Działalność Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzesza Miasto Poznań, Powiat Poznański, wszystkie gminy z terenu powiatu oraz gminy spoza jego granic: Szamotuły, Oborniki, Śrem i Skoki. Celem Stowarzyszenia Metropolia Poznań jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona wspólnych interesów jego członków.  Stowarzyszenie wspiera rozwoj społeczno-gospodarczy Metropolii Poznań oraz współpracę gmin i powiatów w tym zakresie. Zinstytucjonalizowana forma współpracy pozwala na wspólną realizację zadań publicznych, których zakres i oddziaływanie […]

Read More…

Metropolia Poznań

W 2017 r.w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano 72 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 537,2 mln zł. Działające od 2011 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które zrzesza gminy powiatu poznańskiego, powiat poznański oraz gminy: Oborniki, Szamotuły, Śrem i Skoki, kontynuowało dotychczasowe działania, ale także realizowało nowe inicjatywy, dzięki którym współpraca jednostek samorządu terytorialnego była ściślejsza i ukierunkowana na osiąganie wspólnie wyznaczonych celów. W 2017 r.: w ramach projektu Poznańska Kolej […]

Read More…