W 2018 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu skierowanego do seniorów „Poznań Viva Senior”.

W 2018 r. pakiet usług w ramach „Poznań Viva Senior” obejmował m.in. projekty skierowane do starszych mieszkańców Poznania:

 • Karta Seniora – Poznańska Złota Karta upoważniająca do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy oświatowych, jak i prywatnych firm. Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. r. życia oraz wskazały Poznań jako swoje miejsce zamieszkania w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych. W 2018 r. wydano 17,6 tys. kart i pozyskano ponad 100 partnerów oferujących zniżki i ulgi,
 • Złota Rączka dla seniora – skierowany w szczególności do starszych osób samotnych, o niskich dochodach, z niepełnosprawnościami i długotrwale chorych. Działania realizowane w ramach projektu to drobne naprawy domowe (np. zepsute zamki, gniazdka elektryczne, cieknące krany, czy zapchane odpływy) niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień i dużych nakładów finansowych, które nie są świadczone w ramach innych umów oraz nie wymagają natychmiastowej interwencji. Program skierowany jest do osób w wieku od 65 lat, zwłaszcza samotnych. W 2018 r. wykonano 1,9 tys. takich usług,
 • Taksówka dla seniora – obejmuje bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się transportem publicznym. Projekt adresowany jest do osób w wieku co najmniej 70 lat, samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale przewlekle chorymi). Głównym celem projektu jest ułatwienie bezpośrednich (osobistych) kontaktów z urzędami publicznymi, specjalistycznymi placówkami medycznymi oraz umożliwienie odwiedzin miejsca pochówku osób bliskich. W 2018 r. wykonano ponad 9 tys.  kursów,
 • Mobilne usługi kosmetyczne obejmujące pielęgnację paznokci stóp seniorów w wieku 80 i więcej lat, którzy są osobami samotnymi, z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale chorymi. Usługa obejmuje m. in. ułatwienie dostępu do bezpłatnego zabiegu kosmetycznego polegającego na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp. W 2018 r. z usług skorzystały 222 osoby (540 usług),
 • Pudełko życia – projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie z wyboru. Ma on na celu ułatwienie dostępu służbom medycznym do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia, w tym przebytych operacjach i zabiegach, przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających oraz informację, komu przekazać klucz do domu i zawiadomić w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się w półce na drzwiach lodówki. W zestawie znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca ratowników medycznych, gdzie mogą znaleźć informację o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach. W 2018 r. wydano 7,8 tys. pudełek,
 • Książka dla Seniora. W ramach usługi seniorzy powyżej 60 r. życia mogą wypożyczać książki, audiobooki i filmy. Usługa skierowana jest do osób po 60 r. życia, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni. W 2018 r. z oferty korzystało 65 czytelników, którzy wypożyczyli 1 137 książek i 60 audiobooków,
 • Poznańska opaska medyczna – pilotażowy projekt mający na celu usprawnienie niesienia pomocy seniorom w stanach zagrożenia życia i zdrowia, zawierający informacje kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej (przebyte lub aktualne choroby, informacje o przyjmowanych lekach, alergie oraz dane kontaktowe do bliskiej osoby),
 • Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku powyżej 70 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowedniego sprzętu. W 2018 r. podpisano 78 umów na wypożyczenie sprzętu.

Ponadto w 2018 r. do seniorów kierowane były zadania realizowane w ramach profilaktyki i promocji zdrowia, takie jak:

 • Bezpłatne zabiegi usunięcia zaćmy dla seniorów z Poznania” – na podstawie umowy zawartej z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia, Miasto Poznań opłacało mieszkańców Poznania w wieku od 70 lat,  zapisanym w kolejce oczekujących w Szpitalu Miejskim, świadczenia gwarantowane z zakresu okulistyki (planowe zabiegi usunięcia zaćmy w warunkach szpitalnych). Oprócz samych zabiegów usunięcia zaćmy, Miasto pokryło także koszty specjalistycznej porady kontrolnej po zabiegu, 90 seniorów z kolejki oczekujących na zabieg w Szpitalu miało wykonany ten zabieg w terminie znacznie krótszym niż wynikający z listy oczekujących na NFZ. Miasto przeznaczyło na to zadanie ponad 237 tys. zł. W 2018 r. 90 osób poddano zabiegowi usunięcia zaćmy,
 • Bezpłatna rehabilitacja 65+” – osoby w wieku powyżej 65 lat mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Mogileńskiej 42. W 2018 r. Miasto wykupiło świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych. W ramach świadczeń wykonywana była kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące. Miasto przeznaczyło na to zadanie 200 tys. zł. W 2018 r. ze świadczeń skorzystało 85 osób, u którym wykonano 12,8 tys. zabiegów.

W 2018 r. kontynuowano realizację pilotażowego projektu “Pomysł na wielkopolską innowację społeczną. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Projekt zakłada wdrażanie i testowanie 10 rożnych innowacyjnych usług dla seniorów, przygotowanych przy współpracy z osobami starszymi. Usługi te obejmują m. in. tworzenie modeli postępowań w zakresie: adaptacji osób starszych do życia w domu pomocy społecznej poprzez aranżację pokoju na wzór wspomnień domu rodzinnego i organizację warsztatów, współpracy z wolontariuszami, w tym budowania relacji z podopiecznymi DPS, przebywania zwierząt w domu pomocy społecznej, kompleksowej reedukacji kierowców w wieku senioralnym, określenia standardów postępowania szpitalnego dla osób po udarze, czy zaangażowania nieprofesjonalnych asystentów w proces terapii neurologopedycznej osób z afazją. Projekt przewiduje także powstanie konkretnych produktów, np.: specjalistycznych kołder dla osób starszych z demencją, czy służących jako oparcie słupków na przystankach transportu publicznego.

Dla poznańskich seniorów i rodzin organizowane są cykliczne i jednorazowe wydarzenia integracyjne i aktywizacyjne. W 2018 r. zorganizowano m.in.:

 • we wrześniu „Potańcówkę Na Wolnym” dla seniorów. W rytm muzyki z lat 60, 70, 80-tych bawiło się ponad 400 seniorów z Poznania. Zabawie towarzyszyły konkursy i quizy,
 • jesienią poznańscy seniorzy mieli okazję zobaczyć „Rodzinę Addamsów” (2 spektakle)  oraz „Zakonnicę w przebraniu” w Teatrze Muzycznym. Były to spektakle dedykowane tylko najstarszym mieszkańcom miasta;
 • 20 grudnia Prezydent Miasta Poznania zaprosił poznańskich seniorów na Koncerty Kolędowe do Teatru Muzycznego. Odbyły się 2 koncerty, w których udział wzięło ponad 800 seniorów.