Miasto Poznań w 2019 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania, Poznańską Nagrodę Literacką oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego.


Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

 • dr Paweł Grobelny – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie designu, ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście, jako miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym oraz społecznym kosmopolis, a nie klaustropolis.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

 • dr hab. Michał Jerzy Michałowski – za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą Poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego w pobliżu miejsca wybuchu supernowej

Poznańska Nagroda Literacka

Przyznawana przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu w dwóch kategoriach:

 • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – Nagroda im. Adama Mickiewicza – w 2019 r. otrzymał ją Wiesław Myśliwski za powieść „Ucho Igielne”
 • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia – Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – w 2019 r. otrzymał ją Tomasz Bąk za tom wierszy „Utylizacja. Pęta miast”

Stypendia dla młodych twórczyń i twórców poznańskiego środowiska artystycznego

Stypendia te przyznawane są wyróżniającym się twórczyniom i twórcom, którzy realizują związane z Poznaniem przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.

Laureatami i laureatkami w 2019 r. zostali:

 • Mateusz Gidaszewski (muzyka) – za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki, potwierdzone sukcesami w konkursach skrzypcowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej
 • Tomasz Kaniewski (muzyka) – za popularyzowanie kultury muzycznej oraz działania na rzecz rozwoju orkiestr dętych i brass bandów
 • Justyna Machaj (teatr) – za kreatywność i dojrzałość przekazu scenicznego oraz różnorodność projektów teatralnych
 • Bartłomiej Miler (muzyka) – za wkład w rozwój, popularyzację oraz promocję sztuki perkusyjnej i związanych z nią nowatorskich projektów artystycznych
 • Patrycja Plich (sztuki wizualne) – za wypracowanie indywidualnego języka wizualnego, liczne osiągnięcia artystyczne oraz postawę twórczą, aktywizującą lokalne społeczności w kraju i za granicą
 • Weronika Wronecka (literatura, film) – za interdyscyplinarną działalność twórczą w dziedzinie filmu, literatury i filozofii
 • Jakub Żwirełło (muzyka) – za jeden z najważniejszych polskich debiutów płytowych w 2018 r., znamionującą wnikliwość obserwacji świata i społeczeństwa oraz umiejętność jej przełożenia na spójne i oryginalne formy dźwiękowej i wizualnej komunikacji z odbiorcami
arch. UMP

 

Więcej informacji o działalności poznańskich instytucji kultury:

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu
Najważniejsze działania poznańskich instytucji kultury w 2019 r.
Współpraca międzynarodowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Współpraca lokalna miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Inwestycje i remonty w miejskich instytucjach kultury w Poznaniu
Nagrody dla miejskich instytucji kultury w Poznaniu
Frekwencja na wybranych wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu
Tabele statystyczne – kultura, sport i turystyka