Na koniec 2019 r. liczba kart PEKA będących nośnikiem opłat za przejazdy wyniosła 653,7 tys.

Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM).

Realizując porozumienia międzygminne, ZTM odpowiada za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, organizacując usługę transportową łączącą strefę podmiejską z Poznaniem.

Porozumienia międzygminne w zakresie organizacji przez Miasto Poznań lokalnego transportu zbiorowego zawarte zostały z 19 gminami:

 • Gmina Czerwonak
 • Gmina Dopiewo
 • Gmina Komorniki
 • Miasto i Gmina Kórnik
arch. ZTM
 • Miasto Luboń
 • Gmina Mosina
 • Miasto i Gmina Murowana Goślina
 • Miasto i Gmina Pobiedziska
 • Miasto Puszczykowo
 • Gmina Rokietnica
 • Gmina Suchy Las
arch. ZTM
 • Miasto i Gmina Swarzędz
 • Miasto i Gmina Szamotuły
 • Gmina Tarnowo Podgórne
 • Gmina Duszniki
 • Gmina Kaźmierz
 • Gmina Kleszczewo
 • Miasto i Gmina Kostrzyn
 • Gmina Zaniemyśl

Funkcję kluczowego operatora świadczącego usługi w zakresie przewozów autobusowych i tramwajowych na terenie Poznania w 2019 r. pełniło na zlecenie ZTM Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (MPK). Pozostali operatorzy, obsługujący linie podmiejskie w ramach zawartych porozumień międzygminnych to:

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA)

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna jest elektronicznym narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego systemu informatycznego.

Umożliwia ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, a tym samym ułatwienie korzystania z transportu zbiorowego oraz zwiększenie jego dostępności.

Na koniec 2019 r. liczba kart PEKA będących nośnikiem opłat za przejazdy wyniosła 653,7 tys.


arch. UMP


Dostępne funkcjonalności karty PEKA to:

 • bilet okresowy, sieciowy i trasowany
 • tPortmonetka – opłacanie przejazdów miejskiego transportu zbiorowego (bilet jednorazowy) oraz parkowania w SPP
 • możliwość doładowania przez internet
 • identyfikator cyfrowy
 • karta biblioteczna w Bibliotece Raczyńskich
 • niekwalifikowany podpis elektroniczny
 • wirtualny monitor
 • możliwość korzystania z roweru miejskiego
 • opłacanie parkingu Park&Ride
 • aplikacja MOPR – wgrywanie danych o liczbie posiłków na kartę i możliwość korzystania z nich w barach Społem

System PEKA umożliwia wprowadzenie bardziej elastycznej oferty biletów. Najkrótszym okresem obowiązywania biletów sieciowych oraz trasowanych jest 14 dni. Każda osoba podróżująca ma możliwość dopasowania do własnych potrzeb okres ważności biletu – do 366 dni dla biletów sieciowych i do 90 dni dla biletów trasowanych.

Atrakcyjny cenowo Bilet Metropolitalny to oferta specjalna dla osób, które mieszkają i odprowadzają podatek dochodowy w Poznaniu lub gminie objętej porozumieniem międzygminnym.

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 258 punkty sprzedaży biletów oraz 90 biletomatów stacjonarnych dostosowanych do obsługi systemu.


arch. UMP


Liczba sprzedanych biletów w transporcie publicznym w 2019 r. wyniosła 17,4 mln.

W związku z integracją transportu publicznego z gminami Kórnik i Zaniemyśl od sierpnia 2019 r. wprowadzona została czwarta strefa biletowa – strefa D, a wraz z nią nowa taryfa biletowa. Strefa D objęła miejscowości znajdujące się na terenie gminy Zaniemyśl: Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Łękno i Zaniemyśl.

W sprzedaży znalazły się nowe bilety okresowe, w tym nowe rodzaje biletów na sieć na strefy: A+B+C+D, B+C+D, C+D oraz D. Z dniem 1 sierpnia 2019 r. ze sprzedaży wycofano:

 • bilety na 10 minut na strefę A+B+C, wprowadzając bilet 10 min na strefę A+B+C+D w cenie 3 zł
 • bilety na 40 minut na strefę A+B+C, wprowadzając bilet 45 min na strefę A+B+C+D w cenie 5 zł
 • bilety 48- i 72-godzinne

Modernizacja taboru transportu publicznego

Tabor tramwajowy MPK Poznań Sp. z o.o.

W 2019 r. wprowadzono do eksploatacji 50 niskopodłogowych pojazdów typu Moderus Gamma, w tym 30 pojazdów jednokierunkowych i 20  dwukierunkowych. Wycofano z eksploatacji łącznie 54 wagony (22 szt. typu 105N, 1 szt. typu MF02 oraz 31 szt. typu GT8).


arch. UMP

Tabor autobusowy MPK Poznań Sp. z o.o.

W 2019 r. wprowadzono do eksploatacji 15 najnowszych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 Electric. Ponadto zrealizowano dostawę 19 autobusów Solaris Urbino 12. Planowana jest dostawa kolejnych 6 autobusów elektrycznych 12 metrowych (planowo do obsługi wybranych brygad linii nr 163 oraz 190).

Wycofano z eksploatacji najstarsze pojazdy typu Jelcz M125M, Neoplan N4021, MAN NL223 oraz Solaris Urbino.

Stacje ładowania autobusów elektrycznych zostały zlokalizowane na pętlach Sobieskiego, Garbary oraz w zajezdni autobusowej przy ul. Mogileńskiej.

Zakup autobusów z napędem elektrycznym stanowi początek działań polegających na przystosowaniu taboru miejskiego transportu zbiorowego  do wymagań w zakresie zeroemisyjności. W listopadzie 2019 r. projekt znalazł się na 3. miejscu listy rankingowej ogólnopolskiego konkursu na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki czemu w 2021 r. możliwe będzie zakupienie kolejnych 37 autobusów z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą do ich ładowania.


arch. UMP

 

Modernizacja infrastruktury

W 2019 r. realizowano prace budowlano-modernizacyjne oraz projektowe infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, m.in.:

 • przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej (odc. I: ul. Kórnicka – os. Lecha – trwa aktualizacja uzgodnień, kosztorysów dokumentacji projektowej; odc. II: os. Lecha – rondo Żegrze – zrealizowany zakres robót budowlanych; odc. III: rondo Żegrze – ul. Unii Lubelskiej – w trakcie realizacji)
 • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – zakończono etap koncepcyjny oraz opracowano studium wykonalności, uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic – przebudowano pętlę Wilczak i oddano do użytkowania. Rozpoczęto prace rozbiórkowe budynków i prace archeologiczne w Parku Kosynierów połączone z wycinką drzew
 • budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II – opracowana została koncepcja wstępna, która została poddana konsultacjom społecznym. Obecnie opracowywana jest koncepcja końcowa, uwzględniająca uwagi wynikające z procesu konsultacji społecznych oraz opinii miejskich jednostek organizacyjnych
 • budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka – II etap Programu Centrum – zakończono prace projektowe
 • przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. – odebrano dokumentację projektową oraz wydano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD)
 • zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem napędów i układów zwrotnic oraz rejestratorów zdarzeń zwrotnic w lokalizacjach: węzeł Traugutta, rondo Śródka, pętla Górczyn
 • wymiana obwodów wtórnych w stacji prostownikowej Świętojańska
 • modernizacja układu zasilania SN-15 kV stacji prostownikowej rondo Kopernika i Marcelińska
 • wykonanie projektu poprawy pewności zasilania i przebudowy układu połączeń linii kablowych SN-15kV dla stacji prostownikowej Świętojańska wraz z wymianą kabli trakcyjnych – etap II
 • wymiana części kabli trakcyjnych ze stacji Kazimierza Wielkiego i Murawa
 • przebudowa sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych ul. Stawna
 • koncepcja zasilania trasy tramwajowej na Naramowice z Odnawialnych Źródeł Energii
 • przebudowa sieci trakcyjnej, koncepcja wykorzystania budynków na ul. Warszawskiej od ul. Mogileńskiej do pętli Miłostowo
 • przystosowanie stacji prostownikowej Żegrze i układu sieciowego na Górnym Tarasie Rataj (odcinek od os. Lecha do ronda Żegrze) do zdalnego sterownia z Centralnej Dyspozytorni Mocy
 • przebudowa węzła rozjazdowego rondo Śródka i przejazdu Jana Pawła II/Baraniaka
 • budowa przystanków Pusta przy skrzyżowaniu ul. Mogileńskiej i ul. Warszawskiej
 • przebudowa torowiska w ulicach Przełajowa i Pułaskiego – etap I
 • zakup i montaż smarownic torowych
 • budowa Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej – bezpiecznej drogi na przystanek PST Lechicka Poznań Plaza z os. Bolesława Chrobrego
 • projekt przebudowy infrastruktury torowo-sieciowej w ulicach Mielżyńskiego i Fredry
 • budowa przystanku PST Most Teatralny wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • budowa Punktu Nadzoru Ruchu Ogrody i Dębiec – etap I Dębiec
 • projekt przebudowy torowiska w ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej
 • przebudowa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Ściegiennego
 • modernizacja torowiska PST (wymiana szyn pomiędzy ul. Roosevelta i przystankiem Słowiańska)
 • monitoring na dworcu Sobieskiego – prace obejmowały roboty instalacyjne
 • prace zabezpieczające i naprawcze hali dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego
 • wykonanie, zakup wraz z dostawą i montażem 3 wiat przystankowych
 • przebudowa przystanków i platform przystankowych w rejonie m.in. ulic: Szczepankowo, Obornickiej, Morasko, al. Króla Przemysława II, ul. Zakopiańskiej, ul. Chartowo
 • remont nawierzchni pętli autobusowej Wichrowe Wzgórze i odtworzenie nawierzchni bitumicznej
 • utworzenie skweru na przystanku Piaśnicka/Rynek

Usprawnienia transportu publicznego

W 2019 r. zostały zrealizowane usprawnienia dla pojazdów komunikacji zbiorowej:

 • zoptymalizowano programy sygnalizacji świetlnych wraz z systemami detekcji wzdłuż całej trasy linii autobusowej nr 174
 • punktowo odseparowano ruch pojazdów indywidualnych od ruchu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi – Strzelecka (kierunek centrum)
 • zoptymalizowano programy sygnalizacji dla tramwajów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku Bałtyk – Rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego
 • zoptymalizowano program sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głogowska – Hetmańska oraz Hetmańska – Dmowskiego
 • uruchomiono system detekcji VDV (BFG) na skrzyżowaniach ulic Polska – Nowina oraz Dąbrowskiego – Polska w celu poprawy przejezdności autobusów
 • wybudowano śluzy BUS – wiadukt Kosynierów Górczyńskich oraz w rejonie skrzyżowania Ściegiennego/Arciszewskiego
 • wymieniono nawierzchnię zatok autobusowych w ulicach Wiatraczna i Piątkowska
Buspasy

W 2019 r. wyznaczono nowe buspasy ze śluzami na wiadukcie Kosynierów Górczyńskich i w rejonie skrzyżowania ulic Ściegiennego i Arciszewskiego, zwiększając ich długość do 16,93 km.

Buspasy są przeznaczone dla:

 • autobusów
 • taksówek
 • rowerzystów
 • służb komunalnych
 • motocyklistów
 • samochodów, które przewożą minimum 3 osoby

Podobne rozwiązanie stosowane jest już w wielu miastach w Europie. Dzięki temu osoby jadące do pracy z jednego kierunku zamiast trzema lub czterema samochodami przemieszczają się jednym. Wpływa to na zmniejszenie liczby samochodów na ulicach oraz korków.


Długość buspasów w największych miastach Polski
w km 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2013 w %
Poznań 6 6,7 6,9 9 15,3 15,8 263,3
Kraków 23,7 23,7 25,2 26,8 27,9 28,6 120,7
Łódź 10,7 18,9 18,9 25 25,6 24,7 230,8
Warszawa 48,0 48,0 48,0 48,5 66,0 67,1 139,8
Wrocław 21,5 21,5 21,5 25,3 26,5 27,8 129,3
Źródło: GUS
Europejskie projekty transportowe

Miasto Poznań uczestniczyło w unijnych projektach:

 • LAirA CE1074 – Landside Airports Accessibility (Dostępność Lotnisk) – mającym na celu dostępność transportu multimodalnego w obszarze lotnisk na terenie Europy Środkowej
 • SULPiTER CE 222 – Sustainable Urban Logistics Planning To Enhance Regional freight transport (Planowanie Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla regionalnego wzmocnienia transportu towarów)

Projekt LAirA był realizowany w ramach funduszu Interreg Central Europe. Celem projektu była optymalizacja istniejącego układu transportowego poprawiającego dostępność do Lotniska Ławica w miejskim obszarze funkcjonalnym, w sposób pozwalający na obniżenie emisji zanieczyszczeń.

Celem projektu była optymalizacja istniejącego układu transportowego poprawiającego dostępność do Lotniska Ławica w MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny), w sposób pozwalający na obniżenie emisji zanieczyszczeń. Spośród proponowanych rozwiązań warto podkreślić m.in. punkty styku lotnictwo – kolej, elektryczny PTZ, ITS, czy aplikacje pozwalające na planowanie niskoemisyjnej podróży. Wartość dodana projektu LAirA polega na wspólnym opracowywaniu międzynarodowego podejścia do strategii na rzecz niskoemisyjnego transportu oraz lokalnym wdrażaniu rozwiązań dla poprawy regionów Europy Centralnej.

W ramach projektu zrealizowano:

 • przegląd istniejących dokumentów strategicznych poświęconych zagadnieniu dostępności lotniska oraz analizę systemu transportowego
 • ankietę wśród osób pracujących na lotnisku i korzystających z niego
 • kampanię informacyjną wśród pracowniczek i pracowników Ławicy
 • opracowanie lokalnej strategii, w której zawarto wytyczne dla portu lotniczego Poznań Ławica w zakresie niskoemisyjnej dostępności lądowej – jej elementy zostaną zawarte w Polityce Mobilności i Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania, których przyjęcie planowane jest pod koniec 2020 r.

Projekt SULPITER był realizowany w ramach funduszu Interreg Central Europe. Dotyczył planowania zrównoważonej logistyki dla miast i regionów. Realizacja projektu była zadaniem wskazanym w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań.

Głównymi założeniami projektu były:

 • zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w logistyce miejskiej
 • poprawa umiejętności planowania i modelowania transportu towarowego
 • współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w ramach koncepcji Freight Quality Partnership

W ramach projektu opracowano Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla Poznańskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla transportu towarowego – jego elementy zostaną zawarte w Polityce Mobilności i Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania, której przyjęcie planowane jest pod koniec 2020 r.

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania

W 2019 r. podjęto pracę nad opracowaniem dokumentu Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

Podstawą działań była Uchwała nr X/141/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania kompleksowej Polityki Mobilności. W tym celu w sierpniu 2019 r. Zarządzeniem nr 661/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 sierpnia 2019 r. powołano Zespół do spraw opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania.

Zlecono wykonanie opracowania dotyczącego diagnozy stanu realizacji i aktualności dokumentu Polityki Transportowej Poznania przyjętej uchwałą nr XXIII/269/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999 r. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca przeprowadził całościową ocenę realizacji celów i kierunków rozwoju polityki transportowej, jak i dokonał całościowej oceny jej aktualności pod kątem obecnie istniejących uwarunkowań prawnych i faktycznych (w tym w szczególności istniejącego stanu polityki transportowej w Poznaniu), założeń, kierunków rozwoju oraz dokumentów naukowych, badawczych oraz prawnych. Na tej podstawie opracowany został projekt dokumentu, który podlegał zmianom w toku prac zespołu. W 2019 r. zawarto umowę z ekspertkami i ekspertami zewnętrznymi, którzy podjęli się zaopiniowania projektu dokumentu, tj. z psychologiem transportu oraz z inżynierem transportu. Planowane zakończenie prac ma nastąpić w grudniu 2020 r. jako przyjęcie dokumentu Uchwałą Rady Miasta Poznania.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Równolegle do prowadzonych prac nad Polityką Mobilności Transportowej Miasta Poznania zlecono przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania (SUMP), który stanowi dokument wykonawczy (realizacyjny) dla strategicznego i kierunkowego dokumentu Polityki Mobilności.

W 2019 r. przygotowano, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentu. Umowa pomiędzy Miastem a wykonawcą została zawarta pod koniec listopada 2019 r., co skutkowało zintensyfikowanymi pracami przygotowawczymi nad przeprowadzeniem konsultacji społecznych zaplanowanych na styczeń 2020 r. Zarządzaniem nr 1051/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2019 r. ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.
Kompleksowe Badania Ruchu i Model Ruchu

W latach 2018-2019 wykonano kompleksowe badania ruchu, dzięki którym uzyskano stan istniejący podziału modalnego, a także prognozy ruchu w wielu wariantach.

W oparciu o badania ruchu i zaktualizowany model ruchu powstaje nowy dokument Polityki Mobilności. Zakres prac obejmował:

 • badania ankietowe zachowań komunikacyjnych mieszkanek i mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego (na próbie 2000 gospodarstw domowych)
 • badania ankietowe przedsiębiorstw w celu zbadania ruchu towarowego (wywiady w 500 przedsiębiorstwach)
 • badania ankietowe pasażerów transportu zbiorowego (18 353 wywiadów)
 • badania ankietowe w wybranych szkołach i uczelniach (17 szkół średnich – 2 023 wywiady i 8 uczelni – 671 wywiadów)
 • badania przemieszczeń urządzeń mobilnych
 • badania samochodowego ruchu tranzytowego na podstawie danych z nawigacji samochodowej (system Yanosik)
 • pomiar natężeń ruchu samochodowego na ekranie Warty oraz kordonie powiatowym i miejskim tożsame z pomiarami z 2013 r. (85 punktów)
 • pomiar natężeń na kordonie centralnym
 • pomiar potoków w środkach transportu miejskiego i podmiejskiego (pomiar napełnień 40 punktów)
 • pomiar wsiadań/wysiadań na wybranych dworcach kolejowych i autobusowych (26 dworców kolejowych i 24 dworce i przystanki autobusowe)

Aktualizacja obejmowała strukturę modelu ruchu dla stanu istniejącego i prognoz.

Licznik rowerzystów

Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. przy przystanku pl. Wolności uruchomiono pierwszy w Poznaniu licznik rowerzystek i rowerzystów. W 2019 r. roku zliczył on prawie 365 tys. przejazdów rowerami. Dziennie notuje średnio 468 przejazdów. Najwięcej przejazdów odnotowano w czerwcu – prawie 50 tys.

W 2019 r. Miasto zamontowało kolejne 3 liczniki. Jeden stanął przy ul. Grunwaldzkiej (w pobliżu Wojskowej) i od września do końca 2019 r. naliczył ponad 44 tys. przejazdów rowerami. Najwięcej w październiku – 16,5 tys. W listopadzie liczniki ustawiono także przy Wartostradzie – w pobliżu Przystani Posnania na os. Piastowskim oraz przy parku Stare Koryto Warty. Pierwszy odnotował niespełna 4 tys. przejazdów, a drugi nieco ponad 3 tys.

Licznik rejestruje każdy przejeżdżający w pobliżu rower. Urządzenie za pomocą pętli indukcyjnych zainstalowanych w asfalcie, w automatyczny sposób zlicza rowerzystki i rowerzystów podróżujących w jego obrębie, w obu kierunkach. Pętle posiadają kilka parametrów, dzięki którym rozróżniają pojazd, który właśnie po nich przejechał – są w stanie rozróżnić np. motocykl od roweru.

Licznik z wyglądu przypomina wysoką szafkę wyposażoną w 2 ekrany wyświetlające liczbę osób podróżujących rowerem danego dnia oraz całkowitą liczbę poruszających się rowerem od momentu uruchomienia urządzenia.

Statystyka licznika rowerów 


arch. ZDM
 
ITS (Intelligent Transportation Systems)

Główny obszar wdrożenia systemu ITS ograniczony jest ulicami: Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta.

Podstawowe funkcjonalności systemu ITS Poznań:

 • zarządzanie i monitorowanie ruchu pojazdów transportu publicznego na terenie aglomeracji poznańskiej (poprzez Centrum Zarządzania Transportem Publicznym oraz stanowiska dyspozytorskie na terenie aglomeracji)
 • przyspieszenie czasu przejazdu przez skrzyżowania pojazdów PTZ poprzez uruchomienie „inteligentnej sygnalizacji świetlnej”
 • informowanie pasażerów o „rzeczywistym czasie przyjazdu” pojazdu na przystanek (tablice informacji pasażerskiej)

arch. ZDM


W zakresie ITS:

 • uruchomiono system informacji podróżnych w postaci znaków zmiennej treści (tablice VMS – Variable Message Signs), na których można wskazać informacje o czasach przejazdu, utrudnieniach w ruchu (np. wypadek czy bieg uliczny), informacje o temperaturze, stanie nawierzchni czy stanie powietrza. Tablice mogą wskazać informacje o wolnych miejscach parkingowych w pobliżu. Ponadto system obejmuje również kamery wykrywające groźne zdarzenia
 • wyposażono każdy pojazd MPK w systemy pozycjonowania i radio krótkiego zasięgu wg specyfikacji VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), wykorzystywane przez tablice informacji pasażerskiej oraz system sygnalizacji świetlnej do ustawiania priorytetu dla przejazdu tramwajów i autobusów
 • zainstalowano naprowadzające tablice na parkingi buforowe z wyświetlaną liczbą wolnych miejsc. Projekt został sfinansowany z funduszy UE Infrastruktura i Środowisko. Obecnie takie elementy, jak radio VDV, czy tablice informacji pasażerskiej są wdrażane w innych częściach miasta (poza ITS) przy finansowaniu z budżetów ZDM i ZTM

W systemie funkcjonuje 140 tablic informacji pasażerskiej (TIP) na terenie aglomeracji, w tym 127 w Poznaniu.

Miejsca parkingowe

Udostępnianie informacji o miejscach parkingowych i naprowadzanie na wolne miejsca parkingowe powoduje:

 • mniejszą liczbę samochodów jeżdżących w poszukiwaniu miejsc parkingowych w centrum, co przekłada się na mniejsze zatłoczenie ulic
 • możliwość wcześniejszego zaplanowania podróży do centrum
 • wykorzystywanie udostępnianych danych przez programistów  systemów nawigacyjnych

Informacje dotyczące parkingów wraz z mapą

Przejścia dla pieszych

W 2019 r. zostały doświetlone kolejne przejścia dla pieszych, w celu polepszenia poziomu bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestniczek i uczestników ruchu drogowego. Wykonano prace doświetleniowe m.in.:

 • na ul. Estkowskiego, gdzie ledowe listwy wbudowane w chodnik są zintegrowane z sygnalizacją świetlną i pełnią rolę pomocniczą do sygnalizacji, mającą za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci i osób z dysfunkcją wzroku
 • na ul. Głównej, gdzie zamontowano doświetlenie i aktywne oznakowanie, które są wzbudzane za pośrednictwem kamer termowizyjnych z wykrywaniem kierunku ruchu