W 2020 r. kontynuowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”. Zrealizowane działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości dotyczącej kwestii umieszczania reklam, tablic i urządzeń technicznych, a w efekcie do poprawy jakości i estetyki Starego Miasta.

Chcąc ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do wymogów uchwały, organizowano konsultacje oraz udzielano indywidualnych porad i wskazówek. Prowadzono także profil Parku Kulturowego na Facebooku, gdzie m.in. relacjonowano zmiany zachodzące na terenie objętym uchwałą oraz promowano dobre wzorce. W lokalach gastronomicznych i instytucjach kultury działających na terenie Starego Miasta rozdystrybuowano materiały promocyjne (kalendarze, terminarze i notesy) z logotypem Parku Kulturowego. Przedsiębiorcom wyróżniającym się w swoich działaniach reklamowych zgodnością z zasadami uchwały, wysoką dbałością o estetykę elewacji, aranżacji witryny oraz otoczenia lokalu wręczono Certyfikaty Dobrych Praktyk. Procesem wdrażania zasad parku w Poznaniu zainteresowały się samorządy z Gdańska, Krakowa i Przemyśla.

Lokale nagrodzone Certyfikatem Dobrych Praktyk

na zdjęciu Brovaria Stary Rynek 73

Poznanskie Muzeum Pyry

na zdjęciu Taternik Golebia 5

arch. UMP