W 2021 r. oddano do użytku 218 mieszkań komunalnych i 180 mieszkań społeczno-czynszowych.

Program budowy nowych mieszkań realizują 2 spółki z udziałem Miasta: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (budownictwo komunalne)  i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (budownictwo społeczno-czynszowe).

Komunalne budownictwo mieszkaniowe

W 2021 r. zakończona została budowa mieszkań komunalnych przy ul. Hulewiczów 1A–B. Do użytkowania oddany został budynek mieszkalny z 55 mieszkaniami i 1 lokalem użytkowym. W ramach inwestycji teren wokół budynku został zagospodarowany – powstały: plac zabaw, parking, droga wewnętrzna, chodniki, oświetlenie i zieleń. Koszt inwestycji wyniósł ok. 12,3 mln zł.

Ponadto w trakcie realizacji jest budowa osiedla mieszkalnego z 5 budynkami III, IV i V-kondygnacyjnych z 287 mieszkaniami i 5 lokalami użytkowymi przy ul Opolskiej. W 2021 r. do użytkowania oddane zostały 3 z 5 budynków mieszkalnych ze 163 mieszkaniami. Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu niezbędne do obsługi zasiedlonych budynków. W zakresie pozostałych budynków i terenu wokół nich trwają prace wykończeniowe – budowlano-montażowe. Planowany termin oddania ich do użytkowania – II kwartał 2022 r. Koszt inwestycji wynosi ok. 60 mln zł.

Obie inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, emisji obligacji oraz środków własnych ZKZL.

Ponadto powiększanie stanu komunalnych zasobów lokalowych, zarządzanych przez ZKZL, następować będzie w wyniku planowanego w 2022 r. rozpoczęcia budowy:

  • 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze 130 mieszkaniami przy ul. Nadolnik;
  • 1 budynku ul. Roboczej 25 z 40 mieszkaniami.

Potencjalne zasoby terenów pod inwestycje mieszkaniowe oferujące ok. 1982 mieszkań znajdują się przy ul. Kotarbińskiego, ul. Kopanina, ul. Jarzębowej, ul. Darzyborskiej (II etap), ul. Olsztyńskiej, ul. Rubież, ul. Nowotarskiej, ul. Opolskiej (II etap), ul. Darzyborskiej (III etap).

Budowa nowego osiedla mieszkalnego przy ul. Opolskiej

Zdjęcie przedstawia nowowybudowane komunalne budynki mieszkaniowe przy ul. Opolskiej w Poznaniu

arch. ZKZL

Budownictwo społeczno-czynszowe PTBS

Funkcję wspomagającą i wspierającą realizację polityki mieszkaniowej w zakresie zwiększania dostępności mieszkań dla osób o tzw. średnich dochodach pełni także Poznańskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o. (PTBS) – spółka ze 100% udziałem własnościowym Miasta Poznania. PTBS dysponuje zasobem społeczno-czynszowym i realizuje szereg programów w zakresie mieszkalnictwa, w tym m.in. skierowanych do seniorów, osób niepełnosprawnych czy młodych ludzi poszukujących pierwszego mieszkania.

W 2021 r. zakończono budowę osiedla wielorodzinnego przy ul. Cegłowskiej na Strzeszynie w ramach programu „Najem z dojściem do własności”. W ramach inwestycji wybudowane zostały cztery budynki wielorodzinne o łącznej liczbie 180 lokali mieszkalnych. Zasiedlenie inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2021 r. Koszt inwestycji wyniósł ok. 59,5 mln zł. Inwestycja finansowana była ze środków pochodzących z Miasta Poznań, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków własnych PTBS oraz środków partycypantów.

W 2021 r. rozpoczęto nowy program mieszkaniowy „POZnań – i zamieszkaj”, w ramach którego planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego, w 2 etapach na Strzeszynie, w rejonie ul. Koszalińskiej i Literackiej. Pierwszy etap zakłada realizację 5 budynków mieszkalnych (199 mieszkań) wraz z halą garażową na 276 miejsc postojowych oraz 6 lokali użytkowych. Drugi etap zakłada realizację 9 budynków mieszkalnych (353 mieszkań) oraz lokalizację 8 lokali użytkowych.

Mieszkania w ramach programu „POZnań – i zamieszkaj” zostaną wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i zamieszkania. Prawie wszystkie lokale będą posiadały balkon. Część lokali będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla dostępne będą również zewnętrzne parkingi rowerowe. Planowana jest budowa placu zabaw oraz placu interdyscyplinarnej infrastruktury sportowej. W lokalach usługowych powstanie m.in. przychodnia lekarska. W pobliżu planowane jest utworzenie stacji roweru miejskiego. W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole i szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.

Inwestycja finansowana jest ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat i z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, partycypacji najemców, środków własnych PTBS.

Ponadto planowana jest budowa 1920 mieszkań, 27 lokali usługowych oraz 3098 miejsc postojowy na Naramowicach. Na realizację tej inwestycji Miasto pozyskało granty z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Potencjalne zasoby terenów pod realizację zabudowy wielorodzinnej przewiduje się również w rejonie ul. Żelaznej.

Wizualizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego realizowanego w ramach programu „POZnań – i zamieszkaj”

Wizualizacja trzypiętrowego budynku mieszkalnego zrealizowanego w ramach programu POZnań i zamieszkaj. Na pierwszym plane spacerujacy przechodnie.

arch. PTBS (Kostka&Kurka Architekci sp. z o.o.)