Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Administracja
Rada Miasta Poznania
Liczba radnych ogółem, z tego: 37 37 100,0
kobiet 13 13 100,0
mężczyzn 23 24 104,3
Radni wg wieku
25-29 lat 4 3 75,0
30-39 lat 10 12 120,0
40-59 lat 18 16 88,9
60 lat i więcej 4 6 150,0
Radni wg wykształcenia
wyższe 37 brak danych x
Decyzje administracyjne
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 389,2 491,9 126,4
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 204 301,8 147,9
Wydział Finansowy 165 170,4 103,3
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 7,2 7 97,2
Wydział Urbanistyki i Architektury 6,6 7,7 116,7
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez: 180,3 174,4 96,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 88,3 80,6 91,3
Poznańskie Centrum Świadczeń 82,8 83,4 100,7
Zatrudnienie i komputeryzacja w Urzędzie Miasta Poznania
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem: 1 709 1 736 101,6
wyższym 1 461 1 502 102,8
Liczba stanowisk komputerowych 2 646 2 680 101,3
Miejskie jednostki organizacyjne (mjo)
Liczba mjo ogółem, z tego: 322 313 97,2
jednostek budżetowych 295 286 96,9
zakładów budżetowych 4 4 100,0
instytucji kultury 15 15 100,0
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 4 4 100,0
jednostek administracji zespolonej 4 4 100,0
Źródło: UMP