W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 16 placówek Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk

Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak:

 • informatyka
 • badania genetyczne
 • immunologia, biotechnologia
 • chemiczne źródła energii
 • aparatura naukowo-badawcza
 • nowe odmiany roślin uprawnych
 • strategie logistyczne

Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

W kwietniu 2019 r. 36 instytutów z całej Polski utworzyło trzecią co do wielkości organizację R&D w Europie – Sieć Badawczą Łukasiewicz. Sieć zatrudnia 8 tys. osób oraz generuje ponad 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży technologii, produktów i usług. Powstanie sieci m.in. zwiększa szanse klientów i klientek na międzynarodowe granty i pozyskiwanie partnerów gospodarczych. Z jednostek poznańskich w skład sieci weszły:

W Poznaniu funkcjonuje ok. 230 placówek, które zostały przez Główny Urząd Statystyczny zaliczone do jednostek prowadzących działalność B+R. W 2018 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność badawczo-rozwojową 1,1 mld zł, tj. blisko dwukrotnie więcej niż w 2010 r., w tym 358 mln zł na prace rozwojowe.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, działający przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza to pierwszy powstały w Polsce park tego typu. Od 1995 r. aktywnie wspiera osoby ze świata nauki i przedsiębiorczości w ich działalności badawczej i innowacyjnej.

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych. PPNT realizuje międzynarodowe projekty, organizuje szkolenia oraz pełni funkcje inkubacyjne, wspomagając powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie.

PPNT posiada – jako pierwszy park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii A, a także certyfikat EU|BIC oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji.

Park posiada duży dorobek naukowo-technologiczny – na liście własności intelektualnej znajdują się m.in. 52 patenty, a także kilkadziesiąt wdrożonych technologii.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Na terenie Kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na Morasku funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem:

Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta Poznania.

Celem projektu, koordynowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza, było utworzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów i specjalistki z nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., prowadzi działalność Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego z Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ramach PPTP powstają 3 powiązane ze sobą strefy: biurowa, inkubacyjna i przemysłowo-produkcyjna.

PPTP realizuje funkcję instytucji otoczenia biznesu poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 50 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). Park wspiera młode perspektywiczne firmy poprzez:

 • preferencyjne stawki czynszu najmu
 • kompleksowe wyposażenie biur
 • dostęp do symetrycznych łączy internetowych
 • porady prawne
 • doradztwo biznesowe
 • usługi wspierające obszar szkoleń
 • organizację spotkań/konferencji

W latach 2012-2019 w inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 115 młodych przedsiębiorstw, w dużej mierze należących do branży ICT.

W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej “+jeden”. W najbliższych latach na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C” o powierzchni ponad 5 tys. m2.

Centrum NanoBioMedyczne

Na Morasku funkcjonuje Centrum NanoBioMedyczne, stanowiące wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Działalność Centrum jest realizowana przy współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce.

Centrum NanoBioMedyczne zajmuje się strukturami nanometrycznymi, które pomogą tworzyć nowe leki, urządzeniami elektronicznymi i materiałami. Podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie kadr w zakresie nowoczesnych technologii.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

W Poznaniu funkcjonuje Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, które stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Centrum jest także siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, które jest liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przy ul. Zwierzynieckiej funkcjonuje PSNC Future Labs, działającego w ramach Poznańskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego. Znajdują się tam m.in. „żywe laboratoria”, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne, w których firmy i organizacje mogą testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

Prywatne parki technologiczne

W działania proinnowacyjne włącza się także sektor niepubliczny otwierając parki technologiczne i inkubatory, w tym m.in.:

 •  YouNick Technology Park w Złotnikach k. Poznania – funkcjonujący od 2006 r. pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny. Swoją siedzibę mają tam firmy zajmujące się m.in. projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem, działalnością usługową oraz produkcyjną. W YouNick rozwinęło się 160 firm prowadzących nowatorskie biznesy w Polsce i za granicą
 • Eureka Technology Park w Dąbrowie k. Poznania – pierwszy w Polsce działający sieciowo ośrodek nowoczesnych technologii i innowacji
 • Park Technologiczny INEA PARK wraz z jednym z największych w Wielkopolsce nowoczesnym Data Center w Wysogotowie k. Poznania
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower – park naukowo-technologiczny z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu
 • Inkubator Biznes i Nauka przy ul. Obornickiej w Poznaniu, którego celem jest zapewnienie infrastruktury dla firm działających na styku nauki i biznesu

Innowacyjne firmy zagraniczne

W 2019 r. w Poznaniu otwarto nowe centra IT i R&D, m.in:

 • Apptimized (Niemcy) – działalność w zakresie IT, R&D
 • FlexDev, NEXT:IT (Wielka Brytania) – rozwiązania programistyczne w technologii .net
 • PATeam (Polska) – działalność w zakresie IT
 • Transition Technologies (Polska) – centrum innowacji przemysłowej, IoT, AR, VR
 • mTab (Wielka Brytania, USA) – centrum rozwojowe IT