Szkolnictwo wyższe

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. w Poznaniu w 24 szkołach wyższych studiowało 112 tys. osób. Szkoły wyższe Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju, z 24 szkołami wyższymi, z tego 8 uczelniami publicznymi i 16 niepublicznymi (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje ok. 112 tys. osób, w tym blisko 74 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych.  Prawie 80% studentów […]

Read More…

Inwestycje i modernizacje w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

arch. UMP   W 2017 r. kontynuowano realizację inwestycji w poznańskiej oświacie, których celem była poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży. Inwestycje obejmowały budowę nowych obiektów oraz modernizację budynków oświatowych i sal lekcyjnych, a także zakupy wyposażenia szkolnego oraz placów zabaw i boisk. Inwestycje oświatowe Największe inwestycje w placówkach oświatowych prowadzone w 2017 r. w Poznaniu to: budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa, koszt ponad 28 mln […]

Read More…

Efektywność nauczania

arch. UMP Efektywność nauczania w poznańskich szkołach mierzona wynikami egzaminów końcowych nie odbiega od średniej krajowej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego W 2017 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło ponad 4,2 tys. uczniów, którzy uzyskali średni wynik 65,03 pkt., w tym: język polski – 71,12 pkt. matematyka – 53,44 pkt. przedmioty przyrodnicze – 58,08 pkt. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 […]

Read More…

Reforma oświaty w Poznaniu

arch. UMP   W 2017 r. trwały działania celem dostosowania istniejącego systemu do nowych wytycznych wynikających z nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zmiany w poznańskiej oświacie Przyjęta przez rząd reforma oświaty spowodowała, że od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie poznańskich szkół rozpoczęli naukę na nowych zasadach. Głównymi zmianami są: utworzenie 8-letniej szkoły podstawowej (zamiast 6-letniej) zlikwidowanie gimnazjów (będą stopniowo wygaszane począwszy od roku szkolnego 2017/2018) wydłużenie o rok […]

Read More…

Szkolnictwo na różnych szczeblach

arch. UMP, fot. D. Tryba   Rok szkolny 2016/2017 był ostatnim rokiem przed wprowadzeniem reformy oświaty. Szkoły podstawowe i gimnazjalne W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonowało w Poznaniu: 116 szkół podstawowych, w których, w systemie 6-klasowym, uczyło się łącznie 32,3 tys. uczniów. W ciągu roku odnotowano spadek liczby uczniów o 2,4 tys. osób. Większość szkół podstawowych prowadzona była przez Miasto Poznań (84) 86 gimnazjów, w których naukę pobierało […]

Read More…