W Poznaniu funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania.

Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w Komisariacie Policji Poznań-Stare Miasto po generalnym remoncie budynku. Całodobowy ogląd obrazu z kamer umożliwia, w niektórych przypadkach, złapanie sprawców przestępstw i wykroczeń na tzw. „gorącym uczynku”. Pozostałe kamery miejskiego systemu monitoringu, w szczególności zainstalowane wzdłuż trasy tramwajowej Franowo i pętli Górczyn, nadzorowane są m.in. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich. Obraz z kamer monitoringu wizyjnego jest archiwizowany na dedykowanych macierzach dyskowych przez okres ok. 30 dni, w celach dowodowych na potrzeby prowadzonych przez służby postępowań karnych.

W 2019 r. w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” zainstalowano i uruchomiono 59 nowych punktów kamerowych. Łączny koszt ich budowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wymaganych prac modernizacyjnych wyniósł 2,4 mln  zł. W 2019 r. rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta   wykonano m.in. w poniższych rejonach:

 • Winogrady – 13 kamer obrotowych
 • Rataje – 9 kamer, w tym: 3 obrotowe, 5 stałopozycyjnych i 1 panoramiczna
 • Osiedle Główna – 8 kamer, w tym: 3 obrotowe, 3 stałopozycyjne i 2 panoramiczne
 • ul. Głogowska i obszar Grunwaldu – 9 kamer, w tym: 5 obrotowych, 1 stałopozycyjna i 2 panoramiczne
 • ul. Czechosłowacka – 7 kamer, w tym: 3 obrotowe i 4 stałopozycyjne
 • ul. Rybaki – 4 kamery, w tym: 3 obrotowe i 1 stałopozycyjna
arch. UMP

Po jednej kamerze zlokalizowano w poniższych obszarach:

 • Park Wodziczki (kamera obrotowa)
 • skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej – 1 kamera modułowa (zintegrowane w jednej obudowie: 1 kamera obrotowa i 4 kamery stałopozycyjne)
 • skrzyżowanie ulic Henryka Opieńskiego i Umultowskiej (1 kamera obrotowa)
 • skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Santockiej (2 kamery, w tym 1 stałopozycyjna i 1 panoramiczna)
 • teren zieleni przy ul. Płockiej (1 kamera obrotowa – mobilny punkt monitorowania)
 • obszar ograniczony ulicami: Homera, Horacego i Owidiusza ( 1 kamera obrotowa – mobilny punkt monitorowania)
 • teren osiedla Krzyżowniki-Smochowice (2 kamery obrotowe)

Ponadto w ramach pozostałych projektów realizowanych przez Miasto Poznań do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania włączono łącznie 99 kamer zainstalowanych w obszarze:

 • przebudowanego przystanku tramwajowego Most Teatralny na przedłużeniu trasy PST do Dworca Zachodniego
 • przebudowanego skrzyżowania ulicy Szwedzkiej z wjazdem do IKEA Poznań
 • Wartostrady
 • Dworca Sobieskiego
 • zmodernizowanej trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj

Na koniec grudnia 2019 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 861 kamer.