W 2018 r. Miasto Poznań kontynuowało współpracę z 14 miastami partnerskimi i hrabstwem Nottinghamshire, realizując nowe projekty angażujące zarówno społeczności lokalne zaprzyjaźnionych miast, jak i przyczyniające się do wsparcia rozwoju wszystkich partnerów.

Współpraca z miastami partnerskimi

Assen (Holandia)

Wizyta przedstawicieli Miasta Assen w Poznaniu –  głównym tematem wizyty były policyjne patrole rowerowe. W trakcie Poznańskiego Półmaratonu, goście przyglądali się pracy poznańskich służb zabezpieczających tę imprezę. Holenderscy policjanci przeprowadzili treningi dla poznańskich policyjnych patroli rowerowych.

Brno (Czechy)

Regiontour w Brnie – delegacja Poznania wzięła udział w międzynarodowych targach turystycznych Regiontour w Brnie. Miasto Brno, we współpracy z Poznaniem i innymi swoimi miastami partnerskimi, przygotowało różne propozycje, których celem było zachęcenie jak największej liczby zwiedzających do odwiedzania stoisk miast partnerskich uczestniczących w Regiontourze i zapoznania się z ich ofertą turystyczną.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu – podczas targów delegacja z Brna zaprezentowała atrakcje turystyczne swojego miasta.

arch. UMP

XVIII Poznańskie Targi Książki Pegazik – delegacja miasta partnerskiego Brna wzięła udział w targach i zaprezentowała wybór czeskich książek dla dzieci i młodzieży. Miasto Brno zaplanowało również atrakcje i zabawy plastyczne dla młodych czytelników.

Półmaraton w Brnie – wizyta była okazją do omówienia bieżącej współpracy z Brnem, a także zapoznania się ze sposobem organizacji biegu.

VIII Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu – impreza ta jest cyklicznie organizowana w Poznaniu. Jej celem  jest prezentacja kultury, dziedzictwa i współczesności Czech, a zwłaszcza Brna i Moraw oraz historycznych więzi między Czechami a Polską, a także ponad 50-letniej współpracy partnerskiej między Poznaniem i Brnem. Zorganizowano szereg wydarzeń kulturalnych i naukowych dla różnych grup odbiorców. W związku z wydarzeniem Poznań odwiedziła oficjalna delegacja Brna, która wzięła udział w programie dodatkowym, poświęconym ochronie zabytków w Poznaniu i polityce kulturalnej.

Charków (Ukraina)

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu – w ramach targów delegacja z Charkowa zaprezentowała atrakcje turystyczne swojego miasta.

Maraton Poznański – delegacja z Charkowa wzięła udział w poznańskim maratonie oraz zapoznanła się z organizacją wydarzenia sportowego w Poznaniu i funkcjonowaniem miasta.

Gyor (Węgry)

XVIII Poznańskie Targi Książki Pegazik – delegacja miasta partnerskiego Gyor wzięła udział w targach i zaprezentowała wybór węgierskich książek dla dzieci i młodzieży. Miasto Gyor zaplanowało również atrakcje i zabawy plastyczne dla młodych czytelników.

Dzień Przyjaźni Polsko- Węgierskiej – podczas polsko- węgierskiej Konferencji Miast Partnerskich w Veszprém zaprezentowane zostały doświadczenia i wspólne projekty miast: Budapeszt, Miskolc, Tarnów, Łódź, Pecs, Kielce, w zakresie kultury i smart city. Wystąpili również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Konferencja była jednocześnie okazją do rozmów o przyszłych projektach z partnerskim miastem Poznania – Győr.

Międzynarodowe Targi i Wystawa Książek w Győr –  podczas targów zaprezentowano książki przekazane nieodpłatnie przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, Wydawnictwo Media Rodzina i Wydawnictwo Zakamarki. Przedstawiciele Poznania uczestniczyli także w koncercie galowym w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej w synagodze w Győr. Poznańska delegacja spotkała się też z przedstawicielami mniejszości polskiej w Győr.

Hanower (Niemcy)

Wizyta przedstawicieli Hanoweru w Poznaniu –  punktem wizyty delegacji z Hanoweru był udział w meczu żeńskiej piłki ręcznej z Poznania i Hanoweru w celu uczczenia jubileuszu 100-lecia polskiej piłki ręcznej. Do Poznania oprócz delegacji oficjalnej przyjechał także zespół 2-ligowy z Hanoweru. W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się uroczyste spotkanie obu drużyn, trenerów, delegacji oficjalnej oraz działaczy sportowych z przedstawicielani Miasta Poznania.

Kutaisi (Gruzja)

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu – w ramach poznańskich targów delegacja z Kutaisi zaprezentowała atrakcje turystyczne swojego miasta.

Święto Miasta Kutaisi – spotkanie było okazją do omówienia bieżącej współpracy miast z nowymi władzami Kutaisi.

Wizyta przedstawicielki Miasta Kutaisi w Poznaniu – przedstawicielka Miasta Kutaisi gościła w Poznaniu w związku z realizacją projektu pod nazwą “Polacy i Gruzini – dalecy, a jednak bliscy. Polskie i gruzińskie drogi do niepodległości”. W ramach projektu, dofinansowanego przez UMP, odbyła się polsko-gruzińska wymiana szkolna, z udziałem młodzieży i nauczycieli z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu i Georgian American School (Progress) z Kutaisi. Przedstawicielka miasta partnerskiego uczestniczyła także w spotkaniach z reprezentantami Miasta Poznania.

Raanana (Izrael)

Udział Prezydenta Miasta Poznania w 32. Konferencji Prezydentów Miast w Tel Awiwie – wizyta była też okazją do odwiedzenia miasta partnerskiego Raanana i wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania w Raanana środowiska innowacyjnego, licznych startupów i przestrzeni co-workingowych. W programie znalazło się spotkanie z Burmistrzem Raanana oraz wizyty w strefach co-workingowych  oraz m.in. wizyta w kompleksie startupowym HUBANANA, kompleksie Cyberbit i WOPA workspace.

Wizyta studyjna delegacji z Raanana w Poznaniu – celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania miejskich instytucji kultury.

Rennes (Francja)

Warsztaty „Labo Europe” w Rennes – celem warsztatów “Labo Europe” było zidentyfikowanie i udostępnienie szerokiej publiczności innowacyjnych narzędzi, które mogłyby służyć zainteresowaniu mieszkańców miast debatą europejską, ożywieniu dialogu obywatelskiego na temat Europy oraz zwiększeniu partycypacji społecznej. Zadaniem uczestników było stworzenie narzędzi i projektów, które mogłyby być wykorzystywane w działaniach promocyjnych i edukacyjnych. W wyniku warsztatów tworzono 5 projektów: projekt gry komputerowej, projekt gry planszowej, system obserwacji ptaków wędrownych, aplikację na smart fony na mini gry oraz projekt wymiany otwartych danych między miastami, współtworzonych przez mieszkańców.

arch. UMP
Shenzhen (Chiny)

Spotkanie z delegacją Miasta Shenzhen na temat ochrony zabytków – podczas wizyty goście z Chin zapoznali się z pełnym zakresem zadań związanych z ochroną zabytków oraz dziedzictwa kulturowego na terenie miasta.

arch. UMP

Kontakty pozapartnerskie

Kijów (Ukraina)

Wizyta przedstwicieli Miasta Kijowa w Poznaniu –  goście z Ukrainy zapoznali się z zagadnieniami związanymi z gospodarką nieruchomościami w Poznaniu oraz funkcjonowaniem GEOPOZ-u. Wizyta studyjna delegacji z Kijowa składała się z przedstawicieli wydziałów: finansowego, gospodarki i inwestycji, kontroli finansowej i audytu oraz komisji budżetowej Rady Miasta. Podczas pobytu goście spotykali się ze specjalistami z UMP poznając dobre praktyki stosowane w poznaniu.

Bilbao (Hiszpania)

Światowe Forum Ekonomii Społecznej w Bilbao – przedstawicielki UMP uczestniczyły w wydarzeniu, które zgromadziło specjalistów z branży z całego świata i było okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z wieloma dobrymi praktykami stosowanymi przez miasta i organizacje. Wizyta była również okazją do spotkania w Urzędzie Miasta Bilbao oraz wysłuchania prezentacji na temat rozwoju Bilbao.

Takasaki (Japonia)

Wizyta przedstawicieli miasta Takasaki w Poznaniu – do Poznania przyjechali przedstawiciele Fundacji Takasaki i Takasaki Arena. O możliwościach współpracy goście rozmawiali z przedstawicielami UMP, a także Teatru Muzycznego i Chóru Kameralnego UAM. Omówiono m.in.stan przygotowań do koncertu chóru z Takasaki.

Koncert Chóru Takasaki pn. Beethoven’s Symphony No 9 Chorus Group of Takasaki – w Auli Nova Akademi Muzycznej w Poznaniu odbył się wspólny koncert chóru z Takasaky oraz Chóru Kameralnego UAM. Zorganizowano również sportkanie artystów z przedstawicielami Miasta Poznania.

arch. UMP

Wizyta przedstawicieli Miasta Takasaki w Poznaniu –  celem wizyty był udział przedstawicieli miasta w poznańskim maratonie. Dla gości była to również okazja do zapoznania się z organizacją wydarzenia sportowego w Poznaniu oraz funkcjonowaniem miasta.

Koncert „CHOP(IN) POZnan”

Koncert otworzył nowy cykl współorganizowany przez UMP i Teatr Muzyczny w Poznaniu. Celem cyklu jest popularyzowanie wiedzy na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina oraz podkreślenie jego związków z Poznaniem i Wielkopolską, a także promowanie dzieł Chopina wśród międzynarodowej publiczności przebywającej na terenie Poznania i Wielkopolski. Cykl koncertów kierowany był szczególnie do studentów z różnych krajów Europy i świata, którzy wybrali Poznań, by się tu kształcić. Ważnym celem organizacji cyklu koncertów jest integracja międzynarodowego środowiska akademickiego w Poznaniu.

Brema (Niemcy)

W Urzędzie Miasta Poznania miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Landu Brema. Celem wizyty było zapoznanie się z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stoi nasze miasto.  W trakcie wizyty poruszono takie tematy, jak: strategia rozwoju Poznania, rewitalizacja przestrzeni miejskich w kontekście nowych regulacji dotyczących planowania przestrzennego (m.in. „blokowiska”), rozwój Poznania jako metropolii, czy plany zagospodarowania przestrzennego.

Konferencja w ramach projektu Gen-Y City

W kwietniu 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt „Gen-Y City. Get into the swing of the city!” realizowany w ramach programu URBACT III, którego Miasto Poznań było liderem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sekretariatu URBACT, eksperci oraz wszyscy partnerzy projektu:

 • Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell – Hiszpania,
 • Bolonia – Włochy,
 • Coimbra – Portugalia,
 • Dyneburg – Łotwa,
 • Genua – Włochy,
 • Granada – Hiszpania,
 • Kłajpeda – Litwa,
 • Kristiansand – Norwegia,
 • Nantes – Francja,
 • Toruń – Polska,
 • Wolverhampton – Wielka Brytania.

Miasto Poznań zaprosiło uczestników konferencji do podzielenia się doświadczeniami i efektami działań. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach kreatywnych prowadzonych przez przedstawicieli pokolenia Y. Uczestnicy konferencji zaprezentowali także dobre praktyki wypracowane przez każdego z partnerów projektu, których wdrożenie przyczyni się do tworzenia w miastach przyjaznych warunków dla młodych, kreatywnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych osób.

arch. UMP
Projekt Gen-Y City na Festiwalu Miejskim w Lizbonie

Festiwal Miejski w Lizbonie to element kończący projekt Gen-Y City w ramach programu URBACT, którego Poznań był liderem oraz okazja do zaprezentowania jego wyników. Festiwal obejmował sesję dotyczącą tworzenia miasta przyjaznego dla ludzi młodych, a także na temat przyszłości współpracy europejskiej.

Spotkanie sieci transeferu URBACT w Talinnie

Było to spotkanie miast, które należą do sieci WetrEIN zajmującej się poprawą jakości nauczania w mieście poprzez zaangażowanie wielu podmiotów. Dla Poznania jest to spotkanie przygotowujące przed przystąpieniem do sieci.

Miasta partnerskie Poznania
Miasto, kraj Dokument, data podpisania Zakres współpracy
Brno, Czechy Umowa o współpracy,   16.09.1966 r. Kultura, sport, administracja, gospodarka
Jyväskylä, Finlandia Umowa o współpracy, 30.06.1979 r. Gospodarka komunalna, budownictwo, urbanistyka i architektura, kultura, sport, turystyka, nauka i oświata
Hanower, Niemcy Ramowe porozumienie o współpracy, 29.10.1979 r. Kultura, sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, opieka i pomoc społeczna, komunikacja, transport, ochrona środowiska
Toledo, USA Wspólna Deklaracja Siostrzanych Miast,6.04.1991 r. Edukacja, nauka, wymiana młodzieży w ramach International Youth Academy
Pozuelo de Alarçón,Hiszpania Umowa o przyjaźni i współpracy, 9.10.1992 r. Kultura, nauka i szkolnictwo, działalność samorządowa, środowisko
Assen, Holandia Deklaracja intencji współpracy, 22.10.1992 r. Edukacja, nauka, sport, opieka zdrowotna, kultura, współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne
Shenzhen, Chiny Porozumienie o nawiązaniu stosunków miast zaprzyjaźnionych, 30.07.1993 r. Gospodarka, handel, nauka i technika, kultura, oświata, ochrona zdrowia i lecznictwo
Nottinghamshire, Wielka Brytania Karta o partnerstwie, 23.09.1994 r. Popieranie związków między uczelniami, edukacja gospodarcza i szkolenia, promocja turystyki, urbanistyka, doinwestowanie i ochrona istniejącego przemysłu, rozwój więzi gospodarczych, usługi socjalne, zagadnienia transportowe, ochrona energii
Nablus, Palestyna Umowa o współpracy, 22.05.1997 r. Kultura, nauka i technika, edukacja, sport i turystyka, opieka zdrowotna, gospodarka, przemysł, handel, ochrona środowiska, infrastruktura i urbanistyka
Rennes, Francja Umowa o współpracy, 4.04.1998 r. Sektor zdrowia i socjalny, gospodarka komunalna, współpraca międzyszkolna, uniwersytecka, kulturalna, gospodarcza oraz między mieszkańcami
Charków, Ukraina Porozumienie o współpracy, 24.09.1998 r. Gospodarka komunalna, międzynarodowe targi, zdrowie i opieka społeczna, sport, nauka, kultura
Győr, Węgry Umowa o partnerstwie, 31.01.2008 r. Kultura, sport, edukacja, działalność samorządowa
Kutaisi, Gruzja Porozumienie o współpracy,       6.07.2009 r. Nauka, kultura, sport, realizacja wspólnych projektów wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Unię Europejską, korzystanie z doświadczeń w pozyskiwaniu środków pomocowych, zarządzanie miastem
Ra’anana, Izrael Umowa o współpracy, 21.06.2010 r. Zarządzanie miastem, kultura, oświata, nauka, gospodarka, turystyka, sport, ochrona zdrowia mieszkańców, ochrona środowiska, współpraca organizacji pozarządowych, kontakty między społecznościami miast
Miasto Metropolitalne Bolonia, Włochy Umowa o współpracy,   5.12.2017 r. Gospodarka, innowacyjność, zarządzanie miastem, turystyka i sport, kultura, nauka i oświata, polityka społeczna, ochrona środowiska i energii.
źródło: UMP