Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Prezydent Miasta Poznania jako Gminny Komisarz Spisowy w Poznaniu realizował zadania związane z obsługą spisu powszechnego.

W realizacji zadań Prezydenta wspomagało Gminne Biuro Spisowe, powołane zarządzeniem Nr 66/2021/P z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na obszarze miasta Poznania.
Gminne Biuro Spisowe liczyło 11 członków powołanych spośród kadry kierowniczej Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, a na stałe wspomagało go:

 • 5 osób w zakresie zadań kancelaryjnych;
 • 6 osób w zakresie stałej obsługi stanowisk do samospisu internetowego;
 • 17 osób w zakresie kontaktów z rachmistrzami i koordynacji mobilnych punktów spisowych.

W przygotowanie i przekazanie danych do Urzędu Statystycznego, w tym danych o punktach adresowych na terenie Poznania, zaangażowanych było dodatkowo 25 pracowników ZGiKM GEOPOZ oraz UMP.
W ramach zadań związanych z przygotowaniem spisu, Gminne Biuro Spisowe w Poznaniu przeprowadziło nabory na rachmistrzów spisowych – zweryfikowano wnioski 521 kandydatów na rachmistrzów.
Łącznie na terenie Poznania zadania wykonywało: od 222 rachmistrzów (stan na koniec kwietnia 2021 r.) do 119 (stanu na 27.09.2021 r.).

Obsługa respondentów

W Urzędzie Miasta Poznania uruchomiono 3 stanowiska do samospisu internetowego:

 • UMP przy pl. Kolegiackim 17;
 • UMP przy ul. Libelta 16/20;
 • PCŚ przy ul. Małachowskiego 10 (zapewniona obsługa osób głuchych).

Punkty były czynne w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30 – zlokalizowano je w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową i w reżimie sanitarnym.

W związku z wymogiem zapewnienia warunków sanitarnych i zasadami dostępu do obiektów miejskich, wprowadzono zasadę rezerwacji miejsc pod numerem 61 646 33 44. Poza kolejnością przyjmowano osoby z niepełnosprawnością.
Łącznie, od połowy kwietnia 2021 r. obsłużono na stanowiskach 1435 osób.

Obsługa stanowisk do samospisu wymagała większego zaangażowania pracowników Urzędu i mjo, niż pierwotnie przewidywały założenia Centralnego Biura Spisowego. Punkty te obsługiwały przede wszystkim seniorów oraz osoby wykluczone cyfrowo. W ramach punktów samospisu obsługiwano także cudzoziemców (podlegali oni obowiązkowi spisowemu, jeśli w dniu 30 marca 2021 r. przebywali na stałe na terenie Polski).

Organizacja 15 weekendowych punktów do samopisu zlokalizowanych w różnych punktach miasta oraz od sierpnia do września cotygodniowe dyżury rachmistrzów w punktach bibliotecznych

W okresie letnim Gminne Biuro Spisowe aktywnie działało w kierunku promocji spisu oraz ułatwienia mieszkańcom Poznania (a także turystom) kontaktu z rachmistrzami spisowymi. Można było się spisać przy okazji niedzielnego spaceru lub aktywności sportowej. Mobilne punkty spisowe działały w letnie weekendy nad Jeziorem Malta, na Termach Maltańskich, na Cytadeli, parku Wilsona (podczas miejskich dożynek) oraz w Centrum Handlowym Posnania.

W środy i piątki działały dyżury rachmistrzów w 5 filiach Biblioteki Raczyńskich oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Punkty mobilne obsłużyły średnio po 200 osób każdy; punkty biblioteczne obsłużyły na jednym dyżurze średnio 50 respondentów. Łącznie mobilne punkty spisowe obsłużyły ok.  850 klientów (przy czym spisanych zostało więcej osób, każdy z respondentów mógł podać bowiem dane kilku osób – członków rodziny).

Tablica informacyjna Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

tablica informacyjna Narodowego Spisu Powszechnego

arch. UMP

Organizacja 25.09.2021 r. oraz 30.09.2021 r. „nocy spisowych” w budynku Urzędu Miasta Poznania na pl. Kolegiackim 17 (stanowiska rachmistrzów czynne były do północy)

Podczas obu akcji zapewniono jednoczesne działanie ok. 9 stanowisk rachmistrzów i obsłużono ok. 1 200 klientów.

Działania promocyjne i informacyjne na terenie miasta.

Realizując zadania związane z promocją i obsługą informacyjną na terenie miasta:

 • uruchomiono specjalną stronę informacyjną o NSP 2021
  • liczba wizyt: 22 024;
  • liczba wejść z „licznika dni do końca spisu”: 1845;
 • na stronie głównej Miasta opublikowano 33 artykuły informacyjne dot. aktualności spisowych;
 • miejskie media społecznościowe (Facebook Miasto Poznań i Portal Poznań.pl, profil PMP Jacka Jaśkowiaka): 21 publikacji;
 • skierowano do użytkowników mediów społecznościowych post sponsorowany z wideo od 18.06.2021 r. do 30.06.2021 r.: 69,1 tys. odbiorców, 9,1 tys. wyświetleń;
 • 2 razy przesłano pakiet materiałów promocyjnych (tekst zachęcający do zapisania się online + grafiki) do rad osiedli, jednostek i spółek z udziałem Miasta; do szkół oprócz pakietów promocyjnych dostarczono także komunikat przeznaczony do dystrybucji e-dziennikiem;
 • tłumaczenie na język ukraiński i angielski artykułu Narodowy Spis Powszechny obowiązkowy także dla cudzoziemców; przekazany do Migrant Info Point razem z ulotkami w języku ukraińskim i romskim;
 • zorganizowano wspólnie z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Poznaniu 2 konferencje prasowe na temat:
  • zaawansowania prac spisowych w Poznaniu i mobilnego punktu spisowego (22.07.2021r.);
  • zaawansowania prac spisowych w Poznaniu, prezentująca punkty spisowe przygotowane przez UMP dla respondentów i zachęcająca do udziału w badaniu (16.09.2021 r.), transmisja live z konferencji odbyła się na portalu poznan.pl;
 • przygotowano 2 audycje sponsorowane w telewizji lokalnej WTK:
  • Puls Miasta (lipiec) – audycja sponsorowana w telewizji WTK (12 emisji – pasmo Prime Time, 4 emisje – pasmo poranne), a także publikacja na portalu WTK oraz e-poznań;
  • Puls Miasta (wrzesień) – audycja sponsorowana w telewizji WTK (12 emisji – pasmo Prime Time, 4 emisje – pasmo poranne), a także publikacja na portalu WTK oraz e-poznań;
 • realizacja wideoporadnika (publikacja w materiałach wideo na stronie głównej Miasta);
 • realizacja wideo, w którym PMP Jacek Jaśkowiak, zachęca do udziału w NSP;
 • publikacja materiałów kierowanych do seniorów:
  • majowy numer Senioralnego Poznania – artykuł „Narodowy Spis Powszechny – jak się spisać?”;
  • czerwcowy numer Senioralnego Poznania – artykuł „10 porad spisowych dla seniorów”;
  • wrześniowy numer – „Ostatni moment na udział w spisie”;
 • dystrybucja w spółdzielniach mieszkaniowych oraz miejskich jednostkach organizacyjnych na terenie miasta ponad 2000 plakatów informacyjnych o spisie powszechnym.

Wyniki spisu będą udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem podziału dla województw sukcesywnie od stycznia do lipca 2022 r. a począwszy od IV kwartału z podziałem na gminy.