arch. UMP, fot. M. Forecki

W 2017 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 563,1 tys. pojazdów, w tym 425,4 tys. pojazdów osobowych.

Prędkość ruchu w centrum

Specjaliści systemu Yanosik zbadali średnie prędkości w okresie letnim osiągane przez kierowców w największych polskich miastach. Analizie poddano ruch w godzinach 7.00 – 18.00 w dni robocze. W Poznaniu średnia prędkość wynosiła powyżej 43 km/h. Najniższą średnią prędkość odnotowano we Wrocławiu (39 km/h), Krakowie (40km/h) oraz Gdańsku (prawie 42 km/h).

Niższe średnie prędkości występują w ruchu w centrach miast. Najniższą średnią prędkość w centrum odnotowano w Krakowie (26,5 km/h) i Poznaniu (26,6 km/h), co może mieć wynikać z wprowadzenia stref uspokojonego ruchu w tych miastach.

Organizacja ruchu

Miejski Inżynier Ruchu w 2017 r. zatwierdził:

  • 524 nowe stałe organizacje ruchu, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujące infrastrukturę drogową do obowiązujących przepisów, usprawniające ruch komunikacji zbiorowej, pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujące i porządkujące zasady parkowania w mieście (w 2016 r. – 327)
  • 1 187 czasowych organizacji ruchu związanych z mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców inwestycjami, przebudowami i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta (w 2016 r. – 1 070).

Motoryzacja

W 2017 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 563,1 tys. pojazdów, w tym 425,4 tys. pojazdów osobowych – o 92,7 tys. więcej niż w rok wcześniej (w tym o 68,6 tys. pojazdów osobowych).

Ośrodki szkoleniowe kierowców

W mieście działało 61 ośrodków szkoleniowych kierowców, o 2 więcej niż rok wcześniej. Przy ul. Wilczak 53 funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który w 2017 r. przeprowadził 8,5 tys. egzaminów teoretycznych oraz 16 tys. egzaminów praktycznych, zakończonych łącznie 5,4 tys. pomyślnie zdanymi egzaminami we wszystkich kategoriach.

Liczba samochodów osobowych w dużych miastach Polski
2002 2010 2014 2015 2016 2016/2002 w %
Poznań 210 780 285 411 327 748 338 984 356 788 169,3
Kraków 257 823 353 540 406 925 424 026 448 004 173,8
Łódź 222 131 298 119 341 170 351 870 365 931 164,7
Warszawa 694 805 931 495 1 075 500 1 131 120 1 194 068 171,9
Wrocław 220 600 314 061 365 058 381 831 403 063 182,7
Źródło: GUS
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w największych miastach Polski
2002 2010 2014 2015 2016 2016/2002 w %
Poznań 365 514 601 625 660 180,8
Kraków 340 467 534 557 585 172,1
Łódź 283 408 483 502 525 185,5
Warszawa 412 548 620 648 681 165,3
Wrocław 345 498 575 601 632 183,2
Źródło: GUS, obliczenia własne

Parkowanie

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji, z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r.
Proces suburbanizacji występujący w aglomeracji poznańskiej powoduje, że coraz więcej problemów transportowych generowanych jest poza miastem. Efektem wprowadzenia i realizacji polityki parkingowej ma być zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym co spowoduje zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz lepszą efektywność transportu zbiorowego.

System parkingów P&R

Planowany system parkingów typu Park&Ride obejmuje w okresie finansowania do 2020 r. 3 etapy:

  • I etap – pilotażowy parking przy ul. Szymanowskiego, przy którym  prace budowlane zakończono w 2017 r. Pierwsi kierowcy zaparkowali samochody w lutym 2018 r. Powstało 130 miejsc postojowych dla samochodów (w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Parking wyposażono w zadaszone miejsca parkingowe dla rowerzystów, a cały obiekt jest monitorowany. Funkcjonalnością zastosowaną na parkingu jest możliwość wjazdu na podstawie aktywnego biletu okresowego na karcie PEKA (system parkingowy został powiązany z system PEKA). Przedsięwzięcie sfinansowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  • II etap – budowa parkingów przy ulicach: Biskupińskiej (Strzeszyn), Wagrowskiej (Rataje-Rondo Starołęka), Św. Michała (Nowe Miasto). Ogłoszenie przetargu na budowę parkingów zaplanowane zostało na pierwszą połowę 2018 r. Inwestycja zakończy się uruchomieniem poszczególnych parkingów Park&Ride na koniec 2019 r. Projekt otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 8,96 mln zł przy kosztach realizacji ok. 13 mln zł
  • III etap – budowa parkingów na Górczynie i Miłostowie.
Miejski System Parkowania

Miejski system parkowania obejmuje:

  • strefę płatnego parkowania (SPP), w której dostępnych jest 8,6 tys. miejsc parkingowych
  • 7 parkingów buforowych znajdujących się na obrzeżach SPP, na których dostępnych jest 817 miejsc postojowych.

Łącznie w Poznaniu dostępnych jest 9,5 tys. miejsc parkingowych.

Strefa Płatnego Parkowania

kliknij w kartogram

Car sharing (miejsca postowoje)

 

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip