepszą powieść związaną z powstaniem wielkopolskim Rozważni i romantyczni)
 • Kronika Miasta Poznania – całość numeru poświęcono poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu
 • akcja społeczna pt. „Powstanie” – społeczna zbiórka materiałów związanych z Powstaniem Wielkopolskim pochodzących z archiwów rodzinnych
Miasteczko Książek

arch. Wydawnictwa Miejskiego Posnania