Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2017 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców.

Należały do nich m.in.:

 • prowadzono akcje mające na celu przypomnienie klientom, przed wystawieniem upomnienia, o obowiązku uiszczenia podatku, dzięki czemu zmniejszeniu uległa liczba wystawionych upomnień
 • zorganizowano akcję informacyjną w zakresie podatku od środków transportowych w celu rozpropagowania powszechności opodatkowania
 • klientom stworzono możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (platforma e-PUAP) do składania deklaracji na podatek od środków transportowych
 • przeprowadzono akcję dostarczania korespondencji do mieszkańców Poznania z wymiarem podatku od nieruchomości za pośrednictwem gońców, dzięki czemu uzyskano oszczędności w wysokości blisko 265 tys. zł
 • przeprowadzono cykl programów w telewizji WTK „Vademecum Lokatora”, w których poruszone zostały zagadnienia dotyczące pomocy mieszkaniowej, eksmisji, programów mieszkaniowych, a także polityki mieszkaniowej Miasta Poznania
 • utworzono stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. interwencji lokatorskich w celu m.in.: podejmowania uzasadnionych interwencji w ochronie praw lokatorów wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, wsparcia lokatorów w zakresie najmu lokali, pomocy lokatorom w kontaktach z wynajmującymi oraz z instytucjami zewnętrznymi, tj. organami ścigania, sądami, komornikami, dostawcami mediów
 • w związku z bardzo dobrym odbiorem przez mieszkańców nowych lokalizacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (utworzonych w 2016 r.) w 2017 r. powiększano filie, w szczególności zlokalizowaną na ul. 28 czerwca 1956 r.
 • w związku z akcją aktywizacyjną oraz integracją seniorów m.in. w zakresie wyjazdów do teatrów, wycieczek w okolice Poznania, a także na spotkania świąteczne, organizowano nieodpłatny transport dla seniorów – mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
 • stosowanie prospołecznych mechanizmów włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zadań finansowanych ze środków publicznych (wymogi i zalecenia dotyczące stosowania odpowiednich klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych przez UMP ujęte zostały w Regulaminie stosowania klauzul społecznych)
 • przeprowadzono modernizacje, remonty pomieszczeń i budynków oraz rozbudowy systemów ppoż. w budynkach UMP, a także dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych – w 2017 r. na inwestycje i remonty obiektów UMP przeznaczono blisko 9 mln zł
 • w celu poprawy warunków obsługi klienta i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników ceremonii ślubnych wyremontowano i zaadaptowano na poczekalnię salę znajdującą się na parterze budynku Wagi Miejskiej
 • wykonano remont elewacji budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń
 • przebudowano budynek Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej 10 na potrzeby Archiwum Zakładowego UMP
 • udostępniano pomieszczenia w budynkach UMP na cele szkoleniowe, konferencyjne i kulturalne podmiotom zewnętrznym (28 razy)
 • współorganizowano 22 wystawy w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17

Wolny Dziedziniec

Podobnie jak w latach ubiegłych, dziedziniec UMP przy pl. Kolegiackim 17, tzw. Wolny Dziedziniec, udostępniony był dla mieszkańców i turystów. Organizowano na nim różnego rodzaju spotkania i wydarzenia np.:

 • międzynarodową akcję „One Bilion Rising”
 • happening „Konstytucja ma głos”
 • Dzień Samorządu Terytorialnego
 • Festiwal Teatralny „Teatr na Wolnym”
 • Festyn Farny „Warkocz Magdaleny”
 • „Dzień z Elvisem Presleyem”
 • koncert dla poznańskich seniorów w związku z organizacją wydarzenia „Inauguracja Senioralni. Poznań 2017”
 • warsztaty plastyczne dla dzieci „Rączki, nóżki malują” w ramach cyklu „Nic się tu nie dzieje”
 • koncerty, pokazy filmowe
 • wieczór włoski
 • aukcję rowerów z depozytu Biura Rzeczy Znalezionych
 • akcję znakowania rowerów.

Kontynuując działania zmierzające do otwarcia przestrzeni UMP na turystów i mieszkańców w 2017 r. przystąpiono do realizacji zadania mającego na celu przebudowę oraz otwarcie dla mieszkańców i turystów części parterowej budynku C przy pl. Kolegiackim 17.