W 2021 r. Miasto Poznań dofinansowało 308 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych projektów wyniosła ponad 12,4 mln zł.

W 2021 r. Miasto Poznań w ramach małych grantów i dotacji konkursowych dofinansowało odpowiednio 78 i 230 projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in.: 

 • „Via Activa – Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne”;
 • Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o.;
 • Fundacja Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu;
 • Fundacja Art-on;
 • Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA;
 • Fundacja Dom Autysty;
 • Fundacja Fabryka Sztuki;
 • Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza;
 • Fundacja GRANDA;
 • Fundacja Made In Art;
 • Fundacja Malta;
 • Fundacja Mały Dom Kultury;
 • Fundacja Na Marginesie;
 • Fundacja na Rzecz Ludzi Osamotnionych „Srebrne lata”;
 • Fundacja Performat;
 • Fundacja Przy Plantach;
 • Fundacja Spotkanie i Tworzenie;
 • Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu;
 • Fundacja Wózkowicze;
 • Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji;
 • Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury „PTAAAK”;
 • Ratajskie centrum kultury;
 • Stowarzyszenie Artystyczne „Usta Usta”;
 • Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw;
 • Stowarzyszenie Grupa Stonewall;
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych „Blue Note”;
 • Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna;
 • Stowarzyszenie Marcelin Art.;
 • Stowarzyszenie Scena Robocza;
 • Stowarzyszenie Senioralne Centrum Aktywności Twórczej;
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina”;
 • Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna;
 • Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR”;
 • Stowarzyszenie Twórcownia;
 • Światowa Izba Lordów Romskich;
 • Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.

Większość przeprowadzonych w 2021 r. działań skierowana była do szerokiego grona odbiorców. Należały do nich m.in.:

 • festiwale: Enter Festival 2021, Malta Festival Poznań 2021, Poznań Design Festiwal, Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 2021, Short Waves Festival 2021, XIV Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” 2021;
 • konkursy: Blue Note Poznań Competition 2021, Poznań – chóralna stolica Polski, XVIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna;
 • koncerty: #SPEAKINGCONCERTS – 2021;
 • spektakl połączony z warsztatami: „Święto Wiosny: Preludium” w Auli Artis;
 • inne formy aktywizacji kulturowej: AKTYWATOR, kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury, Działalność Republiki Sztuki Tłusta Langusta w sezonie 2021.

Wśród przedsięwzięć dedykowanych rodzinom, dzieciom i młodzieży w 2021 r. znalazły się m.in.:

 • festiwale: µHIATUS (mikroHiatus) – muzyczny festiwal dla najmłodszych, XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2021;
 • koncerty: Zima w słowach i dźwiękach – koncert muzyki klasycznej i wspólne śpiewanie kolęd;
 • konkursy: XVIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna;
 • spektakle: „To tylko promil wszystkich dzieci”, „Bajki robotów”;
 • warsztaty: „Śpiewaj z mamą, śpiewaj z tatą, z babcią, dziadkiem, z siostrą, bratem”, NIE BOJĘ SIĘ MUZYKI – edycja familijna, Roztańczone Rodziny 2021, działalność świetlicy osiedlowej LOKAL;
 • inne formy aktywizacji kulturowej: Nasz Kraj Nie Na Niby – projekt artystyczny, PODZIAŁAJKI – kultura dla dzieci online, POŚRODKU MIASTA 2021;
Grafika promocyjna awangardowego festiwalu dla najmłodszych µHIATUS (mikro Hiatus)

Plakat promujący awangardowy festiwal dla najmłodszych mikro Hiatus, który odbył sie w Poznaniu w październiku 2021 r.

arch. CK Zamek

W 2021 r. oferta kulturalna skierowana do osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmowała:

 • festiwal muzyki i tańca – XV Światowe Spotkania z Kulturą Romską;
 • koncerty: Koncert Świąteczny – Niech stanie się Światło, Świąteczne Koncertowanie;
 • warsztaty: Galeria Dom – edukacja artystyczna i włączenie społeczne osób z autyzmem, Scena Interwencje, Up&Down – II edycja zajęć tanecznych dla dzieci z zespołem Downa, Twórczość w codzienności – cykl warsztatów kulturalno-socjalizujących dla osób z doświadczeniem bezdomności;
 • inne inicjatywy integrujące i włączające: Panorama dźwiękowa poznańskiego Łazarza, POŚRODKU MIASTA 2021 interdyscyplinarny projekt integrujący społeczności, działalność Queer’owego Domu Kultury.

Natomiast seniorom dedykowano przede wszystkim:

 • koncerty: Koncert Świąteczny – Świąteczne Koncertowanie;
 • warsztaty: IV edycja Bliżej kultury, bliżej siebie, Poznańskie Muzykalia;
 • inne formy aktywizacji kulturowej: „B17 – trybuna kultury. Marcelińskie spotkania z kulturą na stadionie Miejskim w Poznaniu” (edycje 8 i 9), działalność klubu seniora – Jesienna Rezydencja, POŚRODKU MIASTA 2021, Sąsiedzkie Planty.

Oferta kulturalna przygotowana przez organizacje pozarządowe promowała także Poznań na arenie międzynarodowej, krajowej i regionalnej. W 2021 r. zorganizowano:

 • 6 wydarzeń o zasięgu międzynarodowym:
  • VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna (Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna);
  • Enter Festival 2021 (Fundacja „Europejskie Forum Sztuki”);
  • XIV Festiwal Kultury „Ukraińska Wiosna” 2021 (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina”);
  • Poznań Design Festiwal (Fundacja Made In Art);
  • spektakl „Święto Wiosny: Preludium” w Auli Artis i przeprowadzenie warsztatów ruchowych dla lokalnej społeczności (Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu);
 • 7 wydarzeń o zasięgu krajowym i regionalnym:
  • #SPEAKINGCONCERTS – 2021 (Fundacja Fabryka Sztuki);
  • Poznań – chóralna stolica Polski (Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza);
  • Blue Note Poznań Competition 2021 (Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych „Blue Note”);
  • Malta Festival Poznań 2021 (Fundacja Malta);
  • Short Waves Festival 2021 (Fundacja Ad Arte);
  • Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 2021 (Fundacja GRANDA);
  • Studio Otwarte (Fundacja Art Fidelis).
Blue Note Poznań Competition 2021

grafika Poznań Blue Note Competition 2021

arch. UMP