Oprócz współpracy z miastami partnerskimi Miasto Poznań nawiązuje też krótko- i długofalowe kontakty z zagranicznymi miastami. Współpraca ta nie wymaga sformalizowania poprzez podpisanie umowy partnerskiej.

Berlin

Otwarcie „ulicznej biblioteki” BiblioboXX przy ul. Za Bramką

W styczniu 2020 r. otwarto oficjalnie „uliczną bibliotekę” – tzw. BiblioboXX przy ul. Za Bramką. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się z udziałem Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Gerry Woop, Sekretarza Stanu Landu Berlin ds. Kultury i Europy. BiblioboXX jest efektem współpracy między Poznaniem a Berlinem realizowanej w ramach inicjatywy „Partnerstwo Odra”. W „ulicznej bibliotece” znaleźć można wiele książek niemieckojęzycznych, publikacji niemieckich autorów, a także tytuły o Niemczech i polskojęzyczną literaturę. Wewnątrz BiblioboXXa można także odsłuchać 8 polskich i niemieckich tekstów czytanych m.in. przez Stefana Möllera oraz Dorotę Danielewicz. Na dachu regału zamontowany jest panel fotowoltaiczny, dzięki któremu jest on samowystarczalny pod względem energetycznym. Miasto Poznań jest 5. przystankiem regału książkowego (po Berlinie, Szczecinie, Łobzie i Wrocławiu). Regał został zbudowany podczas warsztatów w Berlinie przez uczniów techników z Berlina, Wrocławia i Szczecina.

Po uroczystości otwarcia, w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele Miasta Poznania i Berlina oraz dyrektorzy poznańskich szkół zawodowych, w tym Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, omawiali kierunki współpracy w zakresie kształcenia zawodowego. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele organizacji promujących naukę języka niemieckiego, w tym Niemieckiej Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA), Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Spotkanie zakończył krótki koncert uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, która również współpracuje z Berlinem. 

Uroczyste otwarcie „ulicznej biblioteki” BiblioboXX
na zdjęciu oficjalne otwarcie „ulicznej biblioteki” tzw. BiblioboXX przy ul. Za Bramką
arch. UMP

„Berlin w Poznaniu – poezja z ulicznej biblioteki” spotkanie w Baraku Kultury

W lutym odbyło się spotkanie w Baraku Kultury pt. „Berlin w Poznaniu – poezja z ulicznej biblioteki” zorganizowane przez Miasto Poznań wraz z partnerami z Berlina. Głównym tematem spotkania była twórczość Ericha Kaestnera – niemieckiego pisarza, satyryka, krytyka teatralnego i autora książek dla dzieci. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Landu Berlin i berlińscy artyści. W spotkaniu udział wzięli również nauczyciele – przedstawiciele poznańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego wraz z uczennicami, laureatkami konkursów recytatorskich języka niemieckiego. Przedstawiciele Berlina przekazali książki o tematyce muzycznej w języku niemieckim Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

W lutym uczniowie Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu wraz z nauczycielką zaprezentowali przy BiblioboXXIe recytację wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima oraz jego tłumaczenie na język niemiecki autorstwa Jamesa Krüssa. W lutym odbyły się także pierwsze warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu w zakresie fotowoltaiki, którą zasilany jest regał książkowy – dzięki temu można odsłuchać w nim utwory niemiecko-polskie oraz oświetlić wnętrze budki.

Spotkanie w Baraku Kultury pt. „Berlin w Poznaniu – poezja z ulicznej biblioteki”
na zdjęciu spotkanie w Baraku Kultury pt. „Berlin w Poznaniu - poezja z ulicznej biblioteki”
arch. UMP
Współpraca Berlina i Poznania w zakresie BiblioboXXu

W listopadzie odbyło się spotkanie przedstawicielek Miasta Poznania, twórców idei BiblioboXXa z Berlina, Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu im. Mikołaja Kopernika oraz przedstawicieli szkoły zawodowej OSZ TIEM z Berlina. Rozmowa wyznaczyła możliwe obszary współpracy poznańskich i berlińskich szkół zawodowych w czasie i po pandemii COVID-19, takie jak: wspólna budowa nowej ulicznej biblioteki, wirtualne zwiedzanie szkół zawodowych obu miast, wirtualne zajęcia praktyczne z zakresu fotowoltaiki i elektryki.

Brandenburgia

Wizyta delegacji z Brandenburgii

W sierpniu Prezydent Miasta Poznania spotkał się z delegacją z Landtagu Brandenburgii oraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. Wizytę rozpoczęto przy BiblioboXXie przy ul. Za Bramką, gdzie goście z Niemiec przekazali na ręce Prezydenta Miasta Poznania niemieckie książki do poznańskiej ulicznej biblioteki. Druga część wizyty odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania i połączona była z koncertem uczniów  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową czteroletnią współpracę i zacieśnienie relacji z landem Brandenburgii, omówiono m.in. współpracę w czasie pandemii oraz działania polsko-niemieckie w obszarze administracji, kultury, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego, ekologii i różnorodności.

Pozostałe aktywności

Udział w ceremonii otwarcia European Green Capital 2020 (Europejska Zielona Stolica 2020)

Miasto Poznań uczestniczyło w uroczystościach rozpoczynających rok Lizbony jako Europejskiej Zielonej Stolicy 2020. Przedstawicielka Miasta została zaproszona na tą uroczystość przez organizatorów konkursu i mera Lizbony, gdyż Poznań zakwalifikował się do 1. etapu konkursu „European Green Capital 2022”. Pobyt w Lizbonie pozwolił na nawiązanie kontaktów z miastami kandydującymi w konkursie i stolicami European Green Capital oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami organizowania roku Europejskiej Zielonej Stolicy.

Wymiana dobrych praktyk z miastami zagranicznymi w trakcie pandemii COVID-19

W ramach współpracy międzynarodowej od marca trwała regularna wymiana informacji z miastami zagranicznymi na temat dobrych praktyk w trakcie pandemii COVID-19. Swoim doświadczeniem dzieliły się nie tylko miasta partnerskie, ale także miasta zagraniczne utrzymujące z Poznaniem relacje pozapartnerskie (np. Berlin, Tallin). Wymiana wiedzy dotyczyła: funkcjonowania placówek oświatowych, instytucji kulturalnych oraz punktów usługowych i gastronomicznych, obostrzeń (oraz ich łagodzenia) dotyczących korzystania z przestrzeni publicznych i obowiązku noszenia maseczek ochronnych, funkcjonowania transportu publicznego i innych form przemieszczania się, a także innych skutecznych działań miast w trakcie pandemii COVID-19.

Projekt „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education”

Z początkiem 2019 r. Miasto Poznań dołączyło do projektu „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education” realizowanego w ramach unijnego Programu URBACT III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 – Europejska współpraca terytorialna.

Logo ON BOARD_Connecting Cities Trough Education

logo projektu ON BOARD_Connecting Cities Trough Education

arch. UMP

Udział w programie „ON BOARD_Connecting Cities Through Education” trwającym w latach 2019-2021 daje możliwość połączenia międzynarodowej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z implementacją sprawdzonych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań na lokalnym gruncie.

Lider programu, miasto Viladecans (Hiszpania), przy aktywnej współpracy z partnerami z Nantes (Francja), Halmstad (Szwecja), Albergarii (Portugalia), Tallina (Estonia) i Poznania, zainicjowało działania, których efektem jest rozwój współpracy lokalnych społeczności na rzecz ulepszania procesów edukacyjnych. Głównym celem projektu jest współtworzenie koncepcji nowoczesnego podejścia w nauczaniu, w tym wyposażanie uczennic i uczniów w umiejętności niezbędne do bycia aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, zdolnymi stawić czoła wyzwaniom XXI w.

Najważniejszym celem projektu jest utworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji oraz zaangażowanie ich w działania proedukacyjne. Ważnym wyzwaniem jest wyposażanie dzieci i młodzieży w nowoczesne umiejętności, zachęcanie ich do samodzielnych działań oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – metod pracy oraz technologii i narzędzi cyfrowych.

W Poznaniu program realizowany jest pilotażowo na Jeżycach, w 3 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 23 im. gen. Józefa Bema, Szkole Podstawowej nr 36 im. Henryka Sucharskiego oraz Szkole Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego.

Do udziału w powstającej Sieci Edukacyjnej na Jeżycach (SEJ) zaproszono uczennice i uczniów, nauczycielki i nauczycieli, rodziny, lokalne aktywistki i aktywistów, Radę Osiedle Jeżyce, lokalne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby ze świata kultury i sportu oraz środowisko akademickie i naukowe. Nad wdrożeniem sieci pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, wspomagany przez Miasto Poznań i przedstawicielki oraz przedstawicieli lokalnej społeczności z Jeżyc, w tym również PSNC Future Labs, działającego w ramach Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Powodzenie realizacji projektu na Jeżycach będzie punktem wyjścia do podjęcia prac nad tworzeniem sieci edukacyjnych w innych rejonach Poznania.

W 2020 r. w Poznaniu odbyło się w wersji online 5. międzynarodowe spotkanie projektowe dotyczące dobrych praktyk angażowania uczniów i rodziców w działania proedukacyjne. Jego celem była wymiana wiedzy między członkami i członkiniami Sieci Edukacyjnej na Jeżycach a partnerami projektu. Poznań zaprezentował podczas spotkania dobre praktyki z zakresu aktywizowania uczniów do zabierania głosu w sprawach lokalnej edukacji oraz budowania ich mocnej pozycji poprzez możliwość inicjowania i realizowania projektów szkolnych (Młodzieżowa Rada Jeżyków, Fundusz Samorządów Uczniowskich, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania). Drugą grupą angażującą się w lokalną edukację byli rodzice i rodziny uczniów, w tym szkolne Rady Rodziców oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych.

W 2020 r. partnerzy projektu regularnie wymieniali się dobrymi praktykami dotyczącymi problemów edukacyjnych w trakcie pandemii COVID-19.