W 2017 r. działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości prowadziły m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (ODS), Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Obsługi Inwestorów, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Działania wspierające przedsiębiorczość miały na celu:

  • podwyższenie kompetencji biznesowych i menedżerskich przedsiębiorców z sektora MŚP
  • promowanie przedsiębiorczości i najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż
  • promowanie rozwoju firm technologicznych
  • obniżenie kosztów i ryzyka oraz zwiększenie bezpieczeństwa podejmowania działalności gospodarczej
  • podwyższenie poziomu nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach.

Zakres działań wspierających przedsiębiorczość w 2017 r. obejmował m.in.:

  • usługi szkoleniowo-doradcze
  • dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy
  • poręczenia kredytowe Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
  • funkcjonowania i świadczenia usług przez Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy
  • świadczenia usług przez portale informacyjne.

W 2017 r. ok. 150 cudzoziemców skorzystało z indywidualnych porad i szkoleń oferowanych przez OSD w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu. Pochodzili oni z następujących krajów: Ukraina (ok. 70%), Pakistan, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Białoruś, Hiszpania, Irak, Niemcy, Indie, Algieria, Turcja, Portugalia, Egipt, Nigeria, Rosja, Irlandia, Włochy, Holandia, Kanada, Chiny, Peru, Kazachstan, Czechy, Dania.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PFPK) oferował dostęp do kapitału poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych. Oferta Funduszu była skierowana do przedsiębiorstw działających w Poznaniu. W 2017 r. PFPK udzielił 371 poręczeń na łączną kwotę 69 mln zł. Poręczenia stanowiły zabezpieczenie kredytów w łącznej kwocie 218,5 mln zł. Poza poręczeniami PFPK oferuje usługi marketingowe i doradcze oraz edukacyjne i szkoleniowe z zakresu prowadzonej działalności.

WCWI Inkubator Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego

Spółka Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (WCWI) realizuje projekty przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorców. W 2017 r. kontynuowano realizację projektu „Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające Instytucje Obsługi Biznesu oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP”. WCWI Inkubator Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (PPTP) jest jednym z kluczowych projektów WCWI. PPTP realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez świadczenie usług inkubacji dla innowacyjnych firm (w większości z branży IT). Poprzez inkubację wspiera młode perspektywiczne przedsiębiorstwa oferując: preferencyjne stawki czynszu najmu, kompleksowe wyposażenie biur, dostęp do symetrycznych łączy internetowych, porady prawne, doradztwo biznesowe, usługi wspierające obszar szkoleń, organizację spotkań i konferencji. Aktualnie inkubator jest wynajęty w 100% przez 34 firmy.

Przestrzeń Pracy Wspólnej +jeden

W ramach projektu Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden” w budynku na ul. Za Bramką 1 udostępniana była przestrzeń coworkingowa dedykowana nieodpłatnie dla mieszkańców miasta, przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących w systemie pracy zdalnej.

W 2017 r. przeprowadzonych zostało 46 szkoleń z różnych dziedzin (informatyczne, designu, rozwoju biznesu, sprzedażowo-marketingowe), w których uczestniczyło ok. 2,4 tys. osób.

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Szeroki zakres informacji, doradztwa podstawowego i specjalistycznego z zakresu zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem firmy oferował Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Doradztwo prowadzone było we współpracy z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, poznańskimi urzędami skarbowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Starostwem Powiatowym, Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski oraz doradcami indywidualnymi (księgowym, specjalistami ds. marketingu, sprzedaży i pozyskiwania klientów).